Maandag, 7 januari 2013

Niets­zeg­gend

Wat is er?

Waar­om zeg je niets?

Ligt het aan mij?

Heb ik soms iets ver­keerds gezegd?

Nou, doe niet zo flauw!

Ik vind het nu niet leuk meer!

Pro­beer je soms iets te bewijzen?

Of is het weer iets nieuws?

En moet je weer per se meedoen.

Weet je wat? Je zoekt het maar uit!

Het mag dan heel inte­res­sant staan, maar ik vind het maar niets.

Suc­ces verder.

Ik kom wel weer terug wan­neer je iets te zeg­gen hebt.

~ ~ ~

N.a.v. #blog­praat deze avond waar­in o.a. over het toe­ne­men­de gebruik van wit­re­gels gespro­ken werd.