50books — vraag 9

Deze blog­post is deel 9 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 9:
Hoe kom jij aan je boeken?

De afgelopen weken hebben lat­en zien dat er veel ani­mo is om mee te doen aan de #50books vra­gen. Mijn mail­box stroomde vol met bij­drages over jeugdboeken, favori­ete leesplekken, boeken die men maar niet uit­gelezen kri­jgt en hoeveel tijd men zoal per week bezig is met lezen. Maar hoe komen jul­lie aan al die boeken? Dat is wat ik van­daag wil weten.

Voor velen van ons zal de bib­lio­theek de voor­naam­ste plek zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe stapel boeken voor de komende weken. Het is relatief goed­koop en de kans op een miskoop is niet aan­wezig. Bevalt het boek niet, dan breng je het terug. Toch zijn er ook vol­doende lez­ers die een boek zelf willen bezit­ten. Zodat ze er aan­tekenin­gen in kun­nen mak­en. Of omdat ze graag een eigen bib­lio­theek willen opbouwen. Op die manier heb je alti­jd je lievel­ings­boeken onder hand­bereik, om er op elk willekeurig moment in te kun­nen bladeren. Voor de aankoop van deze nieuwe boeken hoeft men niet per se de deur uit. Op inter­net bieden online boek­winkels de ser­vice om mor­gen je boek naar keuze te bezor­gen wan­neer je het van­daag voor een bepaalde tijd besteld hebt. Kun je niet wacht­en, of pref­er­eer je het con­tact met een boekverkop­er die je waar nodig van advies kan dienen dan is daar nog alti­jd de old skool boekhan­del.

Met de opkomst van de eRead­ers kan ik me tevens voorstellen dat er meer en meer gebruikt gemaakt wordt van het down­load­en van dig­i­tale boeken. Al dan niet via een leen­sys­teem waar alleen gedurende een bepaalde peri­ode het eboek beschik­baar is. Het is niet alleen een totaal andere leeser­var­ing, maar ook het selecteren van deze eboeken is niet te vergelijken met het door­zoeken van schap­pen of tafels vol boeken. Zek­er waar men in de gele­gen­heid is om de aan­schaf van nieuwe (of tweede­hands, die voor de kop­er toch ook weer nieuw zijn) boeken te com­bineren met het nut­ti­gen van een lichte maalti­jd wordt het bij­na een beleve­nis op zich.

Dus, hoe komen jul­lie aan nieuwe boeken? Kruipen jul­lie achter de pc om een bestelling te plaat­sen? Trekken jul­lie er op uit naar een nabi­jgele­gen boekhan­del waar een praat­je met het per­son­eel miss­chien wel tot ver­rassende nieuwe tips kan lei­den? Of geni­et het peri­odiek bezoek aan de uitleen­bib­lio­theek nog steeds de voorkeur? En wie bezoekt er tegen­wo­ordig nog een boeken­markt?

Laat het ons weten door je antwoord(blog) zoals gewoon­lijk hieron­der bij de com­ments te ver­melden.

[Met dank aan Lin­da Kwak­er­naat, die met de eerste aanzet tot deze vraag kwam.]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 850books — vraag 10 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets