Categorieën
Blogpost

20130618

Wit­ba­lans: 

In de twee­de week van de onli­ne foto­cur­sus die ik volg, gaf ik aan wei­nig te weten van wit­ba­lans. Inmid­dels weet ik er iets­jes meer van. En wat nog belang­rij­ker is, is dat ik nu wat beter begrijp hoe en wan­neer dit toe te pas­sen. Er is nog een lan­ge weg te gaan, maar over de eer­ste resul­ta­ten kan ik niet onte­vre­den zijn. Omdat het van­daag dins­dag is, en omdat ik in een niet al te ver ver­le­den wel eens mee­deed aan PHOT (pho­to on tues­day), hier­bij twee voor­beel­den uit het huis­werk van vori­ge week. Het zal Else Kra­mer deugd doen te horen dat de vriend­schap tus­sen mij en mijn came­ra nog steeds groeit. Nog even en we zijn onafscheidelijk.

Een iet­wat com­plexer voor­werp gefo­to­gra­feerd onder dezelf­de omstandigheden.

7 reacties op “20130618”

Met die ken­nis valt het alles­zins mee. Meer een kwes­tie van echt eens de moei­te te nemen om je te ver­die­pen in came­ra en hand­lei­ding. En dan maar uit­pro­be­ren. Net als blog­gen, eigenlijk.

Met een fat­soen­lij­ke came­ra en een beet­je toe­wij­ding maak je al snel mooie foto’s. Voor­al niet bang zijn te expe­ri­men­te­ren. Wat ik zelf nog­al eens ver­geet is om bij te hou­den wat ik zoal uit­pro­beer. Geluk­kig wor­den de belang­rijk­ste basis­ge­ge­vens van de foto’s opge­sla­gen zodat je later de instel­lin­gen terug kunt zoeken.
Suc­ces met de aan­schaf. Heb je al iets op het oog?

Ja, die aan­schaf blijkt veel moei­lij­ker dan ver­wacht! Momen­teel denk ik aan een canon eos 600D — betaal­baar en dege­lijk (denk ik :p ) . Het groot­ste pro­bleem zit in de lens. Er bestaat nu een “repor­ta­ge­lens” (18–135mm) zodat je er eigen­lijk maar één nodig hebt en geen len­zen hoeft te wis­se­len, maar dat ding weegt natuur­lijk wel rede­lijk veel om con­ti­nu mee rond te lopen (bij­voor­beeld op reis).
Waar­mee foto­gra­feer jij?

Ik heb een Pen­tax K‑r met daar­bij een 18–35 lens. Later heb ik een 28–300 mm lens aan­ge­schaft. Het is zwaar­der dan een mobiel­tje of com­pact came­ra, maar indien je de came­ra ‘beheerst’ heb je de moge­lijk­heid om bete­re foto’s te maken.

Oei, dat is nu eens ’n optie die ik nog niet over­wo­gen had. Eigen­lijk ging het voor mij tus­sen de Olym­pus Pen E‑PL5 en die canon. Geluk­kig mag ik nog even twijfelen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *