50books — vraag 21

Deze blog­post is deel 21 van 50 in de serie 50books — 2013

Wie kent niet dat gevoel van oplopende span­ning en ner­vositeit tij­dens de aankoop van iets waar je lang naar uit­gekeken hebt? Het kan zijn omdat je een groot bedrag gaat uit­geven en niet zek­er weten of het prod­uct je wel gaat bevallen ondanks al het vooron­der­zoek wat je er in hebt gesto­ken. Of omdat je puur bent afge­gaan op de aan­bevel­ing van een goede vriend of de rep­u­tatie van de mak­er van het prod­uct. Zal het de verwachtin­gen waar­mak­en? Zul je er ooit zo tevre­den mee zijn als vooraf gehoopt?

Wan­neer het uur der waarheid is aange­bro­ken kun je niet meer terug. Je stapt in de auto die nu echt de jouwe is gewor­den en vertrekt voor je eerste tocht­je. Onwen­nig laat je jezelf neerza­kken in het banks­tel wat nu je woonkamer vult. Gecon­cen­treerd klik je op ‘play’ om te gaan luis­teren naar de cd van van een arti­est die je nog nooit heeft teleurgesteld.

Dat eerste moment.  Een­ma­lig. Waarin je vaak al meteen weet of je er goed aan gedaan hebt. De ‘gut­feel­ing’ waarop je hebt leren te vertrouwen. In die eerste minuten vormt zich een gevoel bij het prod­uct wat de basis wordt voor je verdere ervar­ing. Daar­na wordt het alleen maar een gra­datie beter of slechter.

Zo ook bij boeken. Daar zit je dan. Op je favori­ete leesplek. Met je nieuwe aankoop. Waar je al zoveel over gelezen of geho­ord hebt. Nu heb je ein­delijk zelf dat boek in huis en de tijd gevon­den om het te gaan lezen. Als voor­pret neem je eerst de achter­flap door. Je ruikt wat aan het boek. Slaat het op enkele willekeurige pagina’s open. Dan begin je ein­delijk aan de open­ingszin. Het ver­haal gaat begin­nen.

En dan valt het tegen! Stug bli­jf je door­lezen. Ondanks beter weten hou je jezelf voor dat je het mis kunt hebben. Elk boek ver­di­ent een eerlijke kans. Maar het lijkt wel alsof je het ver­keerde boek in han­den hebt. Het klopt niet met je verwachtin­gen, hoewel je dit nog een tijd­lang onbe­wust bli­jft ontken­nen. Nog steeds bli­jft door­lezen. Tot­dat je er niet meer aan kunt ontkomen. Dit boek was de miskoop van de eeuw. Spi­jt als haren op je hoofd dat je er ooit aan bent begonnen. Er tijd in hebt gesto­ken. Je wilt het als boek­liefheb­ber niet graag toegeven maar het lief­st zou je het boek zo in de prul­len­bak gooien. Weggeven zou een beledig­ing vor­men voor de toekom­stige lez­er. Daarom zet je het boek terug in de kast. Als een rotte kies in een verder gaaf gebit zal het je voor­taan bli­jven herin­neren aan die slechte leeser­var­ing.

Heb jij ook zo’n boek in huis? Of heb je besloten het alsnog weg te doen?

Vraag 21:
Van welk boek heb je spi­jt dat je het ooit kocht?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 2050books – vraag 22 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets