Witbalans

In de tweede week van de online fotocur­sus die ik volg, gaf ik aan weinig te weten van wit­bal­ans. Inmid­dels weet ik er iet­sjes meer van. En wat nog belan­grijk­er is, is dat ik nu wat beter begri­jp hoe en wan­neer dit toe te passen. Er is nog een lange weg te gaan, maar over de eerste resul­tat­en kan ik niet ontevre­den zijn. Omdat het van­daag dins­dag is, en omdat ik in een niet al te ver verleden wel eens meedeed aan PHOT (pho­to on tues­day), hier­bij twee voor­beelden uit het huiswerk van vorige week. Het zal Else Kramer deugd doen te horen dat de vriend­schap tussen mij en mijn cam­era nog steeds groeit. Nog even en we zijn onaf­schei­delijk.

Bolvormig voor­w­erp ’s avonds gefo­tografeerd met belicht­ing via felle leeslamp.
Een iet­wat com­plex­er voor­w­erp gefo­tografeerd onder dezelfde omstandighe­den.

~ ~ ~

7 Comments

Met een fat­soen­lijke cam­era en een beet­je toewi­jd­ing maak je al snel mooie foto’s. Vooral niet bang zijn te exper­i­menteren. Wat ik zelf nogal eens vergeet is om bij te houden wat ik zoal uit­probeer. Gelukkig wor­den de belan­grijk­ste basis­gegevens van de foto’s opges­la­gen zodat je lat­er de instellin­gen terug kunt zoeken.
Suc­ces met de aan­schaf. Heb je al iets op het oog?

Ja, die aan­schaf blijkt veel moeil­ijk­er dan verwacht! Momenteel denk ik aan een canon eos 600D — betaal­baar en degelijk (denk ik :p ) . Het groot­ste prob­leem zit in de lens. Er bestaat nu een “reportage­lens” (18–135mm) zodat je er eigen­lijk maar één nodig hebt en geen lenzen hoeft te wis­se­len, maar dat ding weegt natu­urlijk wel redelijk veel om con­tinu mee rond te lopen (bijvoor­beeld op reis).
Waarmee fotografeer jij?

Ik heb een Pen­tax K-r met daar­bij een 18–35 lens. Lat­er heb ik een 28–300 mm lens aangeschaft. Het is zwaarder dan een mobielt­je of com­pact cam­era, maar indi­en je de cam­era ‘beheerst’ heb je de mogelijkheid om betere foto’s te mak­en.

Geef een reactie