Trucjes

Waar­om zou dit geen truc­je zijn?

Is truc­je het juis­te woord (het ziet er zo vreemd uit nu ik het opschrijf) of gebruik ik het ter aflei­ding? Van wat.

Any­way, het was nacht.

Al mijn hele leven had ik een onbe­stemd gevoel in mijn maag. Zo’n knoop.

Die nacht besloot ik dat het over moest zijn.

En het heeft gehol­pen.

Alleen weet ik niet meer wat ‘m nu de truc was. Nu ik ‘m nodig heb. Voor wat.

Truuk?

Waar­om kan ik hier maar niet aan wen­nen?

Nooit heb ik iets mee­ge­maakt.

Maar ik weet zeker dat wan­neer ik het maar span­nend genoeg opschrijf (alweer; de twee­de keer) mijn leven jaloers­ma­kend ener­ve­rend zal zijn. Echt wel! Kwes­tie van. wat

Truc. Truuk. Truc­je?

Ik twij­fel. Aan alles. Bei­de zij­den heb­ben gelijk altijd. Des­noods de der­de ook.

Geef elkaar de ruim­te.

Geef ruim­te.

Ruim­te.

Truc­je.

Onzin vind ik het. Dat auto­ma­tisch schrij­ven.

Stream of con­scious­ness (als­of ik dat niet eerst moest opzoe­ken).

Nee hoor. Ik schreef het uit mezelf goed (denk ik / hoop ik).
Over.
Geen truc­jes meer!

6 reacties op “Trucjes”

  1. Het truc­je was om eens gewoon te gaan schrij­ven wan­neer je totaal inspi­ra­tie­loos bent zoals ik die avond. En dan maar zien wat er gaat gebeu­ren. Maar het voel­de aan als een truc­je, en dat bleef in mijn hoofd han­gen, en dus ging ik daar over schrij­ven.
   Denk ik…

 1. Lol. Er is een reden waar­om ulys­ses van james joy­ce niet te lezen is: dat komt door de stream of con­scious­ness. Kor­te stuk­jes pri­ma. Soms zelfs leuk. Zoals jouw truc­je 😉

  1. Ik kan me voor­stel­len dat wan­neer jezelf al niet weet waar je eigen tekst over gaat dat het voor de lezer hele­maal een dra­ma moet zijn… Des­on­danks is het soms wel leuk om te lezen.

 2. ik lees hem nu pas.
  wat is die mooi, en her­ken­baar.

  De rech­ter hoor­de twee boe­ren aan die een menings­ver­schil had­den.
  “Jij hebt gelijk”, zei hij na het ver­haal van de eer­ste boer.
  En toen de twee­de boer klaar was met zijn ver­haal, zei de rech­ter: “Jij hebt ook gelijk.”
  En toen zei de grif­fier: “Maar dat kan hele­maal niet !”
  De rech­ter zei : “En jij hebt ook gelijk. ”

  weet niet meer waar ik dit ver­haal hoor­den of las. het is me bij­ge­ble­ven, omdat ik ook zo’n twij­fe­laar ben.

  1. Gaaf ver­haal van die rech­ter! Die ken­de ik niet. Zou het mis­schien uit Chi­na komen? Ik weet niet waar­om ik daar­aan moet den­ken, maar op de een of ande­re manier voelt het zo aan.
   En ja, ik ben ook een eeu­wi­ge twij­fe­laar. Altijd op zoek naar de nuan­ce. Altijd over­tuigd dat alle par­tij­en ergens wel een punt heb­ben.
   Niet altijd even mak­ke­lijk…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *