Onafhankelijk

We zijn inmid­dels bij dag 5 van #syn­chroonkijken, het nu immens pop­u­laire ini­ti­atief van Else Kramer. Want sinds ze gis­ter bij TV Rijn­mond in het nieuw­bul­letin haar ver­haal mocht komen doen (vanaf 4:42) wil iedereen natu­urlijk mee­doen. En dat kan nog alti­jd!

Oh ja, had ik al gezegd dat mijn sok extra uit­gelicht werd? Wel­nu, vanaf 5:25 kun je er niet omheen. Kijken dus! En mee­doen!

De opdracht voor dag 5: Fotografeer leegte

Dat kan natu­urlijk een lege ruimte zijn, maar ook ander­soor­tige leegte.

Wat voor leegte komen jul­lie van­daag tegen?

Alle inzendin­gen wor­den verza­meld op pin­ter­est.

leegte

Als zoge­naamd vri­je en onafhanke­lijke geesten had­den de meeste van mijn collega’s van­daag besloten mas­saal thuis te bli­jven omdat onze amerikaanse collega’s gro­ten­deels vrij waren op don­derdag van­wege Inde­pen­dence Day en de aanslui­tende vri­jdag. Zij een lang week­end, dan wij ook een lang week­end! Van­daar de uit­gestor­ven par­keer­garage en dito kan­toren deze ocht­end. In de vol­strek­te stilte was het relaxed werken en na een paar uur was mijn inbox leeg.

~ ~ ~

5 Comments

Dank je. Vroeger (op de mid­del­bare school) heb ik veel gefo­tografeerd, daar­na eigen­lijk veel te weinig. Nu begin ik weer te merken waarom ik het alti­jd zo leuk vond om te doen. Ga er proberen wat meer tijd voor vrij te mak­en.

Geef een reactie