50books — vraag 20

Deze blog­post is deel 20 van 50 in de serie 50books — 2013

Het enorme verkoop­suc­ces vorig jaar van ’50 Shades of Grey’ zal nie­mand ont­gaan zijn. De boeken waren in elke boekhan­del in hoge stapels voor­ra­dig. Ze vlo­gen als warme brood­jes over de toon­bank. Iedereen moest dat boek hebben, zo leek het. Zelf stond ik een keer op het vliegveld in Birm­ing­ham voor mijn teru­greis naar NL na een work­shop in Leices­ter. Dit vertrek viel samen met een mas­sale uit­tocht van zowat alle jeugd uit de verre omgev­ing omdat de vakantiepe­ri­ode was aange­bro­ken. Met stomme ver­baz­ing zag ik vanu­it mijn posi­tie in het restau­rant in de wachtru­imte hoe echt elke jon­gere van het vrouwelijk ges­lacht de tocht naar de boek­winkel maak­te om een eigen exem­plaar (vaak zelfs de com­plete trilo­gie) aan te schaf­fen als vakanti­elec­tu­ur.

Maar ook op de e-read­er was het een verkoophit. Ergens las ik dat van­wege het sek­suele karak­ter en de expli­ci­ete SM pas­sages veel lez­ers de voorkeur gaven aan juist een e-book. Zek­er wan­neer men het boek niet thuis las maar in de open­baarheid, zoals in de bus of trein. Dan is zo’n anon­ieme omslag wel hand­ig. Nie­mand die ziet wat je leest. Geen gedoe meer met het vin­den van een passende omslag van een ander boek om je heimelijke genoe­gens voor de buiten­wereld te ver­ber­gen. Want niet iedereen hoeft te weten welke boeken je soms leest. Toch?

Wat me brengt op de vraag van deze week. Welke boeken lees jij wel eens waar­voor je je eigen­lijk schaamt. Die je pas leest wan­neer het huis leeg is en nie­mand je kan zien. Boeken waarmee je niet gezien wil wor­den. Boeken waar­van je nooit zal toegeven dat je ze leest. Maar je leest ze wel. Stiekem. Jouw ‘guilty plea­sure’.

Durf jij ze hier voor #50books wel te open­baren? Of zit de schaamte te diep?

Vraag 20:
Welke boeken lees je stiekem omdat je je er eigen­lijk voor schaamt?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 1950books — vraag 21 »

21 Comments

Wat een leuke vraag, en wat een mooie afbeeld­ing erbij! Mijn laat­ste ‘guilty plea­sure’ waren de boeken ‘Arjen’ en ‘Sil de strand­jut­ter’ van Cor Brui­jn, kort voor­dat ik op vakantie ging naar Ter­schelling. Echte streekro­mans, maar wel fijn om te lezen!

Geef een reactie