Back to basics

Van­mid­dag zag ik de vol­gende tweet voor­bij komen:

Lang hoefde ik niet na te denken. Dit kwam als geroepen. Ik klik­te op de link om mezelf aan te melden. Na het beant­wo­or­den van alle vra­gen kwam er een afs­lui­tend bericht dat ik bin­nenko­rt zal horen of ik in aan­merk­ing kom om mee te mogen testen aan deze nieuwe cur­sus. Gratis nog wel. Dat zou mooi zijn.

Maar ook al gaat deze kans aan mijn neus voor­bij, dan nog ga ik verder aan de slag met mijn spiegel­re­flex die ik enkele weken gele­den weer aarze­lend ben gaan gebruiken. Ik heb de smaak te pakken en wil mijn ken­nis en vaardighe­den uit­brei­den. Het is grote zonde dat ik deze uit­stek­ende cam­era (Pen­tax K‑r) eigen­lijk zo weinig gebruik, ter­wi­jl ik geen kans onbe­nut laat om met mijn iPhone 4 van vanalles en nog wat een kiek­je te schi­eten. Dat mobielt­je heb ik natu­urlijk alti­jd bij me, en de kwaliteit van de foto’s is hele­maal niet slecht. Tot­dat je ze scher­mvul­lend op een 24″ beeld­scherm ziet. Dan valt het alle­maal nogal tegen. Dus sjouw ik nu voor­taan mijn Pen­tax over­al mee naar­toe. Voor het geval dat.

Gis­ter was zo’n geval dat. Onze dochter was jarig en haar twee kinderen wilden haar uit­ge­breid feliciteren. Dat lev­ert alti­jd een mooi tafer­eelt­je op.

Woor­den zijn hier verder niet nodig. Eerder over­bod­ig. Hier kan ik uren naar kijken.

Voor­taan wil ik trouwens door­gaan (want de oplet­tende lez­er is het miss­chien reeds opgevallen dat ik dat al een tijd­je doe) met het alleen nog plaat­sen van zelfge­maak­te foto’s bij mijn blogs. Zo maak­te onze poes Tika gis­ter haar opwacht­ing in De regels van het spel. Alleen bij hoge uit­zon­der­ing zal ik nu en dan iets van het web plukken, dit om het hele gedoe ron­dom copy­right te omzeilen. Het is eigen­lijk ook nog eens veel leuk­er om eigen mate­ri­aal te plaat­sen. En om het te mak­en. Ja, het kost wat extra tijd. Echter die tijd was je vaak toch al kwi­jt om een geschikt (copy­right-vrij) plaat­je op inter­net te vin­den. Ook vergt het wat extra cre­ativiteit. Dat kan geen kwaad nu ik er zo over nadenk. Miss­chien komt het het totaal­beeld van je blog­post wel ten goede indi­en je bewuster gaat nadenken over een passende illus­tratie. Zoeken op het inter­net is toch een soort van com­pro­mis. Alleen wat er is kun je gebruiken. Je voegt niets nieuws toe.

Mocht ik alsnog vast­lopen bij het mak­en van orig­inele blogillus­traties, dan kri­jg ik miss­chien daar­voor tips aan­gereikt zou ik in aan­merk­ing komen voor boven­ver­melde cur­sus. Want Else Kramer is ook nog eens een expert op dit gebied, getu­ige de geweldige blog­post die ze daarover geschreven heeft.

Ik zie mogelijkhe­den voor mooie nieuwe beeld­blog­posts. Maar eerst de basis­be­gin­se­len van het fotografer­en beter onder de knie kri­j­gen.

~ ~ ~

 • ik vond die appel in de eier­sni­jder ook al ijz­er­sterk.

  hoewel ik wel snap dat er niets boven boven­staande foto gaat.

  je hebt toch niet ook zelf de kat gewurgd voor de foto?

  • Het zijn de foto’s zoals met de appel en de eier­sni­jder die ik voor ogen heb, wan­neer ik het heb over cre­ativiteit. Dit was makke­lijk. Er was al een foto van een champignon in een eier­sni­jder. De stap naar een appel was snel gemaakt.

   De foto van onze dochter zou ik graag beter gefo­tografeerd hebben qua belicht­ing, com­posi­tie, scherp­stelling, enzovoort.

   Nee, ik hoefde alleen maar ‘slaap’ tegen haar te zeggen, en ze was vertrokken 😉

 • Heb me ook ingeschreven. Ik heb een prachtige cam­era, maar de instelling is alti­jd auto of vooraf ingesteld. Ik wil graag de PASM ook eens leren gebruiken 🙂

 • Ik was dat oor­spronke­lijk ook van plan: zelf foto’s nemen. Momenteel heb ik — uit lui­heid vrees ik — gekozen om in de plaats daar­van schilder­i­jen te nemen die op wikipedia com­mons staan…
  Veel suc­ces met de fotografiecur­sus! Ik hoop dat ik daar op een dag ook nog tijd voor vind 🙂

  • Een tijd lang heb ik foto’s van beeldende kun­st gebruikt als illus­traties bij mijn blogs. Was ook leuk maar soms moeilijk/tijdrovend om een passende te vin­den.
   Ik hoop voor jou dat je inder­daad ooit die tijd vrij kunt mak­en (waar een wil is, is een weg…)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets