Voorbeeld

Als een fazant in het open veld. Zo voel­de ik me deze avond. Ik ren­de mijn inmid­dels gebrui­ke­lij­ke rond­je over de wegen onder de rook van Arn­hem-zuid. De regen viel gestaag uit de almaar grij­zer wor­den­de hemel. Met gro­te teu­gen adem­de ik de zuur­stof­rij­ke lucht in. Regen­drup­pels vie­len op mijn uit­ge­sto­ken tong. Ik at en proef­de de len­te. Het gaf me ener­gie die me nog snel­ler deed lopen. Ten­min­ste, dat dacht ik. Mijn run­ning app dacht daar anders over. Elke afge­leg­de hal­ve kilo­me­ter tem­per­de ze mijn eufo­rie door op neu­tra­le toon te mel­den dat ik weer iets lang­za­mer liep dan de vori­ge vijf­hon­der meter. Wat mij elke keer weer har­der deed lopen. Zon­der dat het enig effect had.

In de ver­te zag ik de fazant nog steeds op zijn plek­je zit­ten. Mid­den in het veld. Om hem heen drie brui­ne hen­ne­tjes druk bezig in het mal­se gras. Mis­schien moest ik een ander voor­beeld nemen. Ik keek om me heen. Mis­schien wel geen. Gewoon hard gaan lopen. Zon­der voorbeeld.

Het luk­te. Een hal­ve kilo­me­ter. Tot­dat de emo­tie­lo­ze stem me terug bracht in de rea­li­teit. Het was len­te. Maar nog geen zomer.

~ ~ ~


Reacties

 1. Elja

  Pfff. Waar­om die app??? Als­of je niet al heel goed bezig ben door uber­haupt lek­ker te rennen! 🙂

  1. Peter Pellenaars

   Ik wil graag weten of ik ‘op sche­ma’ loop, maar inmid­dels heb ik die app inder­daad ver­wij­derd. Zoda­de­lijk (het is nu zon­dag­och­tend) ga ik lopen met alleen muziek op mijn hoofd en een nieu­we app die wel de afge­leg­de afstand door­geeft maar niet de tijd. Dat kan ik later wel afle­zen, maar zo word ik min­der ‘gestoord’ tij­dens het lopen. Eens zien of dat bevalt.

 2. Novelle

  graag gele­zen
  op het ster­re­tje geklikt
  geen idee wat het bete­kend eigenlijk

  ik lees al vaker en vaker hier.
  Je hebt een sfeer in je schrij­ven die zeer relaxt overkomt.….…Mooi

  1. Peter Pellenaars

   Leuk dat je vaker komt lezen. Ik hoop dat het je blijft bevallen.
   Het ster­re­tje komt vol­gens mij alleen voor de sier op, maar heeft ver­der geen functie.