Poll #50books

De voor­bi­je maan­den, sinds ik met het #50books ini­ti­atief ben begonnen, heb ik een hoop reac­ties gekre­gen met daarin sug­gesties voor nieuwe vra­gen. Omdat het moeil­ijk kiezen is, heb ik er een poll van gemaakt zodat jul­lie zelf kun­nen kiezen. Kan het nog inter­ac­tiev­er? De vraag die de meeste stem­men haalt wordt vanzelf­sprek­end de vraag voor aanstaande zondag. Maar wees gerust, de andere vra­gen ga ik zek­er niet weg­gooien. Ze komen heus wel weer terug in een vol­gende poll. Het is namelijk niet dat ik som­mige vra­gen niet geschikt vind, eerder dat ik niet kan kiezen welke vraag ik als eerstvol­gende aan de beurt laat komen. Die ver­ant­wo­ordelijkheid ligt nu geheel bij jul­lie…

Mocht het zijn dat je (als inzen­der van een vraag) je eigen vraag niet terugzi­et in de poll, dan kan dat klop­pen. De plu­g­in die ik gekozen heb biedt slechts plaats aan max­i­maal 10 vra­gen, en ja, ik heb echt waar al veel meer vra­gen bin­nengekre­gen. Dus wie nog denkt dat #50books niet pop­u­lair moet ik teleurstellen.

Mocht je gestemd hebben maar zat je prangende vraag die je aan de #50books lez­ers zou willen stellen er niet tussen, schroom dan niet om hieron­der een reac­tie met je vraag achter te lat­en. Ze komen gegaran­deerd een keert­je terug. Met ver­meld­ing van de inzen­der. Want ere wie ere toekomt!

En dan nu de vra­gen.

[poll id=‘1’]

Update zondag 7 april 2013 — 8 uur: De poll is ges­loten. In totaal hebben 32 per­so­n­en een stem uit­ge­bracht. De ‘win­nende vraag’ is de 10de vraag met 11 stem­men. Inzend­ster van deze vraag was @Heldinne. Inmid­dels staat vraag 13 van #50books online.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets