Experiment

Het leek er even op dat al meteen mijn tweede ‘In de herhaling’-blog geen enkele ‘tre­f­fer’ zou oplev­eren. Geen veel­belovend begin van dit exper­i­ment. Maar gelukkig was daar Eric die red­ding bracht. Wie had dat gedacht. Zijn slachtof­fers in ieder geval niet. Voor hen kwam die red­ding alti­jd te laat.

TOEN OP 26 MAART

Exper­i­menten — 26 maart 2009

Voor wie niet bek­end is met Eric, zal dit blog rauw op het dak vallen. Het was inmid­dels alweer de zes­de aflev­er­ing in een serie die nooit met die inten­tie was begonnen. Als serie, bedoel ik dan. Eerder een exper­i­ment in het proberen in te lev­en in het lev­en van een ander door mijn hoofd­per­soon. Als u begri­jpt wat ik bedoel. Maar het sloeg aan. Oor­spronke­lijk gepub­liceerd op hyves (waar ik toen ook nog blogde) kreeg het eerste blog met Eric heel veel reac­ties. Men wilde meer. Meer Eric. Meer slachtof­fers.

Geen prob­leem. Al snel vol­gden nieuwe ver­halen.

Exper­i­menten’ vormt samen met ‘Weer­loos’ één ver­haal. Het is dus hand­ig om eerst ‘Weer­loos’ te lezen. Vooral omdat ik in ‘Exper­i­menten’ nogal veel van de lez­er verwacht. Niet alleen wordt het naam­loze stel (de slachtof­fers van Eric) de dupe van hun exper­i­menten op sek­sueel gebied, is Eric zelf nog wat verder aan het exper­i­menten in de keuken, maar ben ik zelf ook flink aan het exper­i­menteren ges­la­gen met het over en weer switchen tussen de inner­lijke gedacht­en­gang bij de vrouw en Eric zon­der dit nadrukke­lijk in de tekst aan te geven. Door eerst ‘Weer­loos’ te lezen wordt het miss­chien iets duidelijk­er hoe de sit­u­atie is wan­neer dit veelom­vat­tende exper­i­ment begint.

Wil men de gehele Eric serie, met lat­er ook nog eens de komst van (zuster in het kwaad) Sofie lezen, dan klik naar deze overzichtspag­i­na waar alle blogs net­jes op een rijt­je staan. Het zijn wel de ver­halen uit 2011, voor de gele­gen­heid opge­po­et­st omdat ze op Dondersteeg.nl de kans kre­gen zich aan nieuw pub­liek te tonen. De ver­halen uit 2009 vor­men de ‘oer-serie’.

Het zou mooi zijn wan­neer Eric en Sofie weer eens wat aan­dacht kri­j­gen. Ondanks de soms gruwelijke pas­sages, bli­jven het fascinerende ver­halen, en de samen­werk­ing met Jol­ka was geweldig en smaakt nog alti­jd naar meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets