Poetsafdruk

Dag 4 van #syn­chroon­kij­ken, het almaar popu­lair­der wor­den­de ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Zo popu­lair zelfs, dat ze gis­ter bij TV Rijn­mond in het nieuw­bul­le­tin haar ver­haal mocht komen doen (van­af 4:42). Waar­bij mijn sok ook nog eens pro­mi­nent in beeld kwam (van­af 5:25).

De opdracht voor dag 4: Foto­gra­feer blauw

Deze opdracht hoef ik denk ik niet ver­der toe te lichten…

Alle inzen­din­gen wor­den ver­za­meld op pin­te­rest.

glassex

Het is don­der­dag­avond. Ik kom thuis van het werk. Rond­kij­kend zie ik dat de poets­vrouw is geweest. Het geld dat we altijd klaar­leg­gen op tafel is ver­dwe­nen. De mees­te spul­len staan niet meer op hun ver­trouw­de plek. Maar voor­al de ver­za­me­ling lege en aan­ge­bro­ken fles­sen glas­sex vor­men het meest over­tui­gen­de bewijs dat niet zomaar een poets­vrouw is geweest, maar de onze. Alleen zij laat deze karak­te­ris­tie­ke poets­af­druk achter.

~ ~ ~