50books — vraag 2

Deze blog­post is deel 2 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 2:
Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? *

Zelf ben ik een lezer die, een­maal aan een boek begon­nen, het ook wil uit­le­zen. Goed­schiks of kwaad­schiks. Maar eer­lijks­hal­ve moet ik beken­nen dat er een rede­lij­ke sta­pel boe­ken ligt waar ik om diver­se rede­nen ben vast­ge­lo­pen en voor­als­nog niet in ver­der ga lezen. Toch ga ik ze weer oppak­ken. Ooit. En een nieu­we kans geven. Want ik ben een twij­fe­laar. Vraag me tel­kens af of ik iets over het hoofd heb gezien. Of dat het mooie nog moet komen. Dus lees ik door. Tot het (soms bit­te­re) ein­de. Mocht het dan uit­ein­de­lijk zijn tegen­ge­val­len, dan heb ik nog altijd een soort van vol­doe­ning dat ik het heb gedaan voor de auteur. Die er ook tijd in heeft gesto­ken. Maar ben wel gewaar­schuwd om deze auteur een vol­gen­de keer te mij­den.

Deel met ons jouw boek waar je maar niet door­heen komt, hoe graag je mis­schien zou wil­len. En wie weet, vind je nu ein­de­lijk de inspi­ra­tie (of lot­ge­no­ten) om het een laat­ste keer te pro­be­ren!

* Deze vraag is mede tot stand geko­men door een inspi­re­ren­de tweet van @heleensl

boring1

Illu­stra­tie: Boring, boring, boring, boring door Zach Pla­gue

~ ~ ~

65 Replies to “50books — vraag 2”

 1. Kerk­hof http://wp.me/s2Uceu-kerkhof
  Voor mij het eni­ge moge­lij­ke ant­woord op vraag 2.
  Ondanks de sta­pel onge­le­zen naast mijn bed roept dit boek altijd net een beet­je har­der…

  Beantwoorden

 2. 50 tin­ten! ik las er 10 blad­zij­den van, juk.

  maar het boek waar ik nog steeds een schuld­ge­voel van krijg dat ik daar niet in door­ge­le­zen heb is Die van Car­los Ruiz Zafón: Het spel van de engel. Voor­al omdat ik krap twee weken gele­den met het der­de deel uit deze tri­lo­gie in han­den stond… Na mijn ten­ta­mens. Dan ga ik weer lezen. dan vraag ik deel drie voor moe­der­dag 🙂

  Beantwoorden

  1. tussenjouenmij 20 januari 2013 at 12:26

   Ik kan me daar iets bij voor­stel­len hoe­wel het echt de moei­te waard is. Iede­re avond zag ik er tegen­op om ver­der te lezen, maar als ik dan een­maal bezig was, kon ik het niet meer weg­leg­gen. Wel heb ik met mezelf afge­spro­ken dat ik het nooit meer zou lezen.

   Beantwoorden

   1. tussenjouenmij 20 januari 2013 at 12:27

    Ik heb het uiter­aard over ‘Het spel van de engel’ en niet over 50 tin­ten!

    Beantwoorden

     1. pfoeh! Geluk­kig haha­ha 😉

    1. lol wha­ha­ha

     Beantwoorden

  2. Grap­pig, ik twij­fel­de bij deze vraag tus­sen 50 tin­ten en Car­los Ruiz Zafon. Ik koos in mijn ver­haal voor het laat­ste omdat ik in 50 tin­ten slechts begon­nen ben van­uit een soort nieuws­gie­rig­heid. Een boek dat een best­sel­ler wordt en voor­na­me­lijk gele­zen door ‘niet-lezers’…

   Beantwoorden

  3. het spel van de engel vind ik tegen­val­len nade scha­duw van de wind

   Beantwoorden

   1. tussenjouenmij 20 januari 2013 at 16:47

    Dan is dat het vol­gen­de boek dat ik aan­schaf. Bedankt!

    Beantwoorden

 3. Het spel van de Engel heb ik wel uit­gel­zen. Vond ik zelfs mooi­er dan deel 1.

  Maar ik heb mijn eigen boe­ken waar­van ik het jam­mer vind at ze half gele­zen zijn.

  100 jaar een­zaam­heid
  David Cop­per­field
  Publie­ke wer­ken
  Don Qui­chot­te
  Sha­ke­spe­a­re (maakt niet uit wel­ke)
  Oor­log en Vre­de

  en bin­nen­kort Ulys­ses, denk ik.

  Steeds als ik iemand lees/hoor die het toch zo mooi vind, trekt het aan mij. Zal ik dan toch nog een keer? …

  Gra­pes of Wrath heb ik de eer­ste keer weg gelegd, en de twee­de keer in een ruk uit­ge­le­zen. Dus het kan wel.

  Beantwoorden

 4. ik dacht het met­een te weten maar vond in mijn boe­ken­kast een ander boek en dat heeft het gewon­nen (of is het deze keer ver­lo­ren) http://wp.me/p1T8Qr-Ay

  Beantwoorden

 5. Mooie vraag! Ik heb vaak moei­te met alle Coa­chings­boe­ken… die me ver­tel­len aan mezelf te wer­ken. Die mijd ik dus als de pest… 😉
  Uit­zon­de­ring op die regel was de Celes­tijn­se Belof­te…

  Beantwoorden

 6. Het zijn heel veel boe­ken, maar van­daag sta ik stil bij de Groot­in­qui­si­teur waar­bij ik tel­kens strand als ik De gebroe­ders Kara­ma­zov van Dosto­je­v­ski lees: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/01/de-grootinquisiteur-dostojevskis-de-gebroeders-karamazov/

  Beantwoorden

 7. […] boe­ken. Deze week: Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? Lees hier de ver­ha­len van ande­re deel­ne­mers (klik op […]

  Beantwoorden

 8. Ik kwam voor een dich­te deur te staan. Geen ontem­ba­re vrouw voor mij. http://wp.me/p29y1y-8A

  Beantwoorden

 9. Ik zou wel eens dur­ven mee­doen met jouw tag! Het boek dat ik écht niet uit­ge­le­zen krijg, is ‘Haar naam was Sarah’, wat noch­tans heel mooi schijnt te zijn. Ik was hoe dan ook al van plan om er iets over te schrij­ven, maar deze tag is ’n mooie aan­lei­ding 😉

  PS: even een vraag­je over de lay-out: ik krijg een ont­zet­tend lang ant­woord­for­mu­lier, is dat de bedoe­ling of is dat enkel zo in goog­le chro­me bij­voor­beeld?

  Beantwoorden

  1. Dan ben ik blij je een mooie aan­lei­ding gege­ven te heb­ben. En van dur­ven is hier geen spra­ke. Mijn lezers ken­mer­ken zich als een gemoe­de­lijk groep­je en die stel­len het alleen maar op prijs wan­neer zich nieu­we rea­geer­ders aan­slui­ten.

   PS: van dat lan­ge ant­woord­for­mu­lier zou ik niet weten wat dat is. Nu heb ik het niet, maar soms ook weer wel. Ik gebruik Safa­ri.

   Beantwoorden

 10. Voor mij was het Les Mise­ra­bles van Vic­tor Hugo .
  Mijn bij­dra­ge staat hier:
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag‑2/

  Beantwoorden

 11. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 12. Oor­log en Vre­de, van Leo Tol­stoj…

  Beantwoorden

 13. […] #50books ini­ti­a­tief is ont­staan naar aan­lei­ding van de 30 day song chal­len­ge, maar Peter Pele­naars vult dit anders in. Elke week op zon­dag plaatst hij een nieu­we vraag die door ieder­een vrij mag […]

  Beantwoorden

 14. tussenjouenmij 20 januari 2013 at 16:49

  Voor is het niet echt een klas­sie­ker. Mis­schien is het ook wel gewoon een kut­boek.
  http://www.tussenjouenmij.nl/over-mijn-eigen-autistische-inborst/

  Nu even lek­ker de ande­re bij­dra­gen lezen.

  Beantwoorden

 15. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? […]

  Beantwoorden

 16. Er is maar 1 boek dat ik nooit uit­ge­le­zen heb. Er is maar 1 boek dat mijn woord­hon­ger wist te ver­pes­ten.

  http://rsnijders.info/blog2/2013/01/20/50books-vraag-2-toppop-flop/

  Beantwoorden

 17. Eer­der in de reac­ties zag ik Ulys­ses voor­bij komen. De goe­de twee­de in mijn lijst­je van onuit­ge­le­zen boe­ken. Dit boek heeft het niet voor mij: http://www.drspee.nl/boeken/50books-de-avonden/

  PS Ove­ri­gens heb ik nu ook een lang ant­woord­for­mu­lier. Ik mail je even een screenshot.

  Beantwoorden

 18. […] #50books Ik doe mee met het fan­tas­ti­sche ini­ti­a­tief van Pete­pel. Elke zon­dag stelt hij op zijn blog een vraag over boe­ken, onder de noe­mer 50books. Van­daag de twee­de vraag: […]

  Beantwoorden

 19. ik heb gezien de mas­sa reac­ties hier­bo­ven wat lees­voer in te halen 🙂
  http://karinwinters.nl/50books-vraag-2-welk-boek-krijg-je-niet-uitgelezen/

  Beantwoorden

 20. Ik ben een vol­ger van blogs. Heb nog nooit de tijd geno­men om zelf te schrij­ven. Maar ‘vra­gen over boe­ken’ maken de ver­tel­ster in mij los. Fijn dat ik op deze manier, als gast­blog­ger, mee kan doen! http://www.petepel.nl/2013/01/21/neropolis-vraag‑2–50books

  Beantwoorden

 21. Een Jaar Als (G)Een Ander van Kris­tien Hem­me­rechts en … (lees maar)
  http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/01/50books-vraag‑2.html

  Beantwoorden

 22. Mijn ant­woord op deze vraag is: De hut van Oom Tom: http://ow.ly/h2cwp

  Beantwoorden

 23. […] Dit blog is geschre­ven als ant­woord op een vraag van @Petepel. Die vraag kun je hier vin­den. […]

  Beantwoorden

 24. http://www.ikkeonline.nl/2013/01/50books-vraag‑2/
  Ik lees eigen­lijk alle boe­ken wel uit, maar laatst heb ik er toch een terug in de last gezet.

  Beantwoorden

 25. […] #50books ini­ti­a­tief is ont­staan naar aan­lei­ding van de 30 day song chal­len­ge, maar Peter Pele­naars vult dit anders in. Elke week op zon­dag plaatst hij een nieu­we vraag die door ieder­een vrij mag […]

  Beantwoorden

 26. […] Vraag 2 en vraag 3 komen hope­lijk bin­nen­kort ook nog aan de […]

  Beantwoorden

 27. Ik lees een boek uit of ik lees het niet uit. En als ik het niet uit­lees begin ik er niet nog een keer aan. Er is wel een gen­re waar ik nooit door­heen kom en toch tel­kens weer aan begin. http://ernestinekossmann.wordpress.com/2013/02/09/het-boek-dat-je-nooit-uitkrijgt-50books/

  Beantwoorden

 28. […] #50books ini­ti­a­tief is ont­staan naar aan­lei­ding van de 30 day song chal­len­ge, maar Peter Pele­naars vult dit anders in. Elke week op zon­dag plaatst hij een nieu­we vraag die door ieder­een vrij mag […]

  Beantwoorden

 29. Het boek waar ik maar niet door­heen kwam is zon­der twij­fel Loli­ta!
  http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/02/50-books-vraag‑2.html

  Beantwoorden

 30. Een gelau­werd auteur in de fami­lie en dan juist zijn boek niet kun­nen uit­le­zen, dat is niet zo mooi. http://wp.me/p2dz8f-2Q

  Beantwoorden

 31. […] hoe het ein­digt. In deze blog beant­woord ik hier­door wel twee vra­gen uit de #50books reeks: ‘welk boek lees je maar niet uit‘ én ‘welk boek lees je […]

  Beantwoorden

 32. En blogje num­mer 2. Ik lees de blogjes van mijn lie­ve man Ray­mond Snij­ders als weke­lijks dus ik heb hier lang op kun­nen broe­den:

  http://onscreen.misarray.info/uncategorized/50books-vraag-2-welk-boek-krijg-je-maar-niet-uitgelezen-hoe-vaak-je-er-ook-aan-begint/

  Beantwoorden

 33. Een paar dagen nadat ik dit blo­je schreef, las ik het boek als­nog uit: http://www.lings.nl/2013/02/het-boek-dat-maar-niet-uit-wil/

  Beantwoorden

 34. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? […]

  Beantwoorden

 35. De graaf van Mon­te Chris­to, van Alexan­d­re Dumas. Ik vond dat ik dat toch gele­zen moest heb­ben, maar ik kwam er niet door­heen.

  Beantwoorden

 36. […] Dat is in t kort het ant­woord op 50 boek­vraag num­mer 2 Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? […]

  Beantwoorden

 37. […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Vraag 2: Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint?Andere deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *