50books — vraag 1

Deze blog­post is deel 1 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 1:
Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt?

Dit kan zijn omdat je het omslag nog steeds hel­der voor je ziet, of omdat je het boek eigen­lijk niet mocht lezen en het daar­om stie­kem onder de dekens met een zak­lan­taarn las, of omdat je het van­daag opnieuw gebruikt om voor te lezen aan je (klein)kinderen. Of wegens ontel­baar ande­re rede­nen.

Duik in je ver­le­den en deel met ons je per­soon­lij­ke keu­ze, en mis­schien wordt op deze manier een lang ver­ge­ten boek nieuw leven inge­bla­zen!

~ ~ ~

97 Replies to “50books — vraag 1”

 1. 50! Ik dacht 30! Dit gaat een eigen leven lei­den… 🙂 Ik ga er ook over naden­ken…!! LEUK!

  Beantwoorden

  1. Ik word dit jaar 50. Van­daar. Denk ik 😉
   Of mis­schien kan ik wel inha­ken op de bekend­heid van 50 sha­des…
   Maar leuk gaat het zeker wor­den en indien het een eigen leven gaat lei­den, des te beter!

   Beantwoorden

 2. […] Deze blog­post is tot stand geko­men door een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars op Petepel.nl […]

  Beantwoorden

 3. […] fan­tas­tisch ini­ti­a­tief van Pete­pel: elke week een vraag beant­woor­den over boe­ken. Van­daag het boek dat mij van mijn jeugd het meest is bij­ge­ble­ven. Dat ant­woord laat zich raden: de bij­bel in een sta­tig boek met de […]

  Beantwoorden

 4. Prach­tig ini­ti­a­tief. Natuur­lijk doe ik mee. En waar begin ik mee? Inder­daad de Hei­del­berg­se Cate­chis­mus: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/01/mijn-jeugdboek-de-heidelbergse-catechismus-50books/

  Beantwoorden

 5. Jaaa , Leuk!
  Ik doe mee!
  Hier mijn bij­dra­ge!
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag‑1/

  Beantwoorden

 6. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief  van Peter […]

  Beantwoorden

  1. Dan zie ik je bij­dra­ge vol ver­wach­ting tege­moet 😉

   Beantwoorden

  1. Ik kon niet onder je blog rea­ge­ren (want ik heb geen blog­ger of goog­le account) dus dan maar hier:
   Piet­je Bell heb ik ook ver­slon­den. De gehe­le reeks in mijn her­in­ne­ring. En dan niet 1x maar keer op keer. Gewel­dig!

   Beantwoorden

 7. 50 boek­vra­gen en de eer­ste is al zo leuk!
  Mijn bij­dra­ge voert mij naar een begin­nen­de puber­teit, de tijd waar­in je alles intens beleeft en de beschre­ven wereld vaak zoveel mooi­er is dan de rea­li­teit.

  IJs­tijd http://wp.me/s2Uceu-ijstijd

  Beantwoorden

 8. Ik beloof je een blog over De Kame­le­on. Later deze week. Ik las die boe­ken als­of ik zelf iede­re dag in die ijze­ren boot op het water zat.
  Na een hal­ve dag naden­ken kom ik ner­gens anders op.

  Beantwoorden

  1. Ha! De Kame­le­on! Hele­maal geen slech­te keus (als­of dat moge­lijk zou zijn bij zo’n open vraag). Haast je niet met je blog, want er staat geen tijds­li­miet op de inzend­ter­mijn.

   Beantwoorden

 9. […] vraagt @petepel op zijn blog. […]

  Beantwoorden

 10. Wat een prach­tig plan, en wat een heer­lij­ke 1e vraag!

  http://jacobjanvoerman.nl/een-queeste/

  Beantwoorden

 11. Leuk plan! Ik ga pro­be­ren om mee te doen.. Nu nog mijn blogje schrij­ven 🙂

  Beantwoorden

  1. Neem gerust de tijd wan­neer je van plan bent om mee te doen. Je hoeft het blog heus niet van­daag of zelfs deze week in te leve­ren. Gewoon wan­neer je klaar bent een lin­kje onder de juis­te vraag en je kunt in je eigen tem­po alle 50 vra­gen beant­woor­den 🙂

   Beantwoorden

   1. Dat is ook het fij­ne aan dit! Gewoon lek­ker op het gemak­je én toch een blogje voor die dag haha­ha
    Mijn bij­dra­ge: http://www.ikkeonline.nl/2013/01/50books-vraag‑1/

    Beantwoorden

 12. […] Op ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 13. […] over boe­ken. Deze week: Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt? Lees hier de ver­ha­len van ande­re deel­ne­mers (klik op […]

  Beantwoorden

 14. Het laat­ste zet­je deed het hem. Ik doe mee.
  Was leuk terug te gaan in de tijd met span­nen­de kost­school­ver­ha­len http://wp.me/p29y1y-8c

  Beantwoorden

  1. Tjon­ge — wil net mijn post posy­en alhier, blijf ik han­gen bij de jou­we — laat me raden — enid bly­ton? alle­maal gele­zen — ik ga straks kij­ken of ik het goed heb 😉

   Beantwoorden

 15. Ver­ruk­ke­lijk ini­ti­a­tief dit… Zit ik me nu te twij­fe­len of we de #WOT nog wel moe­ten laten voort­be­staan en deze door jouw ges­te te ver­van­gen.

  Ik ga prak­ki­se­ren; vol­gens mij wordt het Een Zomer­zot­heid van Cis­sy van Mar­x­veldt, die las ik name­lijk voor de Joop ter Heul serie… 🙂

  Beantwoorden

  1. Laat die #WOT gewoon door­gaan. Hoe meer keu­ze we heb­ben als blog­gers om ergens aan te haken, des te beter.

   Beantwoorden

   1. Ja hoor, #WOT gewoon door laten gaan. Is zo iets anders. En kan pri­ma naast elkaar staan.
    En ja, Zomer­zot­heid en Joop ter Heul heb ik ook ver­slon­den, alleen niet in mijn vroeg­ste jeugd.

    Beantwoorden

    1. @Helen: ik was vroeg­rijp 😉 En hier staat mijn blog: http://www.mightymusings.nl/het-kind-in-mij/ 🙂 #50books vraag

     Beantwoorden

 16. Mijn bij­dra­ge duurt heel lang eer ik het durf­de toe te geven…dus heb mijn lees­hon­ger ook even beschre­ven http://karinwinters.nl/50books-antwoord-op-vraag‑1/

  Beantwoorden

 17. […] 1 voor Mark/zijn ouders|| Sor­ry 2 ‑Top2000|  Kyto­pia | Muziek Café De Vijf­poort | 50books Pete­pel | About my 365 days […]

  Beantwoorden

 18. O, ik zie dat hij zij het ik er al sta met mijn bij­dra­ge — den­ke­lijk door­dat ik de link toe­ge­ve­ogd heb.
  Nou ja, mooi,. Heer­lijk ini­ti­a­tief en heer­lijk om het hele­maal vrij te mogen invul­len, dat heb ik dan ook gedaan — inge­voegd in mijn dage­lijks blog

  http://caroliengeurtsen.nl/beminnen-dat-doet-geen-zeer-van-binnen-sorry/

  heel blij mee, dank je wel Peet

  Beantwoorden

 19. Zelf kon ik me niet direct een boek voor de geest halen dat me echt is bij­ge­ble­ven uit mijn vroeg­ste jeugd. Wel her­in­ner­de ik me het boek waar­mee ik mijn jeugd­ja­ren heb afge­slo­ten, en waar­van de inhoud wel terug­grijpt naar de vroeg­ste jaren van lezen en/of wor­den voor­ge­le­zen, omdat het een sprook­jes­boek is. Dus ik hoop dat ook dat goed is.
  http://annasweek.blogspot.be/2013/01/50books-vraag‑1.html

  Beantwoorden

  1. Omdat ik onder je blog niet kan rea­ge­ren (reac­ties staan uit?) dan maar hier: Er is vol­gens mij niets mis mee om op je acht­tien­de een sprook­jes­boek te krij­gen. Ik vind het wel een heel sym­bo­lisch cadeau om mee te nemen naar die vroeg­vol­was­sen­heid waar je af en toe best wel eens terug zou wil­len vluch­ten naar je jeugd. Wat is dan beter dan een sprook­jes­boek om je in te ver­lie­zen?

   Beantwoorden

 20. […] #50books  is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt? […]

  Beantwoorden

 21. Zoveel boe­ken, zo veel her­in­ne­ren. Leuk ini­ti­a­tief en ik pro­beer weke­lijks mee te gaan doen! Stof ik mijn Blog2 voor af

  http://rsnijders.info/blog2/2013/01/18/50books-vraag-1-jeroen-en-de-zilveren-sleutel/

  Beantwoorden

 22. Mijn keu­ze is geval­len op een boek dat uit­ein­de­lijk nog­al wat (hobby)werk tot gevolg had.

  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-1-met-biggles-in-vijandelijk-gebied/

  Beantwoorden

 23. De hele klei­ne huis serie .…

  Beantwoorden

  1. Die ken ik niet. Is dat van die gelijk­na­mi­ge tv-serie?

   Beantwoorden

   1. De serie was erg… Maar de boe­ken van Lau­ra Ingalls Wil­der heb­ben ook in mijn jeugd een onuit­wis­ba­re indruk ach­ter­ge­la­ten!

    Beantwoorden

 24. Ik was vroe­ger niet zo’n lezer. Via TV zag ik het ver­haal van Pip­pi Lang­kous. Dat vond en vind ik nog steeds zo’n leuk fan­tas­tisch ver­haal. Zo wik­de ik ook wel zijn
  Later wss het meest­al anders­om, dan las ik errst het boek dat later werd ver­filmd. Bijv. Har­ry Pot­ter.
  Gr. Han­ne­ke
  http://hanneke63.blogspot.nl

  Beantwoorden

 25. Grap­pig om al die ver­schil­len­de lees­er­va­rin­gen door de tijd te zien. Niet alleen bij jou, trou­wens.

  Beantwoorden

 26. Een leuk ini­ti­a­tief. Dmv 50 vra­gen blog­gen over boe­ken. Hier is mijn ant­woord op vraag 1 te lezen. http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/01/50books-vraag‑1.html

  Beantwoorden

 27. […] mee aan uit­da­gin­gen, zo is er iede­re don­der­dag een WOT-woord en kun je sinds kort weke­lijks een vraag over je lees­ge­drag beant­woor­den. Poten­ti­ë­le lezers weten dan dat je ook […]

  Beantwoorden

 28. […] blogje is geschre­ven in het kader van #50books. Doe je ook […]

  Beantwoorden

 29. Wauw wat een hoop reac­ties! Mijn jeugd­boek bleek niet meer te koop 🙁 — des te meer lezers is mijn blogje waard: http://www.lings.nl/2013/01/een-trap-naar-een-andere-wereld/

  Beantwoorden

 30. Hier is mijn bij­dra­ge. Het was het eer­ste wat me bin­nen­schoot.
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/01/29/50books-vraag‑1/

  Beantwoorden

 31. Ik kwam via Plien op deze site terecht en wil graag mee­doen met de uit­da­ging. Mijn ant­woord op de eer­ste vraag kan je hier lezen: http://voeteninhetwater.wordpress.com/2013/01/29/1485/

  Beantwoorden

 32. Ik loop een beet­je ach­ter de fei­ten aan.

  Maar wil mijn bij­dra­ge toch graag delen.

  http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/01/50books-vraag‑1.html

  Beantwoorden

 33. Het kost wat gra­ven maar er komen lang­zaam aan steeds meer her­in­ne­rin­gen naar boven

  Beantwoorden

 34. […] blog. Is mijn ant­woord. Op de vraag van Peter Pel­le­naars. Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je […]

  Beantwoorden

 35. Ik stuit­te van­daag pas op deze ´uit­da­ging´. Een tik­kel­tje aan de late kant. Mijn kin­der­tijd is bepaald door drie, aar­dig uit­een­lo­pen­de, reek­sen boek. http://ernestinekossmann.wordpress.com/2013/02/03/de-boeken-van-…ertijd-50books/

  Beantwoorden

 36. Werk ze ach­ter­ste­vo­ren af geloof ik. Maar van­af vraag 5 komt het goed.

  Beantwoorden

  1. Leuk dat je bent gaan blog­gen en dan ook nog eens van­we­ge het #50books ini­ti­a­tief. Het is nog leu­ker wan­neer je in je reac­tie een link naar je blog toe­voegt, dan kan men van­uit hier een kijk­je nemen bij je blog 🙂

   Beantwoorden

   1. Dacht dat ik dat had gedaan, in de onder­ste regel.
    Mijn link is http://liesbeth5.blogspot.nl/

    Beantwoorden

 37. Mijn bij­dra­ge is hier te vin­den:
  http://wp.me/2dz8f

  Mijn favo­rie­te jeugd­boek: Ver­ha­len van de twee­ling­broers van Ton­ke Dragt.

  Beantwoorden

 38. Even getwij­feld maar ik vind de vra­gen te leuk om niet mee te doen. Hier mijn bij­dra­ge over Pud­ding Tar­zan http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag‑1.html

  Beantwoorden

 39. […] janu­a­ri Peter Pel­le­naars met #50books kwam. Wat een gewel­dig ini­ti­a­tief. En zijn eer­ste vraag was: Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt? De vraag riep gezien het aan­tal reac­ties vele dier­ba­re her­in­ne­rin­gen op aan jeugd­boe­ken. Ook bij […]

  Beantwoorden

 40. Beet­je laat, maar hier is mijn bij­dra­ge voor de eer­ste vraag van #50books, was even ver­ge­ten dat ik het hier ook moest plaat­sen

  Beantwoorden

 41. Beet­je laat, maar hier is mijn ant­woord op vraag 1

  Beantwoorden

  1. Hé Ali,
   Vol­gens mij mist daar de link naar je blog (ter­wijl ik die al wel gele­zen heb omdat je er via twit­ter gewag van hebt gemaakt 🙂 ).

   Beantwoorden

   1. Ali Molenaar 4 maart 2013 at 22:47

    Bij deze dan, de link naar vraag 1, met ande­re woor­den, nog later dan de bedoe­ling was 😉
    http://alex39.blogspot.nl/2013/02/mijn-favoriete-jeugdboek-50books.html

    Beantwoorden

  1. Leuk dat je mee­doet! Ik zie uit naar je bij­dra­ges bij de ande­re vra­gen.

   Beantwoorden

 42. Na steeds meer vra­gen en ant­woor­den tegen te komen, begon het toch ook bij mij te krie­be­len. Mijn ant­woord op deze eer­ste vraag is: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/03/50books-1-de-wereld-van-madelief.html

  Beantwoorden

 43. Een leuk ini­ti­a­tief, ik doe graag mee. Bij mij is lezen aan­ge­wak­kerd door voor­ge­le­zen wor­den. Als vroeg­ste her­in­ne­ring heb ik de gru­wel­scè­ne uit ‘Het wereld­je van Beer­tje Ligt­hart’ van Jaap ter Haar

  http://tistje.com/2013/03/04/50books-1-beertje-ligthart/

  Beantwoorden

  1. Wees wel­kom en voel je niet opge­jaagd om je ‘ach­ter­stand’ in te halen. We wer­ken hier zon­der dead­line. De vra­gen blij­ven gewoon open­staan.

   Beantwoorden

  1. Wat leuk dat je ook mee­doet. Ik hoop dat het je bevalt.

   Beantwoorden

 44. Met ver­tra­ging, maar hier ook mijn bij­dra­ge:
  http://muireannz.be/50-books‑1/

  Beantwoorden

 45. wat een leuk ini­ti­a­tief! Mag ik ook nu nog inval­len?

  Beantwoorden

  1. Ja hoor, zoals in ‘de voor­waar­den’ hier­bo­ven te lezen valt kun je aan­ha­ken wan­neer je maar wil:
   “De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.”
   Dus kom maar op met je blogs! Kun­nen wij weer lezen 🙂

   Beantwoorden

 46. […] Een vraag beant­woor­den van #50books (meer over #50books) […]

  Beantwoorden

 47. Had de eer­ste vraag al een tijd­je terug beant­woord, maar ik was tot nu toe ver­ge­ten de links te pos­ten. http://wordcraftandmystery.blogspot.be/2013/02/50books‑1.html

  Beantwoorden

 48. […] #50books  stelt @petepel  elke zon­dag van 2013 een boek-gere­la­teer­de vraag. Leu­ke vra­gen die aan­zet­ten […]

  Beantwoorden

 49. […] Vraag 1:  Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt? […]

  Beantwoorden

 50. […] boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt? Die vraag wordt gesteld door Peter Pel­le­naars in een serie van 50 vra­gen […]

  Beantwoorden

 51. […] blog. Is mijn ant­woord. Op de vraag van Peter Pel­le­naars. Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je […]

  Beantwoorden

 52. […] #50books ini­ti­a­tief is een idee van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek, die vrij mag […]

  Beantwoorden

 53. […] Een vraag beant­woor­den van #50books (meer over #50books) […]

  Beantwoorden

 54. […] Een vraag beant­woor­den van #50books (meer over #50books) […]

  Beantwoorden

 55. […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Vraag 1: Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt? Ande­re deel­na­mes van het 50books ini­ti­a­tief zijn te vin­den bij de reac­ties onder de vraag. […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *