50books — vraag 4

Deze blog­post is deel 4 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 4:
Van welke auteur lees je alles, maar dan ook alles wat uit­ge­bracht wordt?

Fans. Je hebt ze in alle soorten en mat­en. Iedereen heeft wel ooit in zijn of haar jeugd een idool gehad. Vee­lal waren dit groothe­den uit de film‑, sport- of muziek­w­ereld. Men zag ze als voor­beelden welke in alle opzicht­en gevol­gd moesten wor­den. Van wie men de slaap­kamer vol hing met posters. De agen­da vol plak­te met afbeeldin­gen of vol schreef met de naam (vaak heimelijk aange­vuld met liefdes­be­tuigin­gen). En waar­van men miss­chien ’s nachts zo af en toe droomde. Niets kon­den deze helden en heldin­nen fout doen in de ogen van de ware fan. Soms zelfs kon dit gedrag van haast religieuze aan­bid­ding doorslaan in het obsessief ‘stalken’ van een idool.  Maar dan prat­en we over de negatieve uit­wassen van dit fenomeen van per­soonsver­heer­lijk­ing.

Nu ben ik benieuwd wie van jul­lie ook een (gematigd) fanatisme aan de dag legt voor een spec­i­fieke auteur. Iemand waar­van men zon­der nadenken alles aan­schaft (of via de bieb in huis haalt) wat van deze auteur uit­ge­bracht wordt. Dat kan zijn/haar eigen werk zijn, maar bijvoor­beeld ook brieven­bun­dels, biografieeën of ander­soor­tig secundair werk. En het hoeft niet per se te gaan om een auteur die nu nog pro­duc­tief is of zelfs nog in het land van de lev­en­den ver­keert. Miss­chien heb je pas op lat­ere leefti­jd een auteur ont­dekt die toen al in de nada­gen van zijn/haar car­rière ver­keerde. Of ben je hele­maal in de ban van een auteur uit de klassieke oud­heid. Alles kan. Maar laat ons het wie en waarom weten. En over­tu­ig ons wat we mis­sen.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 350books — vraag 5 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets