Waar ben ik?

Waar ben ik?

Het is rus­tig de laat­ste dagen.
Hier op mijn blog.
Dat komt omdat het erg druk is op de plek waar ik de mees­te tijd vertoef.
Daar op kantoor.
En het blijkt maar weer eens dat ik die twee zaken niet zo goed kan combineren.
Wer­ken en bloggen.
Ten­min­ste, wan­neer het wer­ken de over­hand heeft.
Dus ben ik wat min­der hier en wat meer daar.
Niet dat ik daar meer zicht­baar ben dan momen­teel hier.
Pro­beer me maar eens te vin­den op boven­staan­de foto.
Dat zal nog niet meevallen.
Net zoals het voor mij niet mee­valt om tijd te vin­den voor het bloggen.
Laat staan de blog­ger in mezelf te (her)vinden.

Waar ben ik?

~ ~ ~


10 reacties

 • Er is geluk­kig geen ver­plich­ting tot bloggen.
  Gaat goed komen echt…
  maatje is sinds de zomer­va­kan­tie bij­na niet thuis, zelfs de week­en­den niet.Maar we kla­gen niet.In deze tij­den moe­ten we er maar blij mee zijn

  • Geluk­kig niet, maar ik mis het blog­gen wel.
   Kla­gen doe ik zeker niet. Soms is het nood­za­ke­lijk wat meer tijd in het werk te ste­ken, zeker wan­neer je in een pro­ject werkt met ‘har­de deadlines’.
   De komen­de tijd ga ik weer tijd inrui­men om bij te lezen en bij te schrijven.

  • Ik mis jul­lie ook alle­maal, zeker omdat ik de afge­lo­pen weken zelfs geen tijd had om de blogs, tweets, fb-upda­tes, etc bij te houden.
   Maar dat gaat zoals het er nu naar uit ziet in posi­tie­ve zin ver­an­de­ren. Het mees­te werk is ach­ter de rug, dus ik kan hier weer tijd voor vrij gaan maken!

 • Geen idee wie jij bent want ik weet niet hoe je er uit ziet, maar ik vroeg me al eni­ge tijd af waar­om ik geen mel­din­gen meer krijg van je schrijf­sels of dat je niet meer schrijft? Blijk­baar wel al is het min­der fan gebruikelijk.

  • Ik sta niet voor maar ach­ter de came­ra, dus je ziet me niet 😉
   Het schrij­ven is er al hele tijd bij inge­scho­ten, hope­lijk gaat dat de komen­de tijd weer veranderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *