Zondag, 27 januari 2013 (deel 1)

50books — vraag 3

Vraag 3:
Wat is jouw favo­rie­te plek om een boek te lezen?

Ieder­een heeft wel een plek waar je je het meest pret­tig voelt om een boek te lezen. Voor de een moet dat per se in een rus­ti­ge en afge­scherm­de omge­ving zijn omdat alle exter­ne prik­kels de con­cen­tra­tie ver­sto­ren, ter­wijl de ander kan genie­ten van een boek mid­den in de druk­te van trein, strand of lunch­ca­fé. Ook kan ik me zo voor­stel­len dat je mis­schien wel een idee hebt over hoe voor jou die favo­rie­te stek er uit moet zien, maar dat het voor­als­nog bij een wens blijft. Want wat is er nu mooi­er dan hoog in de ruim­te, ont­daan van alle zwaar­te­kracht, heer­lijk zwe­vend in je pri­vé-cap­su­le een boek te lezen met uit­zicht op aar­de? Of op een bank­je mid­den in Cen­tral Park NY, omringd door jog­gers en dagjesmensen.

Ver­ras ons via een blog, foto of anders­zins cre­a­tie­ve uiting waar jij het lief­ste een boek leest, of zou wil­len lezen.

40 reacties

Irene 27 januari 2013 Reageer

Leu­ke vraag, leuk geschre­ven door jou, Peter!

Mijn ant­woord staat hier… http://www.mightymusings.nl/50books-vraag‑3/

Carel 27 januari 2013 Reageer

ik lees over­al maar niet altijd http://wp.me/p1T8Qr-B4

Karin 27 januari 2013 Reageer

Met vraag 2 kon ik niet zo veel. Maar van deze vraag word ik weer blij 🙂 Gewoon aan­ha­ken bij de vra­gen waar ik een goe­de blog bij voel mag ook toch? Ik ga mijn best doen op een fotobijdrage!

Peter 27 januari 2013 Reageer

Ja hoor. Gewoon aan­ha­ken bij de vra­gen die je lig­gen. Niets moet, alles mag. Alleen een lin­kje onder de betref­fen­de blogvraag wordt op prijs gesteld, want dan hou­den we alles bij elkaar.

Heleen 27 januari 2013 Reageer

Wat een leu­ke vraag!

In 1995 was ik een week­je alleen in Rome, maar net niet hele­maal alleen: met “De ont­dek­king van de hemel”. Het was maart en elke och­tend ging ik rond 11 uur naar het stads­park Vil­la Borg­he­se. Met een len­te­zon­ne­tje, aan het water en op een hand­doek, tot de tem­pe­ra­tuur te koud werd om een uur of 4 in de mid­dag. De hele week heb ik gele­zen en s avonds bezocht ik de plaat­sen uit het boek: piaz­za San Gio­van­ni met de hei­li­ge trap en de kapel van de tablet­ten (wat ove­ri­gens niet klopt natuur­lijk). Een magi­sche week. Het top­punt van geluk, geen afspra­ken, geen bood­schap­pen, geen tele­foon en geen afleiding.

Voor mij dus een stads­park, met een zonnetje!

Vera 27 januari 2013 Reageer

Het was een klein feest­je van­mor­gen, toen ik vraag 3 beant­woord­de. Lezen doet veel, erover schrij­ven nog iets­jes meer. Bij het opsom­men van mijn favo­rie­te plek­ken, was ik heel even daar. Daar waar de zon schijnt, met mijn boek-van-het-moment… http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/01/50books-vraag‑3.html

Tussenjouenmij 27 januari 2013 Reageer

Hoe­wel de foto die jij bij je post hebt geplaatst er ook heer­lijk uit­ziet, heb ik een magi­sche­re plek gevon­den. Uit de boven­staan­de opmer­kin­gen maak ik op dat er veel zon komt kij­ken bij de favo­rie­te plek. Zo ook bij die van mij. 

http://www.tussenjouenmij.nl/obsessieve-liefde-voor-het-onbekende/

Jacob Jan 27 januari 2013 Reageer

Nu niet meer. Maar vroe­ger had ik een favo­rie­te plek.

http://jacobjanvoerman.nl/vraag-3-van-50books-favoriete-leesplek/

Liesbeth 27 januari 2013 Reageer

Kijk op facebook en zie mijn lie­ve­lings­plek­jes: in de win­ter naast mijn hout­ka­chel­tje in mijn Stokk-stoel en in de zomer op een stil Zweeds strand­je! Kan niet wachten.…
http://on.fb.me/V2YCND

Martha (@drspee) 27 januari 2013 Reageer

Hier mijn favo­rie­te lees­plek­jes. Drie in totaal waar­van de eer­ste een wensplek is.

http://www.drspee.nl/boeken/50books-een-bounty-eiland/

Helen Soler 28 januari 2013 Reageer

Lezen doe ik lig­gend. Altijd.
Slaap­ka­mer­ge­hei­men http://wp.me/p29y1y-9M

Martijn 28 januari 2013 Reageer

“In het zie­ken­huis, wach­tend op een afspraak, lees ik. In de metro in New York, voor de tig­ste keer, pak ik mijn boek. Staand in de trein, ter­wijl we reden naar school: mijn boek kwam tevoor­schijn. In het park, in de zomer bij de vij­ver op een bank­je… je raad het wel.”

Iris 29 januari 2013 Reageer

Zo! Iets­je later, maar mijn toe­st­week zat even­tjes in de weg 😉
Hier mijn bijdrage.
http://irisjexx.com/50-books-question‑3/
Groetjes,
Iris :]

Raymond 30 januari 2013 Reageer

Het is de com­bi­na­tie van de plek en het moment. Het ant­woord op vraag 3 http://rsnijders.info/blog2/2013/01/30/50books-vraag-3-mijn-favoriete-leesplek/

Rianne 30 januari 2013 Reageer

http://www.ikkeonline.nl/2013/01/50books-vraag‑3/
Ik heb voor veel din­gen een eigen plek­je. Zo lees ik mijn boe­ken graag in de hoek van de bank, ter­wijl ik eet en graag ach­ter de lap­top zit aan de ande­re kant van de bank.

Peter 2 februari 2013 Reageer

Het begon alle­maal in de stads­bi­bli­o­theek van Helmond…
http://www.petepel.nl/2013/02/02/omringd

Karin 3 februari 2013 Reageer

De vol­gen­de vraag is alweer gepost, ikhou mijn eigen tem­po aan 🙂
Mijn lees­plek­je thuis: http://www.lings.nl/2013/02/geef-boeken-de-ruimte/

Peter 3 februari 2013 Reageer

Ik heb zelf ook pas gis­ter mijn bij­dra­ge voor deze vraag geschreven 😉

Plien 9 februari 2013 Reageer

Hier is mijn bij­dra­ge. Ik kan eigen­lijk over­al heel gemak­ke­lijk lezen, des­noods doe ik mijn hoor­toe­stel­len uit 😉
http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/02/09/50books-vraag‑3/

ernestinekossmann 10 februari 2013 Reageer

In de prak­tijk lees ik altijd en over­al, maar als ik kie­zen mocht: http://ernestinekossmann.wordpress.com/2013/02/10/waar-te-lezen/

Cin 12 februari 2013 Reageer

Lezen kan ik over­al maar of dat ook wen­se­lijk is? http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag‑3.html

breieninpeking 12 februari 2013 Reageer

No pla­ce like home, maar op vakan­tie gaat er wel een boek mee. http://breieninpeking.wordpress.com/2013/02/12/overal-en-nergens/

Karin 17 februari 2013 Reageer

Mijn ant­woord op de der­de vraag, niet heel ver­ras­send vrees ik,

http://wp.me/p2dz8f-31

Tine 30 maart 2013 Reageer

Mijn ant­woord op de der­de vraag is hier te vin­den: http://wordcraftandmystery.blogspot.be/2013/03/50books‑3.html

Geef een antwoord