Walktastic

Afgelopen don­derdag was ik veel te laat thuis om nog een rond­je te gaan ren­nen. Deze ocht­end stond ik op met een flinke hoofd­pi­jn, iets wat me zelden overkomt. Ik besloot aldus mijn weke­lijkse sportschoolsessie een keer over te slaan. Prompt kreeg ik rond 10 uur een meld­ing van mijn Run­tas­tic app: Eén activiteit is een goede start, probeer er twee vol­gende week. De bood­schap was duidelijk. Ik moest in beweg­ing komen ondanks mijn belab­berde staat. Het alter­natief was een wan­del­ing richt­ing Rijk­er­swo­erdse Plassen. Kon ik meteen enkele foto’s schi­eten van het betov­erende sneeuw­land­schap.

Achter het huis was de inval­lende dooi al volop bezig de sneeuw te doen verd­wi­j­nen. Het zorgde voor een merk­waardig beeld, door­dat de sneeuw zich via de voe­gen tussen de tegels leek terug te trekken.IMGP0671

Hier­door ontstond een soort van wafel­pa­troon.

IMG_1423

Een­maal het woon­erf achter me gelat­en steek ik de Riv­ierensin­gel over en neem het pad naar de Rijk­er­swo­erdse Plassen. Afgetek­end tegen de blauwe lucht en bedekt met laag sneeuw valt me opnieuw op hoe mooi de boom is die waakt over het kleine speel­ter­rein­t­je bij de ingang van het pad.

IMGP0672

Het pad zelf is ook al flink door de dooi onder han­den genomen maar heeft toch nog iets feeërieks over zich al zal dit niet lang meer duren. Bin­nen de korste keren zijn mijn schoe­nen door­weekt (natu­urlijk had ik niet de moeite genomen om mijn wan­delschoe­nen te pakken, maar gewoon mijn doorde­weekse kan­toorschoe­nen aangetrokken).

IMGP0675

Bij het recre­ati­eter­rein aangekomen zie ik hoe een groep kinderen door hun train­er onder han­den genomen wordt. Ze moeten alle­maal loop­spel­let­jes uitvo­eren om goed warm te wor­den en te bli­jven in het open veld waar de oost­en­wind de tem­per­atu­ur een stuk koud­er doet aan­voe­len. Het gejoel van de jonge atleten in spé doet keer op keer kleine vlok­jes sneeuw van de bomen trillen.

IMGP0678a

Wan­neer ze met z’n allen vol­doende zijn opge­war­md mogen ze opdrukoe­fenin­gen in de sneeuw uitvo­eren. Als alti­jd zijn er enke­len bij die dat niet zien zit­ten, maar de groeps­d­wang is groot en even lat­er ligt iedereen lan­guit op de grond. Niet veel lat­er rollen de meesten stoeiend en proes­tend over elka­ar heen in een poging de ander eens flink met sneeuw in het gezicht te wrijven. De train­er moedigt hun lachend aan tot­dat hij zelf plot­sel­ing belaagd wordt door de voltal­lige groep.

IMGP0678b

Ik loop verder en volg de weg die om de Rijk­er­swo­erdse Plassen heen lei­dt. De lucht nog steeds helderblauw en het uitzicht adem­ben­e­mend.

IMGP0679

Toch wel hand­ig zo’n Run­tas­tic reminder hoewel ik van­daag gekozen heb voor een Walk­tas­tic invulling.

IMGP0680

~ ~ ~

Ik kan natu­urlijk ook vol­staan met een enkele tweet en een link naar mijn run­tas­tic account waar jul­lie mijn sportieve vorderin­gen kun­nen vol­gen. Maar dit is leuk­er (vind ik) en op deze manier kan ik lat­er nog eens teruglezen onder welke omstandighe­den ik zoal buiten ga ren­nen en wat voor presta­tie ik neer zet. Dus eigen­lijk is het meer voor mijzelf dan voor jul­lie…

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets