Change of plans

In de boek­winkel van­daag neem ik aller­lei boeken in mijn han­den maar ver­laat de zaak zon­der iets te kopen. Er ligt nog zoveel thuis ongelezen op me te wacht­en dat ik voor de veran­der­ing afzie mijn verza­mel­ing verder uit te brei­den. Twee strat­en verder is een vol­gende boek­winkel. Ook daar ga ik naar bin­nen om mezelf een tijd­lang onder te dom­pe­len in het vele moois wat hier te vin­den is. Opnieuw sta ik lat­er met lege han­den weer buiten. Ik weet niet of ik trots kan zijn op mezelf voor deze getoonde vol­hard­ing of juist niet omdat ik de boeken­branche (die mij zo na aan het hart gaat) in de steek laat. Een vol­gende keer beter, zo sluit ik een com­pro­mis met mezelf.

Een­maal thuis ga ik voor mijn boekenkast staan. Ik schat dat de helft nog niet (geheel) door mij gelezen is. Ergens is dat natu­urlijk belache­lijk. Waarom heb ik zoveel (alles is relatief) boeken aangeschaft die ik vaak onmid­del­lijk wil lezen wan­neer ik er mee thuiskom, om dan ver­vol­gens toch een ander boek te gaan lezen? Of lut­tele dagen lat­er nieuwe boeken te kopen die ik weer boven op de vorige boeken leg? Eén ding weet ik van mezelf, ik ben geen boeken­verza­me­laar in de zin dat ik per se alles van een bepaalde auteur of onder­w­erp wil hebben om het hebben alleen. De boeken die ik koop koop ik omdat ik ze wil lezen. Niet meer, niet min­der. En natu­urlijk heb ik dan voorkeuren voor som­mige auteurs of onder­w­er­pen waar ik graag van/over lees. Alleen koop ik sneller dan dat ik lees.

Van­daag heb ik zin om weer eens een span­nend, thriller­achtig boek te lezen. Uitein­delijk valt mijn oog en keuze op ‘Sweet Tooth’ van Ian McE­wan. Ik leg het boek klaar en ga naar bene­den om een kop koffie te mak­en voor­dat ik aan het boek ga begin­nen. Buiten zie ik de post­bode naderen met een pakket­je. Hij belt aan. Het is voor mij. Ver­baasd open ik de grote bubbelt­je­sen­veloppe. Ik kan me niet herin­neren dat ik iets in bestelling heb. Even lat­er staar ik naar een dik boek.

De-vlinder-en-de-storm600

Het begint me te dagen. Een tijd gele­den was er weer een oproep om aan een blog­tournee mee te doen. De voor­gaande keren was me goed bevallen, dus gaf ik door dat ik graag mee zou willen doen. Dit­maal was het onder­w­erp ‘De vlin­der en de storm’, een lit­eraire thriller geschreven door Wal­ter Lucius. Dat boek  had ik nu in mijn han­den. Ergens in juni wordt van mij verwacht dat ik dan hier een blog zal posten over mijn leeser­var­ing. Dit betekent een ‘change of plans’. Zon­der gewetens­bezwaren zet ik McE­wan voor even weer terug in de kast en open Deel 1 van de Hart­land-trilo­gie. Ik was op zoek naar span­ning en word vanaf de eerste bladz­i­jde op mijn wenken bedi­end.

~ ~ ~

Meer weten over deze nieuwe blog­tournee? Bezoek dan web­site Not Just Any Book. Daar wordt lat­er ook ver­meld wie er alle­maal mee­doen aan deze blog­tournee  en wan­neer de blogs gaan ver­schi­j­nen. Vergeet niet om notjus­tany­book op twit­ter te vol­gen, zodat je alti­jd op de hoogte bli­jft van de vele ini­ti­atieven die zij organ­is­eren ron­dom boeken en het boeken­vak.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets