Categorieën
Blogpost

Loos alarm

Na van­daag nog 1 dag en dan is #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) alweer voor­bij. Dan heb­ben meer dan dui­zend enthou­si­as­te­lin­gen een week lang elke dag geza­men­lijk een foto gemaakt van een­zelf­de onder­werp. Zomaar, omdat het kan. En ook nog leuk is.

De opdracht voor dag 5: Foto­gra­feer iets kleins

Van­daag mag je inzoo­men op de microcosmos…

…en kij­ken naar het kleine.

Alle inzen­din­gen wor­den ver­za­meld op pin­te­rest.

klein

Deze och­tend was ik weer voor dag en dauw wak­ker. Met mijn zelf­ge­maak­te ont­bijt en kop­je kof­fie ging ik naar bui­ten om van de zon te kun­nen genie­ten voor­dat het mij te warm zou wor­den. Bij het ope­nen van de deur meen­de ik iets (een klein dier­tje?) te zien weg­schie­ten in de strui­ken. Bang dat onze rat weer was terug­ge­keerd ging ik snel een kijk­je nemen. Geluk­kig, loos alarm. Het was onze tuin­ka­bou­ter maar.

~ ~ ~

4 reacties op “Loos alarm”

Haha­ha nee niet direct voor zover ik weet, maar in het natuur- en cul­tuur­park van Has­selt loopt momen­teel een inter­na­ti­o­na­le kabou­ter­ten­toon­stel­ling. Mét belang­rij­ke stuk­ken uit de col­lec­tie van de Duit­sers Phil­lip Grie­bel en Ott­mar Hörl. En de Neder­lan­der Rien Poortvliet 🙂

Gewel­dig! Hier woont ook een tuin­ka­bou­ter, die houdt de wacht.
En wat heb ik geno­ten van de opdrach­ten als aan­lei­ding om iede­re dag te blog­gen! Mor­gen #50books, ik ver­heug me er op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *