Categorieën
Blogpost

20130224 — zondag — 2

Ziek

Het viel niet mee afge­lo­pen week. Lang gele­den dat ik zo gevloerd was door de griep. Zeker vier vol­le dagen heb ik afwis­se­lend door­ge­bracht in bed of op de bank. Maar het was bij alle­bei een soort van ver­lan­gen naar het ande­re, hoe­wel ik wist dat me dat ook niet de rust zou geven waar ik zo naar smacht­te. Er zat niets anders op dan de hef­ti­ge hoofd- en spier­pijn te door­staan en hopen dat de bege­lei­den­de koorts niet al te hoog zou oplo­pen. En de dagen, zij kro­pen voor­bij. En de nach­ten, niet anders.

Op vrij­dag­avond begon ik weer wat op te knap­pen. Ik nam voor de ver­an­de­ring eens een kop soep in plaats van het zoveel­ste beschuit­je met kaas en bla­der­de wat lus­te­loos door de kran­ten die op de salon­ta­fel lagen. Mijn oog viel op een inter­view met Trixie Whit­ley. Met foto. Ik knap­te nog wat ver­der op. Want Trixie, aaaah. Sinds ik haar live heb zien optre­den met Daniel Lanoïs en Bri­an Bla­de op het North Sea Jazz fes­ti­val ben ik hele­maal weg van haar. Van haar stem. Haar drum­spel, gitaar­spel, pia­no­spel. Haar per­for­man­ce. Van haar alles. Van alles aan haar.

Trixie Whit­ley, via Knoxville.com

Dus toen ik las dat zij bij DWDD zou optre­den, ben ik dat snel gaan opzoe­ken bij Uit­zen­ding gemist. Maar wat was dat een afknap­per. Niet alleen omdat het al lek­ker begon met een niet hele­maal op de hoog­te zijn­de Mat­thijs (die blijk­baar niet zon­der de pop­pro­fes­sor kan), die haar vroeg hoe het was om in het ach­ter­grond­koor­tje(!!!) van Black Dub te heb­ben gezon­gen. Dat was al bui­ten alle pro­por­ties, het werd ech­ter nog erger voor mijn Trixie toen ze ver­vol­gens haar zang op een ver­keer­de toon­hoog­te (door de zenu­wen bleek later) inzet­te en dat niet meer gecor­ri­geerd kreeg. Terug bij af was ik toen ik haar een klei­ne minuut later als een klein ver­zo­pen vogel­tje zag zit­ten. Zwak, ziek en mis­se­lijk sloeg ik het dek­bed om me heen en ver­trok voor een nieu­we koort­si­ge nacht naar mijn slaapkamer.

Nu is het zon­dag en ben ik als­nog aar­dig opge­knapt. Tijd om jul­lie (op het gevaar af dat Trixie ook hier in NL popu­lair gaat wor­den en ieder­een er met haar van­door gaat) als­nog te laten zien hoe bij­zon­der muzi­kaal Trixie wel niet is. Onder­ga de clip van ‘Bre­a­the you in my dreams’ en oor­deel zelf. Koop daar­na haar debuut cd ‘Fourth Cor­ner’ wan­neer je meer wil. Ik heb haar al een tijd­je in huis. Zij is de moei­te meer dan waard.

12 reacties op “20130224 — zondag — 2”

Dank voor de prach­ti­ge muziek­tip. Ik ken haar niet ondanks vele bezoe­ken aan NSJ. Ik neem het griep­s­tok­je van je over en laat me door deze dame in mijn koorts­dro­men bezoeken.

Ik bezoek NSJ onre­gel­ma­tig maar toen ik hoor­de dat Black Dub zou komen had ik met­een kaart­jes gekocht. Prompt kreeg Daniel Lanois een motor­on­ge­luk en werd hun bezoek met een jaar­tje uitgesteld…
Heeft Trixie je koorts­dro­men nog weten te verlichten?

Haha, nu heb ik ein­de­lijk eens écht geluis­terd naar een lied­je van haar! Ik las laatst op het inter­net dat ze van Gent is (waar ik stu­deer) en een gou­den plaat gekre­gen heeft van Dani­ël Ter­mont. Ik had me toen voor­ge­no­men om een lied­je van haar te beluis­te­ren, maar dat is er niet van geko­men. Blijk­baar ben ik zo’n luie inter­net­ter die maar kan klik­ken als het clip­je echt vlak voor mij neus aan­ge­bo­den wordt 😉 Heel mooie stem, dat is zeker!
Ik ben blij dat je al wat beter bent en dat je dit gedeeld hebt!

Ik hoop dat je ook op ’t eind van de clip door­ge­klikt hebt, want er zijn nog meer mooie clips van haar. Of anders moet je maar eens op de link van Black Dub klikken.

Man ow man wat een @#$%^&-griep!
Hier meer dan 7 dagen boven de 40 gra­den koorts gehad.
Nu bij­na ander­hal­ve week ver­der, nog d=steeds geen lucht, en kapot!
Het inter­view en zang gezien, Ik had haar in de her­kan­sing gezet!

Ik ben nu een vol­le week weer op de been nadat ik een week in bed heb gele­gen, en ik voel me nog steeds niet opge­knapt. Het is een hard­nek­ki­ge griep dit jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *