Uitdaging

Nadat ik ergens dit jaar de boeken­site goodreads had ont­dekt aarzelde ik niet om er meteen een account aan te mak­en. Ver­vol­gens ben ik wat titels uit mijn verza­mel­ing gaan toevoe­gen om op basis van deze selec­tie nieuwe leestips te kun­nen ont­van­gen. En als laat­ste heb ik een streefge­tal aange­maakt voor het aan­tal boeken wat ik in 2012 wilde lezen. Omdat ik wist dat het (vooral in de tweede helft) een druk jaar zou gaan wor­den, heb ik de lat niet te hoog gelegd: 25 stuks, oftewel elke twee weken een boek weglezen.

En nu, met nog één week te gaan, lijkt dit ook te gaan lukken.

Dit is de lijst die ik tot nu toe gelezen heb:

 1. Every­thing is illu­mi­nat­ed — Jonathan Safran Foer
 2. Ademhalen onder de maan — Ing­mar Heytze
 3. Het trom­melv­el — Arturo Pérez-Reverte
 4. Heldere hemel — Tom Lanoye
 5. Impe­r­i­al bed­rooms — Bret Eas­t­on Ellis
 6. Willpow­er: Redis­cov­er­ing the great­est human strength — Roy F. Baumeis­ter
 7. A wid­ow for one year — John Irv­ing
 8. The shal­lows: What the inter­net is doing to our brains — Nicholas G. Car
 9. Het dag­boek van Petr Ginz — Petr Ginz
 10. The great Gats­by — F. Scott Fitzger­ald
 11. De leiband — Vanes­sa Duriès
 12. Dis­patch­es — Michael Herr
 13. Vochtige streken — Char­lotte Roche
 14. Gone girl — Gillian Fly­nn
 15. Super Freako­nom­ics — Steven D. Levitt & Stephen J. Dub­n­er
 16. Onwe­tend­heid — Milan Kun­dera
 17. De pianoman — J. Bern­lef
 18. Reizen zon­der John: Op zoek naar Ameri­ka — Geert Mak
 19. Trav­els with Charley: In search of Amer­i­ca — John Stein­beck
 20. Sim­plic­i­ty: The new com­pet­i­tive advan­tage… — Bill Jensen
 21. Incen­di­ary — Chris Cleave
 22. After the quake — Haru­ki Muraka­mi
 23. Lionel Asbo — Mar­tin Amis

En momenteel ben ik bezig in Mao’s mas­samo­ord door Frank Diköt­ter en Mak­ers door Cory Doc­torow. Met nog een aan­tal vri­je dagen voor de boeg moet dit te doen zijn.

Wan­neer ik daad­w­erke­lijk deze laat­ste twee boeken op tijd uit kri­jg, dan heb ik dus in totaal 25 boeken gelezen. Omgerek­end naar het aan­tal bladz­i­jdes kom je uit op ongeveer 5700. Dat is meer dan 100 per week.

2012 target

2012 Reading Challenge
Peter has
read 23 books toward his goal of 25 books.
hide
23 of 25 (92%)
view books

 

Terugk­ijk­end hoe het dit jaar gegaan is, moet ik toegeven dat het eigen­lijk heel erg is meegevallen. Door op de site bij elke start van een nieuw boek dit te aan te geven en daar­na de leesvorderin­gen regel­matig te ver­melden ging het als vanzelf. Het gaf een soort van drang om door te bli­jven lezen. Tegelijk­er­ti­jd kreeg ik bij het inloggen telkens weer nieuwe leestips, ‑vorderin­gen of reviews van andere ent­hou­si­aste lez­ers onder de ogen. Dat voelde ook als een stim­u­lans om te bli­jven lezen.

Voor vol­gend jaar zet ik dus opnieuw een doel­stelling. Dit­maal leg ik de lat iet­sjes hoger: 30 boeken of anders min­i­maal 6000 bladz­i­jdes. Het moet tenslotte wel een uitdag­ing bli­jven 😉

Wie doet er mee?

~ ~ ~

Voor wie geen zin heeft om een goodread account aan te mak­en heb ik een aparte pag­i­na aange­maakt op mijn blog om mijn leesvorderin­gen te delen.

~ ~ ~

 • Leuk! ik ont­dek­te je site via Hob­by­blog­ger, heb je meteen in mijn feed gezet. Mijn doel­stelling qua boeken lezen ligt iets hoger, maar weet nog niet exacte wat ik alle­maal ga lezen. Ik kri­jg door jouw bericht weer nieuwe impuls om er mee aan de gang te gaan. Dank daar voor!

  • Dank je! Inmid­dels is jouw site ook opgenomen in mijn blogroll pag­i­na 🙂
   Mijn doel­stelling ligt eigen­lijk ook veel hoger, maar ik moet real­is­tisch bli­jven gezien de hoeveel­heid uren die in mijn werk (en andere hobby’s gaan). Dus dan kan ik wel een tar­get van 50 boeken neerzetten, maar dan weet ik zek­er dat ik halver­wege teleurgesteld afhaak. Nu bli­jft het een tar­get die te doen is.

 • Ik heb ook een account op goodreads, maar ik heb het nog niet gebruikt. Werkt dat goed, dat sys­teem met die aan­raders? Ik was eerlijk gezegd een beet­je bang dat ik over­spoeld zou wor­den door ‘vijftig tin­ten grijs’-recensies en dergelijke!
  Ik ken maar enkele titels uit jouw lijst, maar het wordt wel meteen duidelijk dat het geen Aspe-thrillers zijn die je gelezen hebt! Dan vind ik 25 boeken echt wel al een sterke presta­tie. (er staan trouwens boeken in jouw lijst die ik zelf ook nog wil lezen in één van de komende jaren).
  Ik hou overi­gens een teller bij op mijn blog en ik heb net gemerkt dat ik toe­val­lig ook op 23 sta. Bij mij zullen er echter wel geen titels meer bijkomen tussen nu en ein­de­jaar vrees ik en het aan­tal bladz­i­j­den zal ook wel een stuk lager liggen (de heden­daagse Franse lit­er­atu­ur die ik voor school moest lezen, neigt blijk­baar een beet­je naar beknoptheid — ‘k geloof dat het dik­ste boek­je van de vijf 130 pagina’s telde!)

  • Tot nu toe kri­jg ik best wel inter­es­sante leestips voorgeschoteld op basis van wat ik gelezen heb. Wan­neer je serieus een rat­ing aangeeft van de boeken die je gelezen hebt, dan lijkt in mijn geval wel te werken.
   De lijst die ik dit jaar heb gelezen is een redelijke mix van mijn inter­ess­es: ned­er­landse en buiten­landse lit­er­atu­ur; geschiede­nis; inter­net; soci­olo­gie.
   Aspe-thrillers ken ik niet, hoewel ik thrillers ook graag lees. En eigen­lijk lees ik alles wat los en vast zit, mocht ik er de tijd voor hebben.
   Ik zal je blog toevoe­gen aan mijn blogroll, dan kan ik je een beet­je ‘in de gat­en houden’ voor wat betre­ft je leesge­drag 😉

   • Bedankt! Ik volg jouw blog ook (sinds ik een tijd­je gele­den gelezen heb dat je Muraka­mi appre­cieert — dat is mijn lievel­ingsauteur 😉 ) Pieter Aspe is een Bel­gis­che thriller­schri­jver, die twee thrillers per jaar uit­brengt, die héél gemakke­lijk lezen (ik heb overi­gens niets tegen het genre an sich hoor). Een fout­je van mijn kant: als ik Ned­er­land­stal­ige blogs lees, ga ik er alti­jd vanu­it dat de schri­jver ook een Belg is — ik zie nu pas het .nl achter je link staan!

    • Het was eerder mijn fout­je. Ik dacht dat Aspe een soort genre was, en legde niet de link naar Pieter Aspe waar ik wel al van geho­ord heb, maar nog nooit iets van gelezen. En wat Bel­gië betre­ft, ik kom uit Mier­lo-Hout in Bra­bant en dat ligt niet zo ver van de bel­gis­che grens van­daan. En zek­er ik mijn jeugd ben ik er veelvuldig geweest.

 • Dit vind ik geweldig!
  Ikzelf lees op dit moment ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’ van Paulien Cor­nelisse. Naast mijn bed ligt ‘1812’ van Adam Zamoys­ki (voor de tweede keer in begonnen, zo mooi..) naast ‘Hersen­schim­men’ van Bern­lef en ‘De vrouw als kar­ret­je’ van Jan Mul­der. Alles door elka­ar..

  • Leuk leesli­jst­je! Zelf heb ik ‘1812’ ook klaarliggen om bin­nenko­rt in 2013 te gaan lezen. Heb je die aflev­er­ing van Joost Prin­sen gezien, waarin hij zijn fam­i­lie stam­boom onder­zoekt en een fam­i­lielid heeft die met Napoleon is meegetrokken naar Rus­land? Hij reist in de voet­sporen van dat fam­i­lielid en gebruikt regel­matig het boek ‘1812’ om meer te weten te komen over de ont­berin­gen van deze reis.
   Inmid­dels heb ik in mijn blog­menu een pag­i­na ‘leesli­jst’ aange­maakt waar ik mijn leesvorderin­gen ga bijhouden.
   Ga je ook een goodread account aan­mak­en? Zou ik wel leuk vin­den.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets