20130120 — zondag

50books — vraag 2

Vraag 2:
Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? *

Zelf ben ik een lezer die, een­maal aan een boek begon­nen, het ook wil uit­le­zen. Goed­schiks of kwaad­schiks. Maar eer­lijks­hal­ve moet ik beken­nen dat er een rede­lij­ke sta­pel boe­ken ligt waar ik om diver­se rede­nen ben vast­ge­lo­pen en voor­als­nog niet in ver­der ga lezen. Toch ga ik ze weer oppak­ken. Ooit. En een nieu­we kans geven. Want ik ben een twij­fe­laar. Vraag me tel­kens af of ik iets over het hoofd heb gezien. Of dat het mooie nog moet komen. Dus lees ik door. Tot het (soms bit­te­re) ein­de. Mocht het dan uit­ein­de­lijk zijn tegen­ge­val­len, dan heb ik nog altijd een soort van vol­doe­ning dat ik het heb gedaan voor de auteur. Die er ook tijd in heeft gesto­ken. Maar ben wel gewaar­schuwd om deze auteur een vol­gen­de keer te mijden.

Deel met ons jouw boek waar je maar niet door­heen komt, hoe graag je mis­schien zou wil­len. En wie weet, vind je nu ein­de­lijk de inspi­ra­tie (of lot­ge­no­ten) om het een laat­ste keer te proberen!

* Deze vraag is mede tot stand geko­men door een inspi­re­ren­de tweet van @heleensl

65 thoughts on “20130120 — zondag

 1. 50 tin­ten! ik las er 10 blad­zij­den van, juk.

  maar het boek waar ik nog steeds een schuld­ge­voel van krijg dat ik daar niet in door­ge­le­zen heb is Die van Car­los Ruiz Zafón: Het spel van de engel. Voor­al omdat ik krap twee weken gele­den met het der­de deel uit deze tri­lo­gie in han­den stond… Na mijn ten­ta­mens. Dan ga ik weer lezen. dan vraag ik deel drie voor moederdag 🙂

  • Ik kan me daar iets bij voor­stel­len hoe­wel het echt de moei­te waard is. Iede­re avond zag ik er tegen­op om ver­der te lezen, maar als ik dan een­maal bezig was, kon ik het niet meer weg­leg­gen. Wel heb ik met mezelf afge­spro­ken dat ik het nooit meer zou lezen.

  • Grap­pig, ik twij­fel­de bij deze vraag tus­sen 50 tin­ten en Car­los Ruiz Zafon. Ik koos in mijn ver­haal voor het laat­ste omdat ik in 50 tin­ten slechts begon­nen ben van­uit een soort nieuws­gie­rig­heid. Een boek dat een best­sel­ler wordt en voor­na­me­lijk gele­zen door ‘niet-lezers’…

 2. Het spel van de Engel heb ik wel uit­gel­zen. Vond ik zelfs mooi­er dan deel 1.

  Maar ik heb mijn eigen boe­ken waar­van ik het jam­mer vind at ze half gele­zen zijn.

  100 jaar eenzaamheid
  David Copperfield
  Publie­ke werken
  Don Quichotte
  Sha­ke­spe­a­re (maakt niet uit welke)
  Oor­log en Vrede

  en bin­nen­kort Ulys­ses, denk ik.

  Steeds als ik iemand lees/hoor die het toch zo mooi vind, trekt het aan mij. Zal ik dan toch nog een keer? …

  Gra­pes of Wrath heb ik de eer­ste keer weg gelegd, en de twee­de keer in een ruk uit­ge­le­zen. Dus het kan wel.

 3. Mooie vraag! Ik heb vaak moei­te met alle Coa­chings­boe­ken… die me ver­tel­len aan mezelf te wer­ken. Die mijd ik dus als de pest… 😉
  Uit­zon­de­ring op die regel was de Celes­tijn­se Belofte…

 4. Ik zou wel eens dur­ven mee­doen met jouw tag! Het boek dat ik écht niet uit­ge­le­zen krijg, is ‘Haar naam was Sarah’, wat noch­tans heel mooi schijnt te zijn. Ik was hoe dan ook al van plan om er iets over te schrij­ven, maar deze tag is ’n mooie aanleiding 😉 

  PS: even een vraag­je over de lay-out: ik krijg een ont­zet­tend lang ant­woord­for­mu­lier, is dat de bedoe­ling of is dat enkel zo in goog­le chro­me bijvoorbeeld?

  • Dan ben ik blij je een mooie aan­lei­ding gege­ven te heb­ben. En van dur­ven is hier geen spra­ke. Mijn lezers ken­mer­ken zich als een gemoe­de­lijk groep­je en die stel­len het alleen maar op prijs wan­neer zich nieu­we rea­geer­ders aansluiten. 

   PS: van dat lan­ge ant­woord­for­mu­lier zou ik niet weten wat dat is. Nu heb ik het niet, maar soms ook weer wel. Ik gebruik Safari.

 5. De graaf van Mon­te Chris­to, van Alexan­d­re Dumas. Ik vond dat ik dat toch gele­zen moest heb­ben, maar ik kwam er niet doorheen.

Comments are closed.