50books — vraag 24

Afge­lo­pen vrij­dag begon de zomer. Over het zomer­weer ga ik het hier niet heb­ben. Wel over de zomer­va­kan­tie. Dè tijd van het jaar dat veel men­sen een lijst­je maken van boe­ken die ze van plan zijn te gaan lezen. Natuur­lijk doet #50books hier ook aan mee. We gaan samen het ultie­me over­zicht samen­stel­len van boe­ken die deze zomer niet mogen ont­bre­ken in de vakan­tie­ba­ga­ge. Hoe we dat gaan doen? Heel simpel.

Schrijf een blog over dat ene boek dat je zelf per se wil gaan lezen tij­dens de komen­de vakantieperiode.

Is het de onver­mij­de­lij­ke best­sel­ler die ieder­een gele­zen schijnt te heb­ben en waar je toch wel nieuws­gie­rig naar bent gewor­den? Is het een cadeau dat je spe­ci­aal opzij gelegd hebt om onge­stoord van te kun­nen genie­ten op het strand of voor je tent­je? Of is het een boek dat je al eer­der las en nu opnieuw weer eens wil gaan lezen omdat het die extra aan­dacht ver­dient? Kort­om, er zijn dui­zend-en-één boe­ken te ver­zin­nen maar ik vraag je om er slechts met een­tje op de prop­pen te komen. Jouw keu­ze die onze lijst bij­zon­der gaat maken. De #50books zomer­lees­lijst! Die we ver­vol­gens dan ook met z’n allen zul­len gaan lezen. Toch?

Vraag 24:
Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst 2013?

PS: De #50books zomer­lees­lijst 2013 heb ik een apart plaats­je in het hoofd­me­nu gege­ven zodat je alle inzen­din­gen net­jes onder elkaar ziet.

~ ~ ~

24 reacties op “50books — vraag 24”

  1. Pingback: Zomerleeslijst #50books | Jacob Jan Voerman

  2. Pingback: #50books vraag 24: ik blijf thuis en ga lezen ... - Blog 2

  3. Pingback: Ik ga op vakantie, en neem mee, ... -

    1. OT: Vol­gens mij gebruik ik geen plu­gins voor die ping­backs. In de instel­lin­gen heb ik onder menu ‘wri­ting’ aan­ge­ge­ven dat men kan pin­gen naar mijn blog, en mis­schien dat het dan van­zelf ver­schijnt indien iemand dat doet.

  4. Pingback: #50books (24): Mijn boek voor de zomer | Tistje

  5. Pingback: #50books vraag 24 | Plien's boekenblog

Reacties zijn uitgeschakeld.