Uitdaging

Nadat ik ergens dit jaar de boe­ken­si­te good­reads had ont­dekt aar­zel­de ik niet om er met­een een account aan te maken. Ver­vol­gens ben ik wat titels uit mijn ver­za­me­ling gaan toe­voe­gen om op basis van deze selec­tie nieu­we lees­tips te kun­nen ont­van­gen. En als laat­ste heb ik een streef­ge­tal aan­ge­maakt voor het aan­tal boe­ken wat ik in 2012 wil­de lezen. Omdat ik wist dat het (voor­al in de twee­de helft) een druk jaar zou gaan wor­den, heb ik de lat niet te hoog gelegd: 25 stuks, ofte­wel elke twee weken een boek weglezen.

En nu, met nog één week te gaan, lijkt dit ook te gaan lukken.

Dit is de lijst die ik tot nu toe gele­zen heb:

 1. Eve­ry­thing is illu­mi­na­ted — Jona­than Saf­ran Foer
 2. Adem­ha­len onder de maan — Ingmar Heytze
 3. Het trom­mel­vel — Artu­ro Pérez-Reverte
 4. Hel­de­re hemel — Tom Lanoye
 5. Impe­ri­al bedrooms — Bret Eas­ton Ellis
 6. Will­po­wer: Redis­co­ve­ring the gre­a­test human strength — Roy F. Baumeister
 7. A widow for one year — John Irving
 8. The shal­lows: What the inter­net is doing to our brains — Nicho­las G. Car
 9. Het dag­boek van Petr Ginz — Petr Ginz
 10. The gre­at Gats­by — F. Scott Fitzgerald
 11. De lei­band — Vanes­sa Duriès
 12. Dis­pat­ches — Michael Herr
 13. Voch­ti­ge stre­ken — Char­lot­te Roche
 14. Gone girl — Gil­li­an Flynn
 15. Super Freak­ono­mics — Ste­ven D. Levitt & Step­hen J. Dubner
 16. Onwe­tend­heid — Milan Kundera
 17. De pia­no­man — J. Bernlef
 18. Rei­zen zon­der John: Op zoek naar Ame­ri­ka — Geert Mak
 19. Tra­vels with Char­ley: In search of Ame­ri­ca — John Steinbeck
 20. Sim­pli­ci­ty: The new com­pe­ti­ti­ve advan­ta­ge… — Bill Jensen
 21. Incen­di­a­ry — Chris Cleave
 22. After the qua­ke — Haruki Murakami
 23. Lio­nel Asbo — Mar­tin Amis

En momen­teel ben ik bezig in Mao’s mas­sa­moord door Frank Diköt­ter en Makers door Cory Doc­torow. Met nog een aan­tal vrije dagen voor de boeg moet dit te doen zijn.

Wan­neer ik daad­wer­ke­lijk deze laat­ste twee boe­ken op tijd uit krijg, dan heb ik dus in totaal 25 boe­ken gele­zen. Omge­re­kend naar het aan­tal blad­zij­des kom je uit op onge­veer 5700. Dat is meer dan 100 per week.

2012 target

2012 Reading Challenge
Peter has
read 23 books toward his goal of 25 books.
hide
23 of 25 (92%)
view books

 

Terug­kij­kend hoe het dit jaar gegaan is, moet ik toe­ge­ven dat het eigen­lijk heel erg is mee­ge­val­len. Door op de site bij elke start van een nieuw boek dit te aan te geven en daar­na de lees­vor­de­rin­gen regel­ma­tig te ver­mel­den ging het als van­zelf. Het gaf een soort van drang om door te blij­ven lezen. Tege­lij­ker­tijd kreeg ik bij het inlog­gen tel­kens weer nieu­we lees­tips, ‑vor­de­rin­gen of reviews van ande­re enthou­si­as­te lezers onder de ogen. Dat voel­de ook als een sti­mu­lans om te blij­ven lezen.

Voor vol­gend jaar zet ik dus opnieuw een doel­stel­ling. Dit­maal leg ik de lat iets­jes hoger: 30 boe­ken of anders mini­maal 6000 blad­zij­des. Het moet ten­slot­te wel een uit­da­ging blijven 😉

Wie doet er mee?

~ ~ ~

Voor wie geen zin heeft om een good­read account aan te maken heb ik een apar­te pagi­na aan­ge­maakt op mijn blog om mijn lees­vor­de­rin­gen te delen.

~ ~ ~

10 reacties op “Uitdaging”

 1. Pro­fi­ci­at. Ben even langs geweest op good­reads… jam­mer dat het niet in het neder­lands is of ik had me aangesloten.

  1. Oh, da’s jam­mer. Is het omdat de site in het engels is? Want er staan inmid­dels al een hele hoop neder­lands­ta­li­ge boe­ken in hun database.

 2. Leuk! ik ont­dek­te je site via Hob­by­blog­ger, heb je met­een in mijn feed gezet. Mijn doel­stel­ling qua boe­ken lezen ligt iets hoger, maar weet nog niet exac­te wat ik alle­maal ga lezen. Ik krijg door jouw bericht weer nieu­we impuls om er mee aan de gang te gaan. Dank daar voor!

  1. Dank je! Inmid­dels is jouw site ook opge­no­men in mijn blo­groll pagina 🙂
   Mijn doel­stel­ling ligt eigen­lijk ook veel hoger, maar ik moet rea­lis­tisch blij­ven gezien de hoe­veel­heid uren die in mijn werk (en ande­re hobby’s gaan). Dus dan kan ik wel een tar­get van 50 boe­ken neer­zet­ten, maar dan weet ik zeker dat ik hal­ver­we­ge teleur­ge­steld afhaak. Nu blijft het een tar­get die te doen is.

 3. Ik heb ook een account op good­reads, maar ik heb het nog niet gebruikt. Werkt dat goed, dat sys­teem met die aan­ra­ders? Ik was eer­lijk gezegd een beet­je bang dat ik over­spoeld zou wor­den door ‘vijf­tig tin­ten grijs’-recensies en dergelijke!
  Ik ken maar enke­le titels uit jouw lijst, maar het wordt wel met­een dui­de­lijk dat het geen Aspe-thril­lers zijn die je gele­zen hebt! Dan vind ik 25 boe­ken echt wel al een ster­ke pres­ta­tie. (er staan trou­wens boe­ken in jouw lijst die ik zelf ook nog wil lezen in één van de komen­de jaren).
  Ik hou ove­ri­gens een tel­ler bij op mijn blog en ik heb net gemerkt dat ik toe­val­lig ook op 23 sta. Bij mij zul­len er ech­ter wel geen titels meer bij­ko­men tus­sen nu en ein­de­jaar vrees ik en het aan­tal blad­zij­den zal ook wel een stuk lager lig­gen (de heden­daag­se Fran­se lite­ra­tuur die ik voor school moest lezen, neigt blijk­baar een beet­je naar beknopt­heid — ‘k geloof dat het dik­s­te boek­je van de vijf 130 pagina’s telde!)

  1. Tot nu toe krijg ik best wel inte­res­san­te lees­tips voor­ge­scho­teld op basis van wat ik gele­zen heb. Wan­neer je seri­eus een rating aan­geeft van de boe­ken die je gele­zen hebt, dan lijkt in mijn geval wel te werken.
   De lijst die ik dit jaar heb gele­zen is een rede­lij­ke mix van mijn inte­res­ses: neder­land­se en bui­ten­land­se lite­ra­tuur; geschie­de­nis; inter­net; sociologie.
   Aspe-thril­lers ken ik niet, hoe­wel ik thril­lers ook graag lees. En eigen­lijk lees ik alles wat los en vast zit, mocht ik er de tijd voor hebben.
   Ik zal je blog toe­voe­gen aan mijn blo­groll, dan kan ik je een beet­je ‘in de gaten hou­den’ voor wat betreft je leesgedrag 😉

   1. Bedankt! Ik volg jouw blog ook (sinds ik een tijd­je gele­den gele­zen heb dat je Mura­kami appre­ci­eert — dat is mijn lie­ve­lings­au­teur 😉 ) Pie­ter Aspe is een Bel­gi­sche thril­ler­schrij­ver, die twee thril­lers per jaar uit­brengt, die héél gemak­ke­lijk lezen (ik heb ove­ri­gens niets tegen het gen­re an sich hoor). Een fout­je van mijn kant: als ik Neder­lands­ta­li­ge blogs lees, ga ik er altijd van­uit dat de schrij­ver ook een Belg is — ik zie nu pas het .nl ach­ter je link staan!

    1. Het was eer­der mijn fout­je. Ik dacht dat Aspe een soort gen­re was, en leg­de niet de link naar Pie­ter Aspe waar ik wel al van gehoord heb, maar nog nooit iets van gele­zen. En wat Bel­gië betreft, ik kom uit Mier­lo-Hout in Bra­bant en dat ligt niet zo ver van de bel­gi­sche grens van­daan. En zeker ik mijn jeugd ben ik er veel­vul­dig geweest.

 4. Dit vind ik geweldig!
  Ikzelf lees op dit moment ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’ van Pau­lien Cor­ne­lis­se. Naast mijn bed ligt ‘1812’ van Adam Zamoy­ski (voor de twee­de keer in begon­nen, zo mooi..) naast ‘Her­sen­schim­men’ van Bern­lef en ‘De vrouw als kar­re­tje’ van Jan Mul­der. Alles door elkaar..

  1. Leuk lees­lijst­je! Zelf heb ik ‘1812’ ook klaar­lig­gen om bin­nen­kort in 2013 te gaan lezen. Heb je die afle­ve­ring van Joost Prin­sen gezien, waar­in hij zijn fami­lie stam­boom onder­zoekt en een fami­lie­lid heeft die met Napo­le­on is mee­ge­trok­ken naar Rus­land? Hij reist in de voet­spo­ren van dat fami­lie­lid en gebruikt regel­ma­tig het boek ‘1812’ om meer te weten te komen over de ont­be­rin­gen van deze reis.
   Inmid­dels heb ik in mijn blogme­nu een pagi­na ‘lees­lijst’ aan­ge­maakt waar ik mijn lees­vor­de­rin­gen ga bijhouden.
   Ga je ook een good­read account aan­ma­ken? Zou ik wel leuk vinden.

Reacties zijn uitgeschakeld.