30books

Het was de eerste keer dat ik er over las: 30 day song chal­lenge op 3FM:

Muziek is ongek­end invloedrijk op sfeer en stem­ming. Door een bepaalde plaat op te zetten kan je zwel­gen in zelfmedeli­j­den of word je juist hyper­ac­tief en vrolijk. De plat­en die daar­voor ver­ant­wo­ordelijk zijn, kan je tij­dens een 30 Day Song Chal­lenge dagelijks online zetten met het ver­haal erbij.

Dat kun je doen op de site van 3FM, maar natu­urlijk ook op je eigen blogsite zoals mijn goede vriendin @ellendidthis sinds gis­ter doet. Reken er maar op dat ik haar de komende 30 dagen bli­jf vol­gen want het schri­jf­plezi­er spat bij dit eerste blog alweer van haar scherm af.

Nu is het niet zo dat de 30songs-blog­gers zomaar willekeurig een 30tal muzieknum­mers kun­nen kiezen die zij graag zouden willen delen. Er zijn 30vragen opgesteld die in een vaste vol­go­rde afgew­erkt dienen te wor­den. Hier komen ze:

Dag 1 — Je favori­ete lied­je
Dag 2 — Je minst favori­ete lied­je
Dag 3 — Een lied­je waar je blij van wordt
Dag 4 — Een lied­je waar je bedroefd van wordt
Dag 5 — Een lied­je dat je aan iemand doet denken
Dag 6 — Een lied­je dat je aan een plek doet denken
Dag 7 — Een lied­je dat je aan een bepaald even­e­ment doet denken
Dag 8 — Een lied­je waar je alle woor­den van kent
Dag 9 — Een lied­je waar je op kunt dansen
Dag 10 — Een lied­je waar­van je in slaap valt
Dag 11 — Een lied­je van je favori­ete band
Dag 12 — Een lied­je van een band die je haat
Dag 13 — Jouw Guilty Plea­sure
Dag 14 — Een lied­je waar­van nie­mand verwacht dat jij hem leuk vin­dt
Dag 15 — Een lied­je dat jou omschri­jft
Dag 16 — Een lied­je waar je vroeger gek op was, maar dat je nu haat
Dag 17 — Een lied­je dat je vaak op de radio hoort
Dag 18 — Een lied­je dat je graag op de radio had geho­ord
Dag 19 — Een lied­je van je favori­ete album
Dag 20 — Een lied­je waar je naar luis­tert als je boos bent
Dag 21 — Een lied­je waar je naar luis­tert als je gelukkig bent
Dag 22 — Een lied­je waar je naar luis­tert als je in de put zit
Dag 23 — Een lied­je dat je op je bruiloft wilt lat­en spe­len
Dag 24 — Een lied­je dat je op je begrafe­nis wilt lat­en spe­len
Dag 25 — Een lied­je dat je laat lachen
Dag 26 — Een lied­je dat jij kunt spe­len op een instru­ment
Dag 27 — Een lied­je waar­van je zou willen dat je het spe­len kon
Dag 28 — Een lied­je waar­door jij je schuldig voelt
Dag 29 — Een lied­je uit je jeugd
Dag 30 — Je favori­ete lied­je van exact een jaar gele­den

Heel even kwam ik in de ver­lei­d­ing om mee te gaan doen. Niet per se elke dag, maar wel alle 30vragen. Alti­jd hand­ig wan­neer je een keer om inspi­ratie ver­legen zit en toch een blog wil posten omdat je jezelf ooit in een onbe­zon­nen moment voorgenomen hebt dagelijks (of toch zek­er erg fre­quent) te doen. Voor de zoveel­ste keer…

Maar toen dacht ik waarom het niet een idee zou zijn om niet over 30songs maar om over 30books te bloggen? En dan ook aan de hand van 30vragen. Voor­namelijk omdat het me alti­jd zwaar valt mee te doen met de rest. Het is toch veel leuk­er om #30books te posten ter­wi­jl iedereen te koop loopt met #30songs. Ten­min­ste, dat vind ik.

Wan­neer ik alleen door de vra­gen ga, dan is een heel boek niet alti­jd van toepass­ing. Daarom neem ik de vri­jheid om voor som­mige vra­gen in plaats van een geheel boek, juist een bepaald frag­ment of pas­sage te gebruiken voor de uitwerk­ing. Op deze manier kan ik vol­gens mij zowat alle 30vragen inte­graal overne­men. Eens kijken wat het resul­taat is:

Vraag 1 — Je favori­ete boek(fragment)
Vraag 2 — Je minst favori­ete boek(fragment)
Vraag 3 — Een boek(fragment) waar je blij van wordt
Vraag 4 — Een boek(fragment) waar je bedroefd van wordt
Vraag 5 — Een boek(fragment) dat je aan iemand doet denken
Vraag 6 — Een boek(fragment) dat je aan een plek doet denken
Vraag 7 — Een boek(fragment) dat je aan een bepaald even­e­ment doet denken
Vraag 8 — Een boek(fragment) waar je alle woor­den van kent
Vraag 9 — Een boek(fragment) waar je op kunt dansen
Vraag 10 — Een boek(fragment) waar­van je in slaap valt
Vraag 11 — Een boek(fragment) van je favori­ete schri­jver
Vraag 12 — Een boek(fragment) van een schri­jver die je haat
Vraag 13 — Jouw Guilty Plea­sure
Vraag 14 — Een boek(fragment) waar­van nie­mand verwacht dat jij het leuk vin­dt
Vraag 15 — Een boek(fragment) dat jou omschri­jft
Vraag 16 — Een boek(fragment) waar je vroeger gek op was, maar dat je nu haat
Vraag 17 — Een boek(fragment) dat je vaak op de radio hoort
Vraag 18 — Een boek(fragment) dat je graag op de radio had geho­ord
Vraag 19 — Een boek(fragment) van je favori­ete reeks
Vraag 20 — Een boek(fragment) wat je leest als je boos bent
Vraag 21 — Een boek(fragment) wat je leest als je gelukkig bent
Vraag 22 — Een boek(fragment) wat je leest als je in de put zit
Vraag 23 — Een boek(fragment) dat je op je bruiloft wilt lat­en voor­lezen
Vraag 24 — Een boek(fragment) dat je op je begrafe­nis wilt lat­en voor­lezen
Vraag 25 — Een boek(fragment) dat je laat lachen
Vraag 26 — Een boek(fragment) dat jij zelf had kun­nen schri­jven
Vraag 27 — Een boek(fragment) waar­van je zou willen dat je het geschreven had
Vraag 28 — Een boek(fragment) waar­door jij je schuldig voelt
Vraag 29 — Een boek(fragment) uit je jeugd
Vraag 30 — Je favori­ete boek(fragment) van exact een jaar gele­den

Som­mige vra­gen komen nog wat gekun­steld over. Vooral vraag 17 en 18. Ik bedacht me dat het beter zou passen wan­neer ik gekozen zou hebben voor 30poems maar dan loop ik al snel tegen mijn eigen beperk­ing aan dat ik veel te weinig gedicht­en ken. Dus ik ga het gewoon maar eens proberen met deze lijst en eventueel de vraag aan­passen wan­neer ik er mee aan de slag ga.

Zoals gezegd ga ik zek­er niet de komende 30days deze 30vragen beant­wo­or­den. Ik ga er serieus tijd in steken en zal ze posten in de hier­boven ver­melde vol­go­rde elke keer wan­neer ik er een­t­je klaar heb.

Wie doet er mee?

 ~ ~ ~

P.S.: Niets is nieuw of het is al een keer eerder gedaan, dus vond ik lat­er deze avond de vol­gende lijst vra­gen voor een 30books chal­lenge:

 1. Best book you’ve read this year.
 2. Least favorite book this year.
 3. A Book that com­plete­ly sur­prised you (bad/good).
 4. A Non-fic­tion book that you actu­al­ly enjoyed.
 5. Favorite Autobiographical/Biographical book.
 6. Your favourite authors.
 7. A book that’s hard to read.
 8. The most dis­turb­ing book you’ve ever read.
 9. A book that scares you.
 10. Book you wish you could live in.
 11. Book whose main char­ac­ter you want to mar­ry.
 12. A book that you rec­om­mend most often.
 13. A book you’ve read more than once. 
 14. The first nov­el you remem­ber read­ing.
 15. The book that made you fall in love with read­ing.
 16. Favorite book genre and what book made you fall in love with it.
 17. Least favorite book genre.
 18. 5 books you real­ly real­ly want to read and haven’t had the chance for what­ev­er rea­son.
 19. Favorite book turned movie.
 20. Book turned movie and com­plete­ly des­e­crat­ed.
 21. A book that you think is high­ly over­rat­ed.
 22. Your favorite series.
 23. Longest book you’ve read.
 24. An author that you will read what­ev­er they put out.
 25. A book you want to like, but can’t get into for what­ev­er rea­son.
 26. The envi­ron­ment you most enjoy read­ing in.
 27. Your read­ing playlist.
 28. Last book you read.
 29. The book you’re read­ing right now.
 30. Book you plan to read next.

Miss­chien ga ik gaan­deweg de chal­lenge deze vra­gen­li­jst, met eventueel andere vond­sten, wel com­bineren. 

P.S.2: Ik bedenk me nu dat ik dit jaar al van plan was om 30 boeken te gaan lezen. Eigen­lijk kan ik net zo goed van elk boek een blog schri­jven…

P.S.3: Ik ben er uit. We gaan gewoon met z’n allen elke week een vraag beant­wo­or­den. Vijftig stuks, omdat ik vijftig word dit jaar. En omdat het hopelijk de 50 shades hype doet ver­geten. Schakel over naar #50books => en doe mee met de eerste vraag!

~ ~ ~

 • Leuk! Ik lees geen boeken. Ik kan maar niet geboeid rak­en onder­weg nadat ik bij de eerste pag­i­na ben ges­tart. En dat bli­jft vaak zo. Het einde haal ik dan ook zelden.
  Ga dit vol­gen. Ben benieuwd wat ik zoal mis.
  Suc­ces!

 • Ik ben meer geïn­ter­esseerd in een boeken­chal­lenge dan in een muziekchal­lenge — dus ik ben blij dat je voor het tweede gekozen hebt 😉
  ‘k ben ook blij dat je niet van plan bent die chal­lenge 30 dagen aan een stuk te houden. Vol­gens mij kan zo’n chal­lenge nog leuk zijn, als je het goed aan­pakt, maar het kan even goed louter blogvulling zijn… Veel plezi­er ermee (en ik ben benieuwd 😉 )

  • Ondanks dat ik een echte muziek­liefheb­ber ben, blog ik zelf liev­er over boeken. En het is net wat je zegt, je moet er wel wat tijd aan best­e­den om een goede invulling te geven. Ten­min­ste wan­neer je dit (in mijn geval) in de kleine uurt­jes van de vanavond moet doen na alle andere dagelijkse ver­plichtin­gen.
   Ik heb al een aan­tal titels voor ogen, maar wil er zek­er ook een mooie of orig­inele insteek aan geven.

  • Haha, ik zag al op twit­ter dat je mee gaat doen aan het nieuwe ini­ti­atief van 50books. Ik heb gepoogd de spel­regels zo soe­pel mogelijk te houden dat het laag­drem­pelig is om mee te (bli­jven) doen.

 • Elke reden om te kun­nen schri­jven is natu­urlijk goed. Niet dat ik ga mee­doen maar miss­chien puur ik er hier en daar wel iets uit om wat mee te doen. Opties genoeg zou ik zo zeggen: lied­jes, boeken, gedicht­en — ik ken er namelijk wel genoeg.
  Thanks 😉

  • Doe gerust een keert­je mee wan­neer je zin hebt. Ik heb inmid­dels het 50books ini­ti­atief opges­tart met zo weinig mogelijk spel­regels. Dus haak aan zou ik zeggen 🙂

 • Ow wow, ik vind zow­el de songs als de boeken een geweldig idee. Ik denk dat ik uit bei­den 1 vraag kies en er dan over blog. Der­tig vind ik per­soon­lijk iets te veel.

  • Ik ben van der­tig naar vijftig gegaan, maar tegelijk­er­ti­jd van 30 dagen naar 50 weken. Elke week een nieuwe vraag die inge­vuld mag wor­den wan­neer het jou uitkomt. Op deze manier kri­jgt iedereen de kans om mee te doen. Met miss­chien zelfs wel alle 50 vra­gen.

 • OK, ik ben er uit. Ik ga zelf elke week op zondag een vraag posten waar iedereen aan mee mag doen. In totaal 50 stuks, van­daar 50books
  De vraag hoeft niet dezelfde dag of bin­nen een week beant­wo­ord te wor­den. Wan­neer je klaar bent dan post je je blog, en zet een link onder de bewuste vraag.
  De eerste vraag is inmid­dels gepost:
  http://www.petepel.nl/2013/01/13/50books-vraag-1
  Ga kijken en doe mee 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets