50books — vraag 16

Deze blog­post is deel 16 van 50 in de serie 50books — 2013

The hor­ror! The hor­ror!” Een zin die alti­jd door mijn hoofd speelt wan­neer ik iets lees of zie wat me angst aan­jaagt. Het is een soort bezw­er­ing gewor­den (een­t­je die ik zelfs wel eens hardop uit moet spreken voor het juiste effect) om mezelf tijdelijk los te rukken van het ver­schrikke­lijks wat ik denk dat staat te gebeuren.

Wat ik bij mezelf bespeur is dat door de jaren heen ik meer moeite heb om bepaalde soorten ‘griezel­w­erk’ te lezen. Nog steeds heb ik geen enkel prob­leem met het betere ‘over the top’ hak- en steek­w­erk. Op de een of andere manier staat dit te ver af van de werke­lijkheid zoals ik die ervaar. Ik zal niet snel een mes of bijl ter hand nemen om iemand anders van enkele lede­mat­en te ont­doen. Ook boeken waarin vampiers, zom­bies, en weet ik wat voor gedrocht­en uit de onder­w­ereld hun opwacht­ing mak­en, deren me niet.

Nee, de prob­le­men komen wan­neer de gebeurtenis­sen zich meer in het hoofd gaan afspe­len. Wan­neer de schei­d­sli­jn tussen wat echt is en wat droom/nachtmerrie is, onge­merkt door elka­ar gaan lopen. Dan komt het dichter­bij. Kruipt het onder de huid. Dan zou het toch zomaar kun­nen dat de hoofd­per­soon op een dag wakker wordt met het bebloede mes nog in de han­den. Zon­der te weten wat er is voorgevallen. Omdat je zelf niet meer ‘in con­trol’ bent. Dat vind ik eng. Daarom zoek ik die boeken op. Om te grieze­len bij de gedachte alleen al dat het mij ook zou kun­nen overkomen. De hor­ror…

Welke boeken lees jij het lief­st om jezelf eens flink de stu­ipen op het lijf te jagen? Wan­neer moet je dan het boek even dicht­slaan, een tijd­je weg­leggen voor­dat je weer verder durft te lezen? En waarom zoek je het boek daar­na toch weer op om verder te gaan? Of heb je dit hele­maal niet? Lees je alles wat los en vast zit, hoe angstaan­ja­gend ook. Of ben jij iemand die z’n Water­loo is tegengekomen bij een spec­i­fiek boek, en gestopt is met het lezen van span­nende boeken? Het kan alle­maal, en ik ben benieuwd naar jul­lie ervarin­gen.

Vraag 16:
Welk boek kreeg je bij­na niet uit­gelezen omdat het je de stu­ipen op het lijf joeg? 

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 1550books — vraag 17 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets