Masker

Op de ver­jaar­dag van mijn Inge heb ik de afge­lo­pen jaren nog nooit een blogje gepost. Die tra­di­tie heb ik gis­ter in ere gehou­den. Van­daag gaan we ver­der met wat er zoal kan gebeu­ren ’the day after’.

~ ~ ~


Reactie

  1. Anna

    Jij en je alter ego… dat wordt pennen!