Categorieën
Blogpost

Waar ben ik?

Waar ben ik?

Het is rus­tig de laat­ste dagen.
Hier op mijn blog.
Dat komt omdat het erg druk is op de plek waar ik de mees­te tijd vertoef.
Daar op kantoor.
En het blijkt maar weer eens dat ik die twee zaken niet zo goed kan combineren.
Wer­ken en bloggen.
Ten­min­ste, wan­neer het wer­ken de over­hand heeft.
Dus ben ik wat min­der hier en wat meer daar.
Niet dat ik daar meer zicht­baar ben dan momen­teel hier.
Pro­beer me maar eens te vin­den op boven­staan­de foto.
Dat zal nog niet meevallen.
Net zoals het voor mij niet mee­valt om tijd te vin­den voor het bloggen.
Laat staan de blog­ger in mezelf te (her)vinden.

Waar ben ik?

~ ~ ~

10 reacties op “Waar ben ik?”

Er is geluk­kig geen ver­plich­ting tot bloggen.
Gaat goed komen echt…
maatje is sinds de zomer­va­kan­tie bij­na niet thuis, zelfs de week­en­den niet.Maar we kla­gen niet.In deze tij­den moe­ten we er maar blij mee zijn

Geluk­kig niet, maar ik mis het blog­gen wel.
Kla­gen doe ik zeker niet. Soms is het nood­za­ke­lijk wat meer tijd in het werk te ste­ken, zeker wan­neer je in een pro­ject werkt met ‘har­de deadlines’.
De komen­de tijd ga ik weer tijd inrui­men om bij te lezen en bij te schrijven.

Ik mis jul­lie ook alle­maal, zeker omdat ik de afge­lo­pen weken zelfs geen tijd had om de blogs, tweets, fb-upda­tes, etc bij te houden.
Maar dat gaat zoals het er nu naar uit ziet in posi­tie­ve zin ver­an­de­ren. Het mees­te werk is ach­ter de rug, dus ik kan hier weer tijd voor vrij gaan maken!

Geen idee wie jij bent want ik weet niet hoe je er uit ziet, maar ik vroeg me al eni­ge tijd af waar­om ik geen mel­din­gen meer krijg van je schrijf­sels of dat je niet meer schrijft? Blijk­baar wel al is het min­der fan gebruikelijk.

Ik sta niet voor maar ach­ter de came­ra, dus je ziet me niet 😉
Het schrij­ven is er al hele tijd bij inge­scho­ten, hope­lijk gaat dat de komen­de tijd weer veranderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *