Komt dat zien! Zegt het voort!

Want we gaan ara­bieren kijken!

Het is boeken­week. Zeggen ze. Boeken en hun auteurs (in die vol­go­rde wat mij betre­ft) kri­j­gen de komende dagen op aller­lei manieren welver­di­ende aan­dacht. Ook web­site Not Just Any Book doet hier­aan mee door een blog­tournee te organ­is­eren ron­dom één spec­i­fiek boek, ‘Ara­bieren kijken’ geschreven door Has­s­nae Bouaz­za.

Wat is dat dan? Een blog­tournee?
Sim­pel. Iemand (in dit geval Has­s­nae zelf) begint met het plaat­sen van een blog en de vol­gende dag neemt een andere blog­ger het stok­je over. Enzovoorts enzoverder. Natu­urlijk best­e­den alle blogs aan­dacht aan het­zelfde onder­w­erp => in dit geval het boek ‘Ara­bieren kijken’ geschreven door Has­s­nae Bouaz­za. Of had ik dat al gezegd?

En uw eigen­ste petepel.nl doet ook mee aan deze blog­tournee. Ik voel me zeer vereerd (en lig al nacht­en wakker van het feit) dat ik het stok­je over mag nemen (hoe­zo het stok­je meteen hoog leggen…) van Has­s­nae om mijn blog op dins­dag 19 maart te posten.

Dit is de volledi­ge lijst van blog­gers die mee­doen aan de blog­tournee:

Ma 18 > hassnaebouazza.nl
Di 19 > petepel.nl
Wo 20 > koperentuin.nl
Do 21 > sargasso.nl
Vrij 22 > jacobjanvoerman.nl
Za 23 > boekenbijlage.nl
Zo 24 > religionresearch.org
Ma 25 > caroliengeurtsen.nl
Di 26 > republiekallochtonie.nl
Wo 27 > geschrevengoed.blogspot.nl
Do 28 > pinkbullets.nl
Vrij 29 > ruudketelaar.wordpress.com

Gaat het ook nog ergens over? Zek­er weten! ‘Ara­bieren kijken’ is een belan­grijk en ver­helderend boek omdat het op een uiterst lees­bare wijze tegen­wicht biedt aan onze kijk op de ara­bis­che wereld die in veel gevallen sterk gek­leurd is door vooro­orde­len of domweg gebrek aan ken­nis.

Voor het gemak wordt ver­geten dat er vooral gewone mensen in de Ara­bis­che lan­den lev­en. Mensen die niet, zoals de beelden in de media ons willen lat­en geloven, dagelijks vlaggen ver­bran­den en de west­erse wereld hat­en, maar mensen met uni­verse­le ver­lan­gens en gevoe­lens. Mensen van vlees en bloed.

Wat nu?
Ik zie twee opties. Oftewel gaan jul­lie vanaf maandag elke dag de blog­tournee vol­gen (en pro­moten op twit­ter, face­book, etc.) om zo bek­end te rak­en met het boek ‘Ara­bieren kijken’ en daar­na schaf­fen jul­lie het boek aan om het zelf te lezen. Niets en nie­mand houdt jul­lie dan tegen er ook nog even een blog­je tege­naan te gooien wan­neer het boek uit­gelezen is.

Maar nog beter is dat jul­lie onmid­del­lijk richt­ing boekhan­del vertrekken waar het boek nu nog inclusief een boeken­weekgeschenk aangeschaft kan wor­den. Ver­vol­gens installeren jul­lie jezelf op je favori­ete leesplek en gaan het boek dit week­end hele­maal lezen. Hier­na gaan jul­lie de blog­tournee alsnog vol­gen (en pro­moten, of had ik dat al gezegd?) om met de opgedane ken­nis de blogs te voorzien van rel­e­vante reac­ties.

Waarom?
Omdat het boek het waard is.
Daarom!

~ ~ ~

5 Comments

Ara­bieren kijken’, daar had Ruud al meld­ing van gemaakt op zijn blog. Nu jij, en dan nog eens een blog­tournee aan ver­bon­den ook. Ik moet zeggen dat ik geïn­trigeerd raak­te. Ik dus naar bol.com om te kijken of er soms geen inkijkex­em­plaar voor han­den was, en ja hoor. Er was niet alleen een inkijkex­em­plaar beschik­baar maar zow­el de tekst als de manier waarop deze is geschreven bevie­len me wel. Ik ben dus stante pede naar de Stan­daard boekhan­del in het dorp getrokken en heb me meteen een exem­plaar aangeschaft waar ik nog dit week­end ga in begin­nen lezen. En ik heb alle geluk aangezien ik ook maandag thuis ben. Voor het meevol­gen van de blog­tournee is het zo goed als zek­er: you can count me in 🙂
Of ik ook com­men­taar ga geven… eigen­lijk ben ik daar niet zo goed in dus ik zie wel.

Natu­urlijk ben je goed in het geven van com­men­taar. Dat heb je hier toch immers gedaan 😉
En bij Ruud las ik dat je het boek inmid­dels al uit­gelezen hebt. Dus…
Nee hoor, voel je tot niets ver­plicht. Het moet wel leuk bli­jven.

Mij overk­wam vorige week het­zelfde. Had wat boeken nodig en plaat­ste snel een bestelling. En toen kwam ik erachter dat het dus bin­nenko­rt boeken­week zou zijn.
Maar niet getreurd, gis­ter ben ik weer een nieuw stapelt­je gaan halen.

Geef een reactie