50books — vraag 4

Vraag 4:
Van wel­ke auteur lees je alles, maar dan ook alles wat uit­ge­bracht wordt?

Fans. Je hebt ze in alle soor­ten en maten. Ieder­een heeft wel ooit in zijn of haar jeugd een idool gehad. Veel­al waren dit groot­he­den uit de film‑, sport- of muziek­we­reld. Men zag ze als voor­beel­den wel­ke in alle opzich­ten gevolgd moesten wor­den. Van wie men de slaap­ka­mer vol hing met pos­ters. De agen­da vol plak­te met afbeel­din­gen of vol schreef met de naam (vaak hei­me­lijk aan­ge­vuld met lief­des­be­tui­gin­gen). En waar­van men mis­schien ’s nachts zo af en toe droom­de. Niets kon­den deze hel­den en hel­din­nen fout doen in de ogen van de ware fan. Soms zelfs kon dit gedrag van haast reli­gi­eu­ze aan­bid­ding door­slaan in het obses­sief ‘stal­ken’ van een idool.  Maar dan pra­ten we over de nega­tie­ve uit­was­sen van dit feno­meen van persoonsverheerlijking.

Nu ben ik benieuwd wie van jul­lie ook een (gema­tigd) fana­tis­me aan de dag legt voor een spe­ci­fie­ke auteur. Iemand waar­van men zon­der naden­ken alles aan­schaft (of via de bieb in huis haalt) wat van deze auteur uit­ge­bracht wordt. Dat kan zijn/haar eigen werk zijn, maar bij­voor­beeld ook brie­ven­bun­dels, bio­gra­fi­ee­ën of ander­soor­tig secun­dair werk. En het hoeft niet per se te gaan om een auteur die nu nog pro­duc­tief is of zelfs nog in het land van de leven­den ver­keert. Mis­schien heb je pas op late­re leef­tijd een auteur ont­dekt die toen al in de nada­gen van zijn/haar car­ri­è­re ver­keer­de. Of ben je hele­maal in de ban van een auteur uit de klas­sie­ke oud­heid. Alles kan. Maar laat ons het wie en waar­om weten. En over­tuig ons wat we missen.

~ ~ ~


57 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *