Sluiting

De kans dat u dit leest vanavond is uiterst klein. Net zoals gis­ter­avond heeft de provider waar mijn web­site onderge­bracht is, nog steeds kuren. Niet dat de site er geheel uit ligt. Nee, erg­er. De site is beschik­baar. En dan toch weer niet. Maar dan weer wel. Om dan weer niet beschik­baar te zijn. Of toch wel. Shit, nu lijkt hij weer niet te werken. Gek­mak­end irri­tant. Na er teveel keren uit­ge­gooid te zijn, met natu­urlijk de laat­ste wijzigin­gen niet opges­la­gen, is de zin er af om het nog verder te proberen. Ik ga naar bed. Het waren enkele lange dagen deze week, die alle in het teken ston­den van de afs­luit­ing van een project op mijn werk waar ik de laat­ste jaren aan meegew­erkt heb. Nadat we eind novem­ber vorig jaar de imple­men­tatie van een groot soft­waresys­teem had­den vol­bracht, ston­den de maan­den daar­na in het teken van sta­bil­isatie. Deze avond hebben we dan ein­delijk de afs­lui­tende mijl­paal bereikt: de offi­ciële beëindig­ing van het project. Dan kun­nen we mor­gen gelukkig weer aan een nieuw project begin­nen!

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets