Loos alarm

Na van­daag nog 1 dag en dan is #syn­chroonkijken (het immens pop­u­laire ini­ti­atief van Else Kramer) alweer voor­bij. Dan hebben meer dan duizend ent­hou­si­astelin­gen een week lang elke dag geza­men­lijk een foto gemaakt van een­zelfde onder­w­erp. Zomaar, omdat het kan. En ook nog leuk is.

De opdracht voor dag 5: Fotografeer iets kleins

Van­daag mag je inzoomen op de micro­cos­mos…

…en kijken naar het kleine.

Alle inzendin­gen wor­den verza­meld op pin­ter­est.

klein

Deze ocht­end was ik weer voor dag en dauw wakker. Met mijn zelfge­maak­te ont­bi­jt en kop­je koffie ging ik naar buiten om van de zon te kun­nen geni­eten voor­dat het mij te warm zou wor­den. Bij het ope­nen van de deur meende ik iets (een klein diert­je?) te zien wegschi­eten in de stru­iken. Bang dat onze rat weer was terugge­keerd ging ik snel een kijk­je nemen. Gelukkig, loos alarm. Het was onze tuink­abouter maar.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets