50books — vraag 24

Deze blog­post is deel 24 van 50 in de serie 50books — 2013

Afge­lo­pen vrij­dag begon de zomer. Over het zomer­weer ga ik het hier niet heb­ben. Wel over de zomer­va­kan­tie. Dè tijd van het jaar dat veel men­sen een lijst­je maken van boe­ken die ze van plan zijn te gaan lezen. Natuur­lijk doet #50books hier ook aan mee. We gaan samen het ultie­me over­zicht samen­stel­len van boe­ken die deze zomer niet mogen ont­bre­ken in de vakan­tie­ba­ga­ge. Hoe we dat gaan doen? Heel sim­pel.

Schrijf een blog over dat ene boek dat je zelf per se wil gaan lezen tij­dens de komen­de vakan­tie­pe­ri­o­de.

Is het de onver­mij­de­lij­ke best­sel­ler die ieder­een gele­zen schijnt te heb­ben en waar je toch wel nieuws­gie­rig naar bent gewor­den? Is het een cadeau dat je spe­ci­aal opzij gelegd hebt om onge­stoord van te kun­nen genie­ten op het strand of voor je tent­je? Of is het een boek dat je al eer­der las en nu opnieuw weer eens wil gaan lezen omdat het die extra aan­dacht ver­dient? Kort­om, er zijn dui­zend-en-één boe­ken te ver­zin­nen maar ik vraag je om er slechts met een­tje op de prop­pen te komen. Jouw keu­ze die onze lijst bij­zon­der gaat maken. De #50books zomer­lees­lijst! Die we ver­vol­gens dan ook met z’n allen zul­len gaan lezen. Toch?

Vraag 24:
Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst 2013?

PS: De #50books zomer­lees­lijst 2013 heb ik een apart plaats­je in het hoofd­me­nu gege­ven zodat je alle inzen­din­gen net­jes onder elkaar ziet.

~ ~ ~

24 Replies to “50books — vraag 24”

 1. [..] Zelfs zo leuk dat ik, toen ik in Bal­ti­mo­re was, nog een boek van haar kocht, om er later ach­ter te komen dat dit een­zelf­de boek was als ik al had, enkel met een ande­re titel. […]
  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/06/50-books-vraag-24.html

  Beantwoorden

 2. Lang naar uit­ge­ke­ken maar nu is ie er dan toch http://wp.me/p1T8Qr-Kt

  Beantwoorden

 3. […] mag van Peter maar 1 boek kie­zen.  Dat wordt las­tig, want ik heb een hele sta­pel […]

  Beantwoorden

 4. […] Hij stelt iede­re week een vraag over boe­ken die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De 24ste vraag was: Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books […]

  Beantwoorden

 5. Ik zag het #50books idee al een aan­tal keer voor­bij komen. Nu weet ik ook waar het van­daan komt. Leuk ini­ti­a­tief!

  Beantwoorden

 6. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 7. Ik ga op vakan­tie, en neem mee, …
  http://www.linda-linea-recta.nl/persoonlijk/ik-ga-op-vakantie-en-neem-mee/
  ot: Ik zie bij jou ping­backs staan als com­ment?? Wel­ke plu­gin gebruik je hiervoor?Sinds twit­ter van alles ver­an­derd, .….. zucht .….

  Beantwoorden

  1. OT: Vol­gens mij gebruik ik geen plu­gins voor die ping­backs. In de instel­lin­gen heb ik onder menu ‘wri­ting’ aan­ge­ge­ven dat men kan pin­gen naar mijn blog, en mis­schien dat het dan van­zelf ver­schijnt indien iemand dat doet.

   Beantwoorden

 8. Ook ik smok­kel een beet­je: #50books: welk boek lees ik in mijn 7 weken zomer­va­kan­tie? http://ow.ly/mj13x

  Beantwoorden

 9. een idee­tje voor een 50books vraag

  een gedicht­je maken een voor­beeld vindt je hier
  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/06/mijn-boekenlandvan-dries-van-wissen.html

  Beantwoorden

 10. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst? […]

  Beantwoorden

 11. […] Vraag 24 Wel­ke boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst 2013? […]

  Beantwoorden

 12. De mete­o­ro­lo­gi­sche zomer is alweer bij­na voor­bij, maar als­nog mijn bij­dra­ge aan de zomer­se lees­lijst:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-24-zomerleestip/

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *