Dit is geen sok

Van­daag is #syn­chroonkijken van start gegaan, een ini­ti­atief van Else Kramer. Ik weet niet hoeveel mensen er uitein­delijk aan mee­doen, maar toen ik de laat­ste keer keek waren het er al meer dan zeshon­derd. Waaron­der ikzelf. Alle­maal kri­j­gen we deze week iedere ocht­end een foto-opdracht. De invulling is vrij. Alles kan, alles mag. Zolang je maar bin­nen de gren­zen van de gestelde opdracht bli­jft. En er wordt gevraagd of je je foto wilt delen door gebruik te mak­en van de hash­tag #syn­chroonkijken. Op deze manier kan Else de foto’s verza­me­len en kri­j­gen we een mooi overzicht hoe we met z’n allen het­zelfde onder­w­erp uit­gew­erkt hebben.

De opdracht voor dag 1: Fotografeer sokken

Je eigen sokken.
De sokken van iemand die je lief hebt. 
Sokken in de HEMA.
Sokken aan de wasli­jn.
Oude sokken.
Nieuwe sokken. 
Kapotte sokken.
Cre­atieve sokken.
Sneue sokken.

Het maakt niet uit wat voor sokken en waar en hoe.

Als er maar ergens één of meerdere sokken in beeld zijn.

Alle inzendin­gen wor­den verza­meld op pin­ter­est.

~ ~ ~

[update 4 juli]: Van­daag mocht Else Kramer bij TV Rijn­mond haar #syn­chroonkijken project komen pro­moten (vanaf 4:42) en welke sok zien we plots (vanaf 5:25) promi­nent in beeld ver­schi­j­nen? Juist!

klik hier => Rijn­mond Nieuws dd 4 juli 2013

~ ~ ~

7 Comments

Geef een reactie