Alcino de herenkapper

In het mid­den van ‘Jouw gezicht zal het laat­ste zijn’ bevindt zich ‘Alci­no de heren­kap­per’. Niet in het mid­den op basis van het aan­tal hoofd­stuk­ken dat al geweest is en het wat nog zal vol­gen. Ook is deel IV niet de helft van VII. Nee, Alci­no de heren­kap­per knipt Duarte,…

Een verloren kind

Het is type­rend dat wan­neer de ik-per­­soon uit het boek ‘De gesto­len kin­de­ren’ door Gerar­do Soto y Koe­le­meij­er ein­de­lijk eens een keer daad­krach­tig optreedt, er ook met­een een door­braak komt in de zoek­tocht die hij ruim ander­half jaar gele­den had inge­zet: Nu moet ik door­zet­ten. Als ik nu naar huis…

Onbereikbaar

Alweer ruim vier jaar gele­den begon ik aan een zoveel­ste blogex­pe­ri­ment (er zou­den er nog vele vol­gen). Elke dag kreeg ik een gedicht via de mail toe­ge­stuurd. In de mees­te geval­len las ik ze wel maar begreep ik ze min­der. Ik nam me voor er wat vaker de tijd voor…

The Namesake — Hfst 4 t/m 9

Vol­gen­de week meer… schreef ik acht weken gele­den. Hoog­ste tijd dus om die belof­te in te los­sen. Waar was ik ook alweer geble­ven? Oh ja, bij HOOFDSTUK 4 — BLZ 72 T/M BLZ 96: Gogol viert zijn veer­tien­de ver­jaar­dag. Van zijn vader krijgt hij een boek met ver­ha­len van de Rus­si­sche schrijver…