50books — vraag 8

Deze blog­post is deel 8 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 8:
Hoeveel tijd lees je gemid­deld per week?

Wan­neer ik kan, dan lees ik. Alles wat los en vast zit. Ongeacht het moment van de dag. Ik moet lezen. Alleen merk ik des­on­danks dat het aan­tal uren dat ik aan lezen kan best­e­den gevoels­matig steeds min­der aan het wor­den is. Aller­lei ander zak­en vra­gen ook om aan­dacht. Nemen tijd in die ik liev­er had besteed aan lezen. Daarom bli­jven er boeken liggen. Natu­urlijk heeft het ook te mak­en met het feit dat ik door de jaren heen langza­mer ben gaan lezen. Ook raak ik vak­er afgeleid, waar­door ik lat­er weer een stuk­je terug moet om de draad weer op te pakken waar ik gebleven ben. Verder stop ik niet met het aan­schaf­fen van nieuwe boeken.

Maar het feit bli­jft dat ik vroeger meer tijd met het lezen van een boek door­bracht dan tegen­wo­ordig. Hoewel ik bezig ben om daar veran­der­ing in aan te bren­gen, zou ik graag nog meer willen lezen. Ik ben er nog niet uit of dit betekent dat ik nog rig­oreuzer naar mijn vri­je-tijds­beste­d­ing moet kijken, of dat ik moet accepteren dat er nu een­maal niet meer uren in een dag zit­ten.

Bij toe­val stuitte ik op het blog Read all Day van Nina Sankovitch, en zij heeft de vol­gende tips om zoveel mogelijk te kun­nen lezen:

 • Always have a book with you.
 • Read while wait­ing.
 • Read while eat­ing.
 • Read while exer­cis­ing.
 • Read before bed.
 • Read before get­ting out of bed.
 • Read instead of updat­ing FB.
 • Read instead of watch­ing TV.
 • Read instead of vac­u­um­ing.
 • Read while vac­u­um­ing.
 • Read with a book group.
 • Read with your kid.
 • Read with your cat.
 • Read to your dog.
 • Read on a sched­ule.
 • Always have a book with you.

Eigen­lijk is het heel sim­pel. Zorg dat je alti­jd een boek bij je hebt, en gri­jp elke gele­gen­heid aan om te lezen.

Herken­nen jul­lie dit? Worste­len jul­lie ook met de almaar krimpende tijd die overbli­jft om met een nieuw aangeschaft boek weg te kruipen op je favori­ete leesplek? Ik ben erg nieuws­gierig naar hoeveel tijd jul­lie gemid­deld per week door­bren­gen met lezen. En of er nog goede tips en trucs te delen zijn die ons met z’n allen nog meer aan het lezen zetten. Want al die mooie boeken, die ver­di­enen het gelezen te wor­den! Toch!?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 750books — vraag 9 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets