50books — vraag 1

Vraag 1:
Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt?

Dit kan zijn omdat je het omslag nog steeds hel­der voor je ziet, of omdat je het boek eigen­lijk niet mocht lezen en het daar­om stie­kem onder de dekens met een zak­lan­taarn las, of omdat je het van­daag opnieuw gebruikt om voor te lezen aan je (klein)kinderen. Of wegens ontel­baar ande­re redenen.

Duik in je ver­le­den en deel met ons je per­soon­lij­ke keu­ze, en mis­schien wordt op deze manier een lang ver­ge­ten boek nieuw leven ingeblazen!

~ ~ ~

Lees ook …

97 reacties

  1. Ik word dit jaar 50. Van­daar. Denk ik 😉
   Of mis­schien kan ik wel inha­ken op de bekend­heid van 50 shades…
   Maar leuk gaat het zeker wor­den en indien het een eigen leven gaat lei­den, des te beter!

  1. Ik kon niet onder je blog rea­ge­ren (want ik heb geen blog­ger of goog­le account) dus dan maar hier:
   Piet­je Bell heb ik ook ver­slon­den. De gehe­le reeks in mijn her­in­ne­ring. En dan niet 1x maar keer op keer. Geweldig!

 1. Ik beloof je een blog over De Kame­le­on. Later deze week. Ik las die boe­ken als­of ik zelf iede­re dag in die ijze­ren boot op het water zat.
  Na een hal­ve dag naden­ken kom ik ner­gens anders op.

  1. Ha! De Kame­le­on! Hele­maal geen slech­te keus (als­of dat moge­lijk zou zijn bij zo’n open vraag). Haast je niet met je blog, want er staat geen tijds­li­miet op de inzendtermijn.

  1. Neem gerust de tijd wan­neer je van plan bent om mee te doen. Je hoeft het blog heus niet van­daag of zelfs deze week in te leve­ren. Gewoon wan­neer je klaar bent een lin­kje onder de juis­te vraag en je kunt in je eigen tem­po alle 50 vra­gen beantwoorden 🙂

 2. Ver­ruk­ke­lijk ini­ti­a­tief dit… Zit ik me nu te twij­fe­len of we de #WOT nog wel moe­ten laten voort­be­staan en deze door jouw ges­te te vervangen.

  Ik ga prak­ki­se­ren; vol­gens mij wordt het Een Zomer­zot­heid van Cis­sy van Mar­x­veldt, die las ik name­lijk voor de Joop ter Heul serie… 🙂

   1. Ja hoor, #WOT gewoon door laten gaan. Is zo iets anders. En kan pri­ma naast elkaar staan.
    En ja, Zomer­zot­heid en Joop ter Heul heb ik ook ver­slon­den, alleen niet in mijn vroeg­ste jeugd.

 3. Zelf kon ik me niet direct een boek voor de geest halen dat me echt is bij­ge­ble­ven uit mijn vroeg­ste jeugd. Wel her­in­ner­de ik me het boek waar­mee ik mijn jeugd­ja­ren heb afge­slo­ten, en waar­van de inhoud wel terug­grijpt naar de vroeg­ste jaren van lezen en/of wor­den voor­ge­le­zen, omdat het een sprook­jes­boek is. Dus ik hoop dat ook dat goed is.
  http://annasweek.blogspot.be/2013/01/50books-vraag‑1.html

  1. Omdat ik onder je blog niet kan rea­ge­ren (reac­ties staan uit?) dan maar hier: Er is vol­gens mij niets mis mee om op je acht­tien­de een sprook­jes­boek te krij­gen. Ik vind het wel een heel sym­bo­lisch cadeau om mee te nemen naar die vroeg­vol­was­sen­heid waar je af en toe best wel eens terug zou wil­len vluch­ten naar je jeugd. Wat is dan beter dan een sprook­jes­boek om je in te verliezen?

 4. Ik was vroe­ger niet zo’n lezer. Via TV zag ik het ver­haal van Pip­pi Lang­kous. Dat vond en vind ik nog steeds zo’n leuk fan­tas­tisch ver­haal. Zo wik­de ik ook wel zijn
  Later wss het meest­al anders­om, dan las ik errst het boek dat later werd ver­filmd. Bijv. Har­ry Potter.
  Gr. Hanneke
  http://hanneke63.blogspot.nl

  1. Leuk dat je bent gaan blog­gen en dan ook nog eens van­we­ge het #50books ini­ti­a­tief. Het is nog leu­ker wan­neer je in je reac­tie een link naar je blog toe­voegt, dan kan men van­uit hier een kijk­je nemen bij je blog 🙂

  1. Hé Ali,
   Vol­gens mij mist daar de link naar je blog (ter­wijl ik die al wel gele­zen heb omdat je er via twit­ter gewag van hebt gemaakt 🙂 ).

  1. Wees wel­kom en voel je niet opge­jaagd om je ‘ach­ter­stand’ in te halen. We wer­ken hier zon­der dead­line. De vra­gen blij­ven gewoon openstaan.

  1. Ja hoor, zoals in ‘de voor­waar­den’ hier­bo­ven te lezen valt kun je aan­ha­ken wan­neer je maar wil:
   “De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kijken.”
   Dus kom maar op met je blogs! Kun­nen wij weer lezen 🙂

 5. Pingback: This is my life

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *