Klatergoud

Van­och­tend zat ik te dub­ben of ik mijn nieu­we TOEN-OP-pro­beer­sel ook onder de #50books vraag zou zet­ten. Uit­ein­de­lijk niet gedaan. Zon­der pre­cies te weten waar­om. Zie ik die #50books blogs als iets anders dan de ‘gewo­ne’ blogs? Vori­ge week zon­dag heb ik het onbe­wust(?) ook niet gedaan. Maar toen ik wat ver­der keek, bleek ik ook hele­maal geen blogs op 31 maart geschre­ven te heb­ben. Toe­val? Maakt ver­der ook niet uit. Ik had nu een­maal die beslis­sing geno­men om het er niet onder te zet­ten. Van­daar dat er nog een blog moest komen van­daag om de TOEN-OP in te lei­den. Te omkle­den. Maar dat was ik dus hele­maal ver­ge­ten, zo ont­dek­te ik tot mijn schrik na het avond­eten. Voor mijn gevoel had ik al geblogd en na mijn rond­je ren­nen deze och­tend was ik in de ban van het mooie weer geraakt. Dus na het uit­zwe­ten en dou­chen met­een de tuin inge­do­ken om met de vij­ver aan de slag te gaan. Want die had ik de afge­lo­pen maan­den rede­lijk ver­waar­loosd. Daar­om van­daag twee mooie (vind ik zelf) foto’s van de klei­ne fon­tein die weer in ere is her­steld nu de vij­ver­pomp van alle ver­stop­pin­gen is gezui­verd en het over­tol­li­ge water uit de vij­ver is gehaald. Niets zo rust­ge­vend en hyp­no­ti­se­rend als het aan­hou­dend zacht kla­te­rend geluid van water op water.

~ ~ ~


Reactie

  1. Elja

    Ik wil­de zeg­gen: ver­wijs onder je #50books posts dan naar oude boek­re­views. Maar toen dacht ik: nee. Het leidt alleen maar af van het format.…
    En dat je denkt dat je iets al geblogd hebt maar blijkt het niet te heb­ben gedaan, dat heb ik ook wel eens, en dan schrik ik ook. 🙂