Categorieën
Blogpost

20130210 — zondag — 1

50books — vraag 5

Vraag 5:
Welk boek lees je op dit moment?

Op twit­ter kijk ik wel­eens bij #NR (Now Rea­ding) om te zien wat de tweeps zoal bewe­ren te lezen. Het kan een inkijk­je geven in wat op dat moment popu­lair is (nog niet zo lang gele­den was het alleen maar 50 sha­des wat de klok sloeg, the hor­ror…), maar eer­der scroll ik door de time­li­ne om te zien of ik inte­res­san­te tips zie om aan mijn immer uit­dij­en­de ‘nog te lezen’ lees­lijst toe te voe­gen. Nu er op het ini­ti­a­tief best wel veel gere­a­geerd wordt (meer dan ik had dur­ven hopen, en daar­voor dank!) ben ik benieuwd gewor­den wat er bij al deze boek­lief­heb­bers op het nacht­kast­je of lees­ta­fel­tje ligt.

Welk boek (of wel­ke boe­ken) lees jij momen­teel? Is het een stu­die­boek? Een (auto)biografie? Zwa­re kost of lich­te lec­tuur? Meer­de­re boe­ken door elkaar?

Laat het ons weten en ver­tel er tevens bij waar­om je in dit boek ver­diept bent. Mocht je tot je schaam­te ont­dek­ken dat je tij­de­lijk in-bet­ween-books bent, aar­zel dan niet een boek uit je ver­za­me­ling te pak­ken (of spoed je naar de plaat­se­lij­ke bibli­o­theek), begin met lezen om daar­na met ons te delen op welk boek je keu­ze is geval­len. En in het waar­om van die keu­ze zijn we dan natuur­lijk ook erg geïnteresseerd.

Ben je een­maal klaar met je blog dan houdt nie­mand je tegen om je favo­rie­te lees­plek op te zoe­ken en ver­der te gaan daar waar je geble­ven was.

36 reacties op “20130210 — zondag — 1”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *