Press "Enter" to skip to content

50books — vraag 3

Deze blog­post is deel 3 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 3:
Wat is jouw favo­rie­te plek om een boek te lezen?

Ieder­een heeft wel een plek waar je je het meest pret­tig voelt om een boek te lezen. Voor de een moet dat per se in een rus­ti­ge en afge­scherm­de omge­ving zijn omdat alle exter­ne prik­kels de con­cen­tra­tie ver­sto­ren, ter­wijl de ander kan genie­ten van een boek mid­den in de druk­te van trein, strand of lunch­ca­fé. Ook kan ik me zo voor­stel­len dat je mis­schien wel een idee hebt over hoe voor jou die favo­rie­te stek er uit moet zien, maar dat het voor­als­nog bij een wens blijft. Want wat is er nu mooi­er dan hoog in de ruim­te, ont­daan van alle zwaar­te­kracht, heer­lijk zwe­vend in je pri­vé-cap­su­le een boek te lezen met uit­zicht op aar­de? Of op een bank­je mid­den in Cen­tral Park NY, omringd door jog­gers en dag­jes­men­sen.

Ver­ras ons via een blog, foto of anders­zins cre­a­tie­ve uiting waar jij het lief­ste een boek leest, of zou wil­len lezen.

~ ~ ~

50 Comments

 1. […] is een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars. Iede­re zon­dag­och­tend, voor­lo­pig 50 weken lang stelt hij een vraag met betrek­king tot boe­ken. De […]

 2. Karin 27 januari 2013

  Met vraag 2 kon ik niet zo veel. Maar van deze vraag word ik weer blij 🙂 Gewoon aan­ha­ken bij de vra­gen waar ik een goe­de blog bij voel mag ook toch? Ik ga mijn best doen op een foto­bij­dra­ge!

  • Peter 27 januari 2013

   Ja hoor. Gewoon aan­ha­ken bij de vra­gen die je lig­gen. Niets moet, alles mag. Alleen een lin­kje onder de betref­fen­de blogvraag wordt op prijs gesteld, want dan hou­den we alles bij elkaar.

 3. Heleen 27 januari 2013

  Wat een leu­ke vraag!

  In 1995 was ik een week­je alleen in Rome, maar net niet hele­maal alleen: met “De ont­dek­king van de hemel”. Het was maart en elke och­tend ging ik rond 11 uur naar het stads­park Vil­la Borg­he­se. Met een len­te­zon­ne­tje, aan het water en op een hand­doek, tot de tem­pe­ra­tuur te koud werd om een uur of 4 in de mid­dag. De hele week heb ik gele­zen en s avonds bezocht ik de plaat­sen uit het boek: piaz­za San Gio­van­ni met de hei­li­ge trap en de kapel van de tablet­ten (wat ove­ri­gens niet klopt natuur­lijk). Een magi­sche week. Het top­punt van geluk, geen afspra­ken, geen bood­schap­pen, geen tele­foon en geen aflei­ding.

  Voor mij dus een stads­park, met een zon­ne­tje!

 4. Liesbeth 27 januari 2013

  Kijk op facebook en zie mijn lie­ve­lings­plek­jes: in de win­ter naast mijn hout­ka­chel­tje in mijn Stokk-stoel en in de zomer op een stil Zweeds strand­je! Kan niet wach­ten.…
  http://on.fb.me/V2YCND

 5. #50books – vraag 3 28 januari 2013

  […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

 6. […] weke­lijks een vraag over boe­ken. Deze week: Wat is jouw favo­rie­te plek om een boek te lezen? Lees hier de ver­ha­len van ande­re deel­ne­mers (klik op […]

 7. Martijn 28 januari 2013

  In het zie­ken­huis, wach­tend op een afspraak, lees ik. In de metro in New York, voor de tig­ste keer, pak ik mijn boek. Staand in de trein, ter­wijl we reden naar school: mijn boek kwam tevoor­schijn. In het park, in de zomer bij de vij­ver op een bank­je… je raad het wel.”

 8. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Wat is jouw favo­rie­te plek om een boek te lezen? […]

  • Peter 3 februari 2013

   Ik heb zelf ook pas gis­ter mijn bij­dra­ge voor deze vraag geschre­ven 😉

 9. […] Je kan er ook gewoon inzit­ten (dan vouwt het stoel­tje zich om je heen), maar het cre­ë­ren van je eigen hok­je moet toch heer­lijk zijn? Dit zou als ik het had ook een goe­de kan­di­daat voor de bes­te lees­plek kun­nen zijn, zie #50books. […]

 10. […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Mijn bedoe­ling is om hier regel­ma­tig (bij voor­keur de dins­dag­avond) een vraag­je van deze “chal­len­ge” te beant­woor­den. Vraag 2: Wat is jouw favo­rie­te plek om een boek te lezen? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

 11. […] num­mer 3 van Pete­pel is: Wat is jouw favo­rie­te plek om een boek te lezen? Bui­ten dus,  maar eigen­lijk kan ik over­al lezen: op de bank lig­gend met de e‑reader, in bad met […]

Laat een reactie achter op ruudketelaar Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *