Belofte maakt …

Van­daag de twee­de dag van #syn­chroon­kij­ken, het almaar popu­lair­der wor­den­de ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Schreef ik gis­ter nog dat er ruim zes­hon­derd men­sen aan mee­doen, van­daag is de tel­ler al op de dui­zend terecht­ge­ko­men. Waanzinnig.

De opdracht voor dag 2: Foto­gra­feer iets dat je hebt gemaakt

Een schil­de­rij. 
Een meu­bel­stuk.
Een des­sert.
Een pre­sen­ta­tie.
Een boter­ham.
Een lied.
Een wan­de­ling.
Een was­ma­chi­ne.
Een som.

Het maakt niet uit wat. Als jij het maar gemaakt hebt. 

Alle inzen­din­gen wor­den ver­za­meld op pin­te­rest.

Al weken, maan­den, zit ik tegen die onder­ti­tel van mijn blog aan te hik­ken. Het is een belof­te. Die ik gemaakt heb. Maar die ik niet waar­maak. Niet nakom. Dus wordt het tijd om ofwel als­nog de belof­te in te los­sen. Danwel een ande­re onder­ti­tel te kie­zen. De toe­komst zal het uit­wij­zen. Deze week, dank­zij #syn­chroon­kij­ken, heb ik nog even res­pijt om tot een afge­wo­gen beslis­sing te komen.

~ ~ ~

1 reactie op “Belofte maakt …”

Reacties zijn uitgeschakeld.