Rode draad of wurgkoord?

Slecht drie dagen bezig en ik vraag me nu al af waar ik eigen­lijk aan begon­nen ben. Zat ik eerst voor­al vrij­blij­vend door mijn blog­posts te scrol­len, nu moet ik opeens ver­plicht op zoek naar de blog­posts in voor­gaan­de jaren met dezelf­de datum als van­daag. Om te zien of ik daar op een gege­ven moment een lijn in kan ont­dek­ken. Een rode draad. Maar wil ik die wel ont­dek­ken? En stel dat ik ‘m vind. Wat dan? Moet ik dan bij elke vol­gen­de blog­post mij­zelf afvra­gen of het wel past bin­nen het the­ma van mijn blog? Of ging dat al van­zelf omdat er ten­slot­te een rode draad gevon­den was? Dat voelt ook weer zo vreemd aan. Net als­of je zoge­naamd vrij zit te blog­gen ter­wijl je uit­ein­de­lijk tel­kens het­zelf­de zit te schrij­ven. Maar dan elke keer anders. Moet ik me hier über­haupt wel druk over maken? Voor­lo­pig par­keer ik het zoe­ken naar de rode draad en ga ik weer vrij­blij­vend genie­ten van blog­posts die uit mijn vin­gers zijn geko­men. En ik nodig jul­lie uit om mee te genieten.

TOEN OP 27 MAART

Gelijk­heids­be­gin­sel­ver­kla­ring — 27 maart 2011

Er zijn van die dagen dat ik moei­te heb om iets te gelo­ven wat in het nieuws voor­bij komt. Zeker naar­ma­te de datum van 1 april dich­ter­bij komt heb ik geleerd om zeer wan­trou­wig te zijn. Dus geloof­de ik niet dat het echt was toen ik het bewus­te frag­ment voor de eer­ste keer zag. Dit kon niet waar zijn. Dit was in sce­ne gezet. Maar helaas, het was waar. Ver­schil­len­de keren heb ik met stij­gen­de ver­ba­zing het film­pje op you­tu­be opnieuw beke­ken. Ze meent het echt. Geen spoor van twij­fel te ont­dek­ken. Ik zie hoe ze van­uit een soort inner­lij­ke over­tui­ging maar dui­de­lijk tegen haar zin, her­haal­de­lijk poogt uit te leg­gen waar­om alle kamer­le­den er zo ver­schrik­ke­lijk naast zit­ten. Ter­wijl het zo sim­pel is. Zo voor de hand ligt. Appels zijn geen peren. Laat dat dui­de­lijk zijn, mevrouw de voorzitter.

Zomer­tijd — 27 maart 2012

Ha! De r is weer in de tijd. En wat voor een r!
Een tijd­lang heb ik mee­ge­daan aan #phot (pho­to on tues­day), zoals ik aan zoveel din­gen een tijd­lang heb mee­ge­daan. Hier was het de bedoe­ling om elke dins­dag een foto te pos­ten. Met daar­bij een stuk­je tekst. Of niet. Geheel vrij­blij­vend. En dan maar zien wat er van komt. Voor mij was het een leu­ke manier om toch iets te pos­ten op die dagen of weken wan­neer gebrek aan inspi­ra­tie of vrije tijd, mij ver­hin­der­den een kant en klaar blog op te leve­ren. Gemak dient de mens, zo denk ik maar. En velen met mij, getui­ge de vele foto­blogs die ik op zo’n dins­dag de revue zag passeren.

~ ~ ~