Nietszeggend

Wat is er?

Waar­om zeg je niets?

Ligt het aan mij?

Heb ik soms iets ver­keerds gezegd?

Nou, doe niet zo flauw!

Ik vind het nu niet leuk meer!

Pro­beer je soms iets te bewij­zen?

Of is het weer iets nieuws?

En moet je weer per se mee­doen.

Weet je wat? Je zoekt het maar uit!

Het mag dan heel inte­res­sant staan, maar ik vind het maar niets.

Suc­ces ver­der.

Ik kom wel weer terug wan­neer je iets te zeg­gen hebt.

~ ~ ~

N.a.v. #blog­praat deze avond waar­in o.a. over het toe­ne­men­de gebruik van wit­re­gels gespro­ken werd.

~ ~ ~

17 reacties op “Nietszeggend”

  1. … en dat zon­der eni­ge defi­ni­tie van teveel. Mis­schien mor­gen op mijn blog het­zelf­de onder­werp, al was het maar om het voor­stel van @jjvoerman in dat­zelf­de #blog­praat

    1. Bedenk me net dat wit­re­gels natuur­lijk alleen wer­ken op een wit­te ach­ter­grond. Ben benieuwd hoe je die grijs­re­gels over gaat bren­gen.

  2. Pingback: Witregels | Carels uitingen

  3. Pingback: Zielsgenot en Pijn – Toen en Nu » Twitt-Click, Punkblogo and other bull (18)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *