Zomerzon

Van­daag alweer de der­de dag van #syn­chroon­kij­ken, het almaar popu­lair­der wor­den­de ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Werd gis­ter de dui­zend­ste deel­ne­mer ver­wel­komd, van­daag kwa­men er nog eens ruim hon­derd bij. Waanzinnig.

De opdracht voor dag 3: Foto­gra­feer de zomer

Van­daag mag je foto­gra­fe­ren hoe deze zomer er voor jou uit ziet. 

IJs­jes.
Een vol­le­dig ver­re­gend tuinfeest.
Uit­zicht.
Voe­ten in het war­me zand.
Win­ter­jas.
Kor­te jurkjes.
Lust.
Kin­de­ren.
Geen kin­de­ren.
Biki­ni waar je wel of niet in past.
Lome mid­da­gen.
San­da­len.
Sla­pen.

Van­daag mag je jouw zomer portretteren. 

Alle inzen­din­gen wor­den ver­za­meld op pin­te­rest.

zomerDe komen­de weken ben ik nog vol­op aan het werk. Mijn zomer­va­kan­tie begint pas op 5 augus­tus. Dit jaar hope­lijk weer eens drie weken vrij­af in plaats van twee of ander­hal­ve week wat de laat­ste jaren de gewoon­te is gewor­den. Tot die tijd geniet ik ’s avonds en het week­end van de zomer­pe­ri­o­de door plaats te nemen in een van de tuin­stoe­len en weg te dro­men bij het rust­ge­ven­de geluid van de klei­ne fon­tein in de vij­ver. Blijft de zon weg, dan zorg ik voor een waar­di­ge ver­van­ger. Want in de zomer zit je bui­ten. Onder de zon. Weer of geen weer.