notjust50books

Eigen­lijk was ik van plan om vanavond een blog te schri­jven voor vraag 5 van mijn eigen­ste #50books (waarop door jul­lie elke week weer meer gereageerd wordt). Maar wat zijn plan­nen wan­neer je eerder op de avond nog sto­er in #blog­praat hebt aangegeven dat je de inspi­ratie alti­jd voor­rang geeft boven (in dit geval) de wil om te bloggen? Dus schri­jf ik nu geen blog over het boek dat ik momenteel lees (en bij­na, bij­na! uit heb). En waarom niet?, zullen jul­lie vra­gen. *span­ning opbouwt* Wel, omdat ik kort na afloop van #blog­praat een uiterst inspir­erende mail kreeg waar ik onmid­del­lijk ent­hou­si­ast van werd. Of ik mee wil doen. Aan een blog­tournee!

Daar hoef ik vanzelf­sprek­end niet over na te denken. Natu­urlijk wil ik dat. Het is me vorig jaar ook aange­bo­den n.a.v. de ver­schi­jn­ing van de nieuwe dicht­bun­del ‘Ademhalen onder de maan’, door Ing­mar Heytze. Ik las het boek, schreef er het blog Schree­f­groei over en mocht me ver­heugen met heel wat nieuwe lez­ers die de blog­tournee op de voet vol­gden. Verder hield ik er ook nog eens de dicht­bun­del zelf aan over welke me door de uit­gev­er­ij gratis was toege­zon­den als voor­berei­d­ing voor mijn blog. Alleen maar posi­tieve ervarin­gen.

Het betekent alleen dat ik vanavond geen #50books blog ga schri­jven over het boek dat ik momenteel lees, maar dat er lat­er een blog zal ver­schi­j­nen over datzelfde boek (waar­van ik de titel nog niet bek­end zal mak­en tot­dat er meer info op de web­site van Not Just Any Book staat) in het kad­er van de blog­tournee. De inspi­ratie hoe dat blog er uit gaat zien heb ik al. Maar ik schri­jf nog niets op. Eerst het boek hele­maal uitlezen en dan alles lat­en bezinken. Opdat daar­na het juiste blog­ma­te­ri­aal naar boven komt dri­jven.

notjust-50books

~ ~ ~

Inmid­dels mag ik verk­lap­pen dat ‘Ara­bieren kijken’ door Has­s­nae Bouaz­za via de blog­tournee terecht onder de aan­dacht gebracht gaat wor­den. De aftrap valt samen met het begin van de boeken­week, dus op 18 maart. Meer info? Kijk op de site van Not just any book.

arabierenkijken

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets