Einde

Nee hoor, zei de man op de radio. Hij bleef gewoon vuur­w­erk kopen en afsteken. Dat had hij alti­jd al gedaan. En zou hij alti­jd bli­jven doen. Maar wat nu als het mis ging, wilde de inter­view­er weten. Wat zou er mis moeten gaan, zei de man. Nou, zo probeerde de inter­view­er, dat bijvoor­beeld het vuur­w­erk te vroeg ont­ploft. Dan ont­ploft het maar te vroeg, was de laconieke reac­tie van de man. Je kunt wel over­al reken­ing mee houden. Maar wat bli­jft er dan nog over?

Hij vond het maar gezeur. De man op de radio. Net als met ex-rokers. Die gin­gen daar­na ook ineens zo fanatiek tegen het roken tekeer. Alsof ze het licht had­den gezien. Rot toch op! Hij was zo niet. Eens een vuur­w­erk­liefheb­ber. Alti­jd een vuur­w­erk­liefheb­ber. Nie­mand die hem dat zou afne­men! Ook al moest hij tegen­wo­ordig de grens over om nog wat fat­soen­lijk vuur­w­erk te kun­nen bemachti­gen. Want wat er nu in de ned­er­landse winkels lag. Dat kon je met geen mogelijkheid meer vuur­w­erk noe­men. Nee, dan de cobra’s en can­non shot big boy’s die ze in het buiten­land verkocht­en. Ille­gaal miss­chien. Maar wel het betere werk. En het was tenslotte maar één keer per jaar nieuw­jaar. Dus waar hebben we het over met z’n allen? De mensen hebben van­daag de dag alle­maal een veel te kort lon­t­je. Dat was het prob­leem.

Wacht, hij zou eens lat­en zien hoe onschuldig zo’n stuk­je vuur­w­erk was.

~ ~ ~

Bij deze wens ik iedereen een veilige jaar­wis­sel­ing en een gelukkig nieuw­jaar! Laat 2013 alsnog bren­gen wat 2012 heeft nage­lat­en. En mocht u niets meer te wensen hebben, laat dan eens uw gedacht­en en hulp uit­gaan naar eenieder die (nog) niet in die gelukkige omstandighe­den ver­keert. Samen kun­nen we de wereld veran­deren!

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets