50books — vraag 2

50books — vraag 2

Vraag 2:
Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? *

Zelf ben ik een lezer die, een­maal aan een boek begon­nen, het ook wil uit­le­zen. Goed­schiks of kwaad­schiks. Maar eer­lijks­hal­ve moet ik beken­nen dat er een rede­lij­ke sta­pel boe­ken ligt waar ik om diver­se rede­nen ben vast­ge­lo­pen en voor­als­nog niet in ver­der ga lezen. Toch ga ik ze weer oppak­ken. Ooit. En een nieu­we kans geven. Want ik ben een twij­fe­laar. Vraag me tel­kens af of ik iets over het hoofd heb gezien. Of dat het mooie nog moet komen. Dus lees ik door. Tot het (soms bit­te­re) ein­de. Mocht het dan uit­ein­de­lijk zijn tegen­ge­val­len, dan heb ik nog altijd een soort van vol­doe­ning dat ik het heb gedaan voor de auteur. Die er ook tijd in heeft gesto­ken. Maar ben wel gewaar­schuwd om deze auteur een vol­gen­de keer te mijden.

Deel met ons jouw boek waar je maar niet door­heen komt, hoe graag je mis­schien zou wil­len. En wie weet, vind je nu ein­de­lijk de inspi­ra­tie (of lot­ge­no­ten) om het een laat­ste keer te proberen!

* Deze vraag is mede tot stand geko­men door een inspi­re­ren­de tweet van @heleensl

50 reacties

Daniëlle Versteijne 20 januari 2013 Reageer

Kerk­hof http://wp.me/s2Uceu-kerkhof
Voor mij het eni­ge moge­lij­ke ant­woord op vraag 2.
Ondanks de sta­pel onge­le­zen naast mijn bed roept dit boek altijd net een beet­je harder…

Ellen 20 januari 2013 Reageer

50 tin­ten! ik las er 10 blad­zij­den van, juk.

maar het boek waar ik nog steeds een schuld­ge­voel van krijg dat ik daar niet in door­ge­le­zen heb is Die van Car­los Ruiz Zafón: Het spel van de engel. Voor­al omdat ik krap twee weken gele­den met het der­de deel uit deze tri­lo­gie in han­den stond… Na mijn ten­ta­mens. Dan ga ik weer lezen. dan vraag ik deel drie voor moederdag 🙂

tussenjouenmij 20 januari 2013 Reageer

Ik kan me daar iets bij voor­stel­len hoe­wel het echt de moei­te waard is. Iede­re avond zag ik er tegen­op om ver­der te lezen, maar als ik dan een­maal bezig was, kon ik het niet meer weg­leg­gen. Wel heb ik met mezelf afge­spro­ken dat ik het nooit meer zou lezen.

tussenjouenmij 20 januari 2013 Reageer

Ik heb het uiter­aard over ‘Het spel van de engel’ en niet over 50 tinten!

Peter 20 januari 2013 Reageer

Haha­ha!

Ellen 20 januari 2013

pfoeh! Geluk­kig hahaha 😉

Linda 20 januari 2013 Reageer

lol wha­ha­ha

Daniëlle Versteijne 20 januari 2013 Reageer

Grap­pig, ik twij­fel­de bij deze vraag tus­sen 50 tin­ten en Car­los Ruiz Zafon. Ik koos in mijn ver­haal voor het laat­ste omdat ik in 50 tin­ten slechts begon­nen ben van­uit een soort nieuws­gie­rig­heid. Een boek dat een best­sel­ler wordt en voor­na­me­lijk gele­zen door ‘niet-lezers’…

carel 20 januari 2013 Reageer

het spel van de engel vind ik tegen­val­len nade scha­duw van de wind

tussenjouenmij 20 januari 2013 Reageer

Dan is dat het vol­gen­de boek dat ik aan­schaf. Bedankt!

Jacob Jan 20 januari 2013 Reageer

Het spel van de Engel heb ik wel uit­gel­zen. Vond ik zelfs mooi­er dan deel 1.

Maar ik heb mijn eigen boe­ken waar­van ik het jam­mer vind at ze half gele­zen zijn.

100 jaar eenzaamheid
David Copperfield
Publie­ke werken
Don Quichotte
Sha­ke­spe­a­re (maakt niet uit welke)
Oor­log en Vrede

en bin­nen­kort Ulys­ses, denk ik.

Steeds als ik iemand lees/hoor die het toch zo mooi vind, trekt het aan mij. Zal ik dan toch nog een keer? …

Gra­pes of Wrath heb ik de eer­ste keer weg gelegd, en de twee­de keer in een ruk uit­ge­le­zen. Dus het kan wel.

Dominga 20 januari 2013 Reageer

Hoe her­ken­baar!

carel de mari 20 januari 2013 Reageer

ik dacht het met­een te weten maar vond in mijn boe­ken­kast een ander boek en dat heeft het gewon­nen (of is het deze keer ver­lo­ren) http://wp.me/p1T8Qr-Ay

Irene van Putten 20 januari 2013 Reageer

Mooie vraag! Ik heb vaak moei­te met alle Coa­chings­boe­ken… die me ver­tel­len aan mezelf te wer­ken. Die mijd ik dus als de pest… 😉
Uit­zon­de­ring op die regel was de Celes­tijn­se Belofte…

Hendrik-Jan 20 januari 2013 Reageer

Het zijn heel veel boe­ken, maar van­daag sta ik stil bij de Groot­in­qui­si­teur waar­bij ik tel­kens strand als ik De gebroe­ders Kara­ma­zov van Dosto­je­v­ski lees: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/01/de-grootinquisiteur-dostojevskis-de-gebroeders-karamazov/

Helen Soler 20 januari 2013 Reageer

Ik kwam voor een dich­te deur te staan. Geen ontem­ba­re vrouw voor mij. http://wp.me/p29y1y-8A

Tussen Droom en Daad 20 januari 2013 Reageer

Ik zou wel eens dur­ven mee­doen met jouw tag! Het boek dat ik écht niet uit­ge­le­zen krijg, is ‘Haar naam was Sarah’, wat noch­tans heel mooi schijnt te zijn. Ik was hoe dan ook al van plan om er iets over te schrij­ven, maar deze tag is ’n mooie aanleiding 😉 

PS: even een vraag­je over de lay-out: ik krijg een ont­zet­tend lang ant­woord­for­mu­lier, is dat de bedoe­ling of is dat enkel zo in goog­le chro­me bijvoorbeeld?

Peter 20 januari 2013 Reageer

Dan ben ik blij je een mooie aan­lei­ding gege­ven te heb­ben. En van dur­ven is hier geen spra­ke. Mijn lezers ken­mer­ken zich als een gemoe­de­lijk groep­je en die stel­len het alleen maar op prijs wan­neer zich nieu­we rea­geer­ders aansluiten. 

PS: van dat lan­ge ant­woord­for­mu­lier zou ik niet weten wat dat is. Nu heb ik het niet, maar soms ook weer wel. Ik gebruik Safari.

Linda 20 januari 2013 Reageer

Voor mij was het Les Mise­ra­bles van Vic­tor Hugo .
Mijn bij­dra­ge staat hier:
http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag‑2/

Martijn 20 januari 2013 Reageer

Oor­log en Vre­de, van Leo Tolstoj…

tussenjouenmij 20 januari 2013 Reageer

Voor is het niet echt een klas­sie­ker. Mis­schien is het ook wel gewoon een kutboek.
http://www.tussenjouenmij.nl/over-mijn-eigen-autistische-inborst/

Nu even lek­ker de ande­re bij­dra­gen lezen.

Raymond Snijders (@rsnijders) 20 januari 2013 Reageer

Er is maar 1 boek dat ik nooit uit­ge­le­zen heb. Er is maar 1 boek dat mijn woord­hon­ger wist te verpesten.

http://rsnijders.info/blog2/2013/01/20/50books-vraag-2-toppop-flop/

Martha (@drspee) 20 januari 2013 Reageer

Eer­der in de reac­ties zag ik Ulys­ses voor­bij komen. De goe­de twee­de in mijn lijst­je van onuit­ge­le­zen boe­ken. Dit boek heeft het niet voor mij: http://www.drspee.nl/boeken/50books-de-avonden/

PS Ove­ri­gens heb ik nu ook een lang ant­woord­for­mu­lier. Ik mail je even een screenshot.

Karin Winters 21 januari 2013 Reageer

ik heb gezien de mas­sa reac­ties hier­bo­ven wat lees­voer in te halen 🙂
http://karinwinters.nl/50books-vraag-2-welk-boek-krijg-je-niet-uitgelezen/

Heleen 22 januari 2013 Reageer

Ik ben een vol­ger van blogs. Heb nog nooit de tijd geno­men om zelf te schrij­ven. Maar ‘vra­gen over boe­ken’ maken de ver­tel­ster in mij los. Fijn dat ik op deze manier, als gast­blog­ger, mee kan doen! http://www.petepel.nl/2013/01/21/neropolis-vraag‑2–50books

Vera 22 januari 2013 Reageer

Een Jaar Als (G)Een Ander van Kris­tien Hem­me­rechts en … (lees maar)
http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/01/50books-vraag‑2.html

Paul van der Werf 22 januari 2013 Reageer

Mijn ant­woord op deze vraag is: De hut van Oom Tom: http://ow.ly/h2cwp

ikkeonline 23 januari 2013 Reageer

http://www.ikkeonline.nl/2013/01/50books-vraag‑2/
Ik lees eigen­lijk alle boe­ken wel uit, maar laatst heb ik er toch een terug in de last gezet.

ernestinekossmann 9 februari 2013 Reageer

Ik lees een boek uit of ik lees het niet uit. En als ik het niet uit­lees begin ik er niet nog een keer aan. Er is wel een gen­re waar ik nooit door­heen kom en toch tel­kens weer aan begin. http://ernestinekossmann.wordpress.com/2013/02/09/het-boek-dat-je-nooit-uitkrijgt-50books/

Miss Artemis 10 februari 2013 Reageer

Het boek waar ik maar niet door­heen kwam is zon­der twij­fel Lolita!
http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/02/50-books-vraag‑2.html

Karin 11 februari 2013 Reageer

Een gelau­werd auteur in de fami­lie en dan juist zijn boek niet kun­nen uit­le­zen, dat is niet zo mooi. http://wp.me/p2dz8f-2Q

Mariska Snijders 10 maart 2013 Reageer

En blogje num­mer 2. Ik lees de blogjes van mijn lie­ve man Ray­mond Snij­ders als weke­lijks dus ik heb hier lang op kun­nen broeden:

http://onscreen.misarray.info/uncategorized/50books-vraag-2-welk-boek-krijg-je-maar-niet-uitgelezen-hoe-vaak-je-er-ook-aan-begint/

Karin 12 maart 2013 Reageer

Een paar dagen nadat ik dit blo­je schreef, las ik het boek als­nog uit: http://www.lings.nl/2013/02/het-boek-dat-maar-niet-uit-wil/

Anne 1 april 2013 Reageer

De graaf van Mon­te Chris­to, van Alexan­d­re Dumas. Ik vond dat ik dat toch gele­zen moest heb­ben, maar ik kwam er niet doorheen.

Geef een antwoord