50books — vraag 1

Vraag 1:
Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt?

Dit kan zijn omdat je het omslag nog steeds hel­der voor je ziet, of omdat je het boek eigen­lijk niet mocht lezen en het daar­om stie­kem onder de dekens met een zak­lan­taarn las, of omdat je het van­daag opnieuw gebruikt om voor te lezen aan je (klein)kinderen. Of wegens ontel­baar ande­re redenen.

Duik in je ver­le­den en deel met ons je per­soon­lij­ke keu­ze, en mis­schien wordt op deze manier een lang ver­ge­ten boek nieuw leven ingeblazen!

~ ~ ~