50books — vraag 8

Deze blog­post is deel 8 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 8:
Hoe­veel tijd lees je gemid­deld per week?

Wan­neer ik kan, dan lees ik. Alles wat los en vast zit. Onge­acht het moment van de dag. Ik moet lezen. Alleen merk ik des­on­danks dat het aan­tal uren dat ik aan lezen kan beste­den gevoels­ma­tig steeds min­der aan het wor­den is. Aller­lei ander zaken vra­gen ook om aan­dacht. Nemen tijd in die ik lie­ver had besteed aan lezen. Daar­om blij­ven er boe­ken lig­gen. Natuur­lijk heeft het ook te maken met het feit dat ik door de jaren heen lang­za­mer ben gaan lezen. Ook raak ik vaker afge­leid, waar­door ik later weer een stuk­je terug moet om de draad weer op te pak­ken waar ik geble­ven ben. Ver­der stop ik niet met het aan­schaf­fen van nieu­we boe­ken.

Maar het feit blijft dat ik vroe­ger meer tijd met het lezen van een boek door­bracht dan tegen­woor­dig. Hoe­wel ik bezig ben om daar ver­an­de­ring in aan te bren­gen, zou ik graag nog meer wil­len lezen. Ik ben er nog niet uit of dit bete­kent dat ik nog rigoreu­zer naar mijn vrije-tijds­be­ste­ding moet kij­ken, of dat ik moet accep­te­ren dat er nu een­maal niet meer uren in een dag zit­ten.

Bij toe­val stuit­te ik op het blog Read all Day van Nina Sanko­vitch, en zij heeft de vol­gen­de tips om zoveel moge­lijk te kun­nen lezen:

 • Always have a book with you.
 • Read whi­le wai­ting.
 • Read whi­le eating.
 • Read whi­le exer­ci­sing.
 • Read befo­re bed.
 • Read befo­re get­ting out of bed.
 • Read instead of upda­ting FB.
 • Read instead of wat­ching TV.
 • Read instead of vacuu­ming.
 • Read whi­le vacuu­ming.
 • Read with a book group.
 • Read with your kid.
 • Read with your cat.
 • Read to your dog.
 • Read on a sche­du­le.
 • Always have a book with you.

Eigen­lijk is het heel sim­pel. Zorg dat je altijd een boek bij je hebt, en grijp elke gele­gen­heid aan om te lezen.

Her­ken­nen jul­lie dit? Wor­ste­len jul­lie ook met de almaar krim­pen­de tijd die over­blijft om met een nieuw aan­ge­schaft boek weg te krui­pen op je favo­rie­te lees­plek? Ik ben erg nieuws­gie­rig naar hoe­veel tijd jul­lie gemid­deld per week door­bren­gen met lezen. En of er nog goe­de tips en trucs te delen zijn die ons met z’n allen nog meer aan het lezen zet­ten. Want al die mooie boe­ken, die ver­die­nen het gele­zen te wor­den! Toch!?

~ ~ ~

38 Replies to “50books — vraag 8”

 1. Met ple­zier gele­zen.
  Ik ga even den­ken over mijn ant­woord op vraag 8.
  Ple­zie­ri­ge zon­dag ver­der

  Beantwoorden

  1. Suc­ces met de beant­woor­ding en ook een fij­ne zon­dag gewenst.

   Beantwoorden

 2. Leu­ke vraag weer, Peter. Leuk geschre­ven ook!

  Mijn bij­dra­ge staat hier: http://www.mightymusings.nl/50books-vraag‑8/

  Beantwoorden

 3. En hier mijn bij­dra­ge over lees­tijd (busi­ness & plea­su­re):

  http://karinolij.wordpress.com/2013/03/03/50books-vraag-8-een-dag-per-week/

  Beantwoorden

 4. Over het aan­tal uren moet ik het ant­woord schul­dig blij­ven.
  Ik heb nu een­maal meer met let­ters dan met cij­fers :>)

  Beantwoorden

  1. Ver­geet je niet om ook een link naar je blog te plaat­sen 😉

   Beantwoorden

 5. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 6. Zo blog af, ik kom even lezen en de link plaat­sen.
  Mijn bij­dra­ge staat hier:
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag‑8/

  Beantwoorden

 7. ferraravictoriene 3 maart 2013 at 15:15

  Mijn gemid­del­de is geste­gen sinds # 50 Books ;0))
  Ik vind het een las­tig te beant­woor­den vraag, maar heb er wel een blogje over geschre­ven.

  http://www.ferrara-victoriene.blogspot.nl

  Beantwoorden

 8. http://myworldmb.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag‑8.html

  Nog­al lich­te­lijk ver­schil­len­de gemid­del­den in een week…

  Beantwoorden

 9. Oei bij­na ver­ge­ten de link hier ook even neer te zet­ten: http://karinwinters.nl/50books-vraag-8-niet-hoeveel-maar-dat-ik-mag-lezen/
  Ik ben blij dat ik kan en mag lezen!!

  Beantwoorden

 10. Oeps, al een paar keer ver­ge­ten om mijn link bij je neer te zet­ten. Deze week dus niet 🙂 http://annasweek.blogspot.be/2013/03/50books-vraag‑8.html

  Beantwoorden

  1. Je kunt natuur­lijk nog steeds een link bij de vori­ge vra­gen plaat­sen 😉

   Beantwoorden

 11. […] tijd lees ik gemid­deld per week? Ik zou het eer­lijk gezegd niet weten. Vaak zit ik onge­merkt met een boek op schoot, bla­der wat als […]

  Beantwoorden

 12. Eigen­lijk heb ik geen idee hoe­veel ik lees. Ik denk dat ik even­veel schrijf als dat ik lees… http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/03/hoeveel-lees-ik-eigenlijk-50books/

  Beantwoorden

 13. […] hij weke­lijks een vraag over boe­ken. Vraag 8: Hoe­veel tijd lees jij gemid­deld per week? Lees hier de ver­ha­len van ande­re […]

  Beantwoorden

 14. Ik vond het een rot­vraag. Wars van gemid­deld. http://wp.me/p29y1y-cq

  Beantwoorden

 15. Was ik ‘m toch bij­na ver­ge­ten! Geluk­kig nog “op tijd” voor de vol­gen­de vraag…
  http://www.ikkeonline.nl/2013/03/50books-vraag‑8/
  En nu ga ik de hond­jes uit­la­ten en lek­ker in bed aan een nieuw tijd­schrift begin­nen, want ik heb deze week vrij­wel niets gele­zen 🙁

  Beantwoorden

  1. Dat lijkt me wel wat, een boek lezen zon­der daar­voor tijd in te leve­ren… 😉
   [Ik rea­geer hier maar even, want onder je blog wordt mijn reac­tie niet opge­sla­gen.]

   Beantwoorden

 16. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Hoe­veel tijd lees je gemid­deld per week? […]

  Beantwoorden

 17. http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag‑8.html

  een schat­ting, een hele ruwe schat­ting, geba­seerd op de tijd die ik sowie­so lees en het aan­tal boe­ken dat er door­heen gaat.

  Beantwoorden

 18. Het soci­aal wen­se­lij­ke ant­woord zou ‘te wei­nig’ zijn. Het ech­te: ik heb geen idee en dat bevalt me best. http://ernestinekossmann.wordpress.com/2013/03/30/de-georganiseerde-mens/

  Beantwoorden

 19. […] 9: Hoe kom jij aan je boe­ken?? Die vraag wordt gesteld door Peter Pel­le­naars in een serie van 50 vra­gen […]

  Beantwoorden

 20. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week vraag 8: Hoe­veel tijd lees je gemid­deld per week? […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *