20130526

50books — vraag 20: 
Het enor­me ver­koop­suc­ces vorig jaar van ’50 Sha­des of Grey’ zal nie­mand ont­gaan zijn. De boe­ken waren in elke boek­han­del in hoge sta­pels voor­ra­dig. Ze vlo­gen als war­me brood­jes over de toon­bank. Ieder­een moest dat boek heb­ben, zo leek het. Zelf stond ik een keer op het vlieg­veld in Bir­ming­ham voor mijn terug­reis naar NL na een work­shop in Lei­ces­ter. Dit ver­trek viel samen met een mas­sa­le uit­tocht van zowat alle jeugd uit de ver­re omge­ving omdat de vakan­tie­pe­ri­o­de was aan­ge­bro­ken. Met stom­me ver­ba­zing zag ik van­uit mijn posi­tie in het res­tau­rant in de wacht­ruim­te hoe echt elke jon­ge­re van het vrou­we­lijk geslacht de tocht naar de boek­win­kel maak­te om een eigen exem­plaar (vaak zelfs de com­ple­te tri­lo­gie) aan te schaf­fen als vakantielectuur.

Maar ook op de e‑reader was het een ver­koop­hit. Ergens las ik dat van­we­ge het sek­su­e­le karak­ter en de expli­cie­te SM pas­sa­ges veel lezers de voor­keur gaven aan juist een e‑book. Zeker wan­neer men het boek niet thuis las maar in de open­baar­heid, zoals in de bus of trein. Dan is zo’n ano­nie­me omslag wel han­dig. Nie­mand die ziet wat je leest. Geen gedoe meer met het vin­den van een pas­sen­de omslag van een ander boek om je hei­me­lij­ke genoe­gens voor de bui­ten­we­reld te ver­ber­gen. Want niet ieder­een hoeft te weten wel­ke boe­ken je soms leest. Toch?

Wat me brengt op de vraag van deze week. Wel­ke boe­ken lees jij wel eens waar­voor je je eigen­lijk schaamt. Die je pas leest wan­neer het huis leeg is en nie­mand je kan zien. Boe­ken waar­mee je niet gezien wil wor­den. Boe­ken waar­van je nooit zal toe­ge­ven dat je ze leest. Maar je leest ze wel. Stie­kem. Jouw ‘guil­ty pleasure’.

Durf jij ze hier voor #50books wel te open­ba­ren? Of zit de schaam­te te diep?

Vraag 20:
Wel­ke boe­ken lees je stie­kem omdat je je er eigen­lijk voor schaamt?


21 reacties op “20130526”

  1. Wat een leu­ke vraag, en wat een mooie afbeel­ding erbij! Mijn laat­ste ‘guil­ty plea­su­re’ waren de boe­ken ‘Arjen’ en ‘Sil de strand­jut­ter’ van Cor Bruijn, kort voor­dat ik op vakan­tie ging naar Ter­schel­ling. Ech­te streek­ro­mans, maar wel fijn om te lezen!

    1. Dank je voor het com­pli­ment. Het zelf bedenken/maken van de illu­stra­ties is net zo tijd­ro­vend als het zoe­ken op inter­net naar een geschik­te afbeel­ding, maar is veel leu­ker om te doen.

  2. Haha­ha, wat een leu­ke vraag! Al moet ik er dan wel weer even­tjes over den­ken — ‘k ver­moed dat ik wel zo’n boe­ken heb, maar ‘k kan er niet met­een bedenken.

  3. Pingback: #50books (20): Stiekem gelezen | Tistje

  4. Pingback: Ik bepaal zelf wat ik lees! | Linda Linea Recta

Reacties zijn uitgeschakeld.