50books — vraag 19

Deze blog­post is deel 19 van 50 in de serie 50books — 2013

Geregeld kri­jg ik een uitn­odig­ing om lid te wor­den van een leesclub. Eigen­lijk is dat al zo sinds ik ‘actief’ lees. De opzet varieert nogal eens. Bij de ene groep wordt er vol­gens een strak schema een vooraf gekozen boek gelezen en geza­men­lijk bespro­ken. Een andere groep kiest meer voor een informele aan­pak waar tij­dens de vri­jbli­jvende bijeenkom­sten gekeu­veld wordt over de boeken die men gelezen heeft. Welke vorm ook gekozen wordt, het geeft de ‘een­zame’ lez­er een kans om met andere liefheb­bers leeser­varin­gen te delen in een vee­lal gemoedelijke omgev­ing. Het is van alle tij­den en zal zolang er boeken gelezen wor­den ook wel niet verd­wi­j­nen.

Deze leesclubs, die in de meeste gevallen uit­groeien tot echte vrien­den­clubs waar de activiteit­en niet beperkt bli­jven tot het lezen en bespreken van boeken maar waar o.a. uit­stap­jes naar signeers­essies op de agen­da staan, zijn er tegen­wo­ordig ook online. Door op een bepaalde tijd in te loggen voor een geza­men­lijke chat­sessie wordt het agen­dat­e­ch­nisch wat makke­lijk­er gemaakt om mee te doen omdat reis­ti­j­den e.d. ver­vallen. Spreekt men een geza­men­lijke taal, dan is afs­tand hele­maal geen prob­leem en kan men aansluiten bij een inter­na­tion­aal gezelschap. De mogelijkhe­den zijn wel­haast onbeperkt. Net zoals het aan­tal (online) leesclubs wat bestaat.

Het kan dus haast niet anders dan dat er onder de #50books vol­gers ook leescluble­den zijn. Toch? Wel, laat het ons weten wan­neer je lid bent van zo’n club en maak ons ent­hou­si­ast waarom wij dit voor­beeld zouden moet vol­gen. Wat mis­sen we? Wat maakt het zo leuk? En waarom springt de leesclub waar­van jij lid bent er tusse­nu­it ten opzichte van de rest? Maak gebruik van deze mogelijkheid om je favori­ete leesclub in het zon­net­je te zetten. Doe aan leden­werv­ing nu je het podi­um kri­jgt.

Maar natu­urlijk kun je ook hier je afkeer uit­spreken tegen­over het fenomeen van deze leesclubs. Waarom jij nooit van je lev­en lid zou wor­den. Of waarom het ooit lid zijn geweest je zo slecht is bevallen. Ook dat kan.

Zoals elke week ben ik weer benieuwd naar jul­lie ver­halen. En ik beloof jul­lie dat ook mijn leesclu­ber­varin­gen (want die heb ik) hier gedeeld gaan wor­den. Maar daar­voor nog even geduld, want ik moet nog aan vraag 7 begin­nen.

Vraag 19:
Wie is er lid van een (online) leesclub?

P.S.: Ik vraag me nu plot­sel­ing af of #50books ook niet een soort van leesclub aan het wor­den is…

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 1850books — vraag 20 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets