Mededeling

Hier volgt een mededeling:

Door nog onbe­ken­de omstan­dig­he­den heeft de inlei­den­de tekst voor het TOEN OP blog helaas ver­tra­ging opge­lo­pen. Het ziet er niet naar uit dat dit van­daag nog goed gaat komen. Wij bie­den u bij deze onze wel­ge­meen­de excu­ses aan.

TOEN OP 10 APRIL

Dupe — 10 april 2011

Dit blog gaat over kin­de­ren. U weet wel. Die van de rekening.

~ ~ ~