Zomerzon

Van­daag alweer de derde dag van #syn­chroonkijken, het almaar pop­u­laird­er wor­dende ini­ti­atief van Else Kramer. Werd gis­ter de duizend­ste deel­ne­mer ver­welkomd, van­daag kwa­men er nog eens ruim hon­derd bij. Waanzin­nig.

De opdracht voor dag 3: Fotografeer de zomer

Van­daag mag je fotografer­en hoe deze zomer er voor jou uit ziet. 

IJs­jes.
Een volledig ver­re­gend tuin­feest.
Uitzicht.
Voeten in het warme zand.
Win­ter­jas.
Korte jurk­jes.
Lust.
Kinderen.
Geen kinderen.
Biki­ni waar je wel of niet in past.
Lome mid­da­gen.
San­dalen.
Slapen.

Van­daag mag je jouw zomer portret­teren. 

Alle inzendin­gen wor­den verza­meld op pin­ter­est.

zomerDe komende weken ben ik nog volop aan het werk. Mijn zomer­vakantie begint pas op 5 augus­tus. Dit jaar hopelijk weer eens drie weken vri­jaf in plaats van twee of ander­halve week wat de laat­ste jaren de gewoonte is gewor­den. Tot die tijd geni­et ik ’s avonds en het week­end van de zomer­pe­ri­ode door plaats te nemen in een van de tuin­stoe­len en weg te dromen bij het rust­gevende gelu­id van de kleine fontein in de vijver. Bli­jft de zon weg, dan zorg ik voor een waardi­ge ver­vanger. Want in de zomer zit je buiten. Onder de zon. Weer of geen weer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets