ik zie sterretjes

Bij deze wens ik ieder­een een vei­li­ge jaar­wis­se­ling. Tot in 2014! ~ ~ ~

Alcino de herenkapper

In het mid­den van ‘Jouw gezicht zal het laat­ste zijn’ bevindt zich ‘Alci­no de heren­kap­per’. Niet in het mid­den op basis van het aan­tal hoofd­stuk­ken dat al geweest is en het wat nog zal vol­gen. Ook is deel IV niet de helft van VII. Nee, Alci­no de heren­kap­per knipt Duar­te, zoon van van Anto­nio dieLees ver­der…Alci­no de herenkapper

50books — overdracht

De laat­ste zon­dag van 2013. Geen laat­ste #50books vraag. Want die heb ik vori­ge week al gesteld. Spon­taan begon­nen op 13 janu­a­ri en zon­der onder­bre­kin­gen vijf­tig weken op rij elke week een nieu­we vraag. En geen moment spijt van gehad! Wat een hoop feed­back is er op geko­men. Iede­re week weer keek ik meer uitLees ver­der…50books — overdracht

Mijn Moment 2013

Van­daag gaat ie onli­ne. Mijn bij­dra­ge aan #mijn­mo­ment. Ik ben trots om er tus­sen te mogen staan. In mijn jeugd heb ik aan voet­bal gedaan. Echt goed was ik niet. Ik deed maar wat. Op een dag kre­gen we een nieu­we trai­ner. Die kwam met een school­bord aan­zet­ten, teken­de onze posi­ties op het veld en gafLees ver­der…Mijn Moment 2013

Vuurwerk

Van­daag is de vuur­werk­ver­koop begon­nen. Een hoop kopers den­ken dat het ook al toe­ge­staan is om de aan­ge­schaf­te waar te ont­ste­ken. Ergens mis­schien wel ver­stan­dig want wie voelt zich vei­lig met een paar kilo explo­sie­ven in de schuur of bij­keu­ken? Dus sjou­wen de groep­jes jon­ge­ren voor­zien van goed­ge­vul­de tas­sen alweer door onze buurt om metLees ver­der…Vuur­werk

Alle 60 goed

In mijn blog­plan­nen gaf ik het al aan, en hier istie dan. Mijn top-10 van favo­rie­te muziek­al­bums voor het blog van Ruud. Ga er zeker een kijk­je nemen want er begint zich al een mooie ver­za­me­ling van lijst­jes te vor­men. Wat nog leu­ker is, stel zelf een top-10 samen en lever die in bij Ruud.Lees ver­der…Alle 60 goed

Blogplannen

Het schiet al op: Nog iets meer dan 345 dagen te gaan en ik kan alweer aan de slag met een nieu­we lay­out op mijn blog. Stie­kem ben ik al rond aan het kij­ken naar een geschikt nieuw the­ma dat het hui­di­ge kan ver­van­gen. Want je moet natuur­lijk wel mee­gaan met de tijd. Tot het zover isLees ver­der…Blog­plan­nen

Jouw moment

Mor­gen (twee­de kerst­dag) begint een nieu­we serie ver­ha­len rond­om het the­ma #mijn­mo­ment. Het is een bij­zon­der ini­ti­a­tief opge­zet door @Punkmedia (Henk-Jan Win­kel­der­maat) en dit jaar doen er zoals het er nu naar uit­ziet 201 blog­gers aan mee. Wat het voor mij zo bij­zon­der maakt is dat ik van een aan­dach­tig vol­ger ineens een par­ti­ci­pe­rend lidLees ver­der…Jouw moment

Waar was ik gebleven?

Het voelt vreemd. Elke week lang heb ik op de zon­dag­och­tend een boek­ge­re­la­teer­de vraag gesteld. Zomaar, van­uit het niets (of beter, naar aan­lei­ding van het 30songs ini­ti­a­tief wat ik voor­bij zag komen) kreeg ik de behoef­te om dit te gaan doen. En zon­der dat het me echt moei­te heeft gekost, is het alweer voor­bij. EenLees ver­der…Waar was ik gebleven?

Uitdaging

Het was geen grap gis­ter. Ik ga het echt pro­be­ren: Mijn vol­gen­de pro­ject is #50weeks, ofte­wel mijn stre­ven om een word­press the­ma 50 wkn onaan­ge­roerd te laten staan. (u kunt nu geld inzet­ten) — Peter Pel­le­naars (@petepel) 22 decem­ber 2013 Dit week­end heb ik het Mini­mi­ze the­ma van Slo­cum Stu­dio op mijn site geïn­stal­leerd. De komen­deLees ver­der…Uit­da­ging

Back to Top