Loos alarm

Na van­daag nog 1 dag en dan is #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) alweer voor­bij. Dan heb­ben meer dan dui­zend enthou­si­as­te­lin­gen een week lang elke dag geza­men­lijk een foto gemaakt van een­zelf­de onder­werp. Zomaar, omdat het kan. En ook nog leuk is.

De opdracht voor dag 5: Foto­gra­feer iets kleins

Van­daag mag je inzoo­men op de microcosmos…

…en kij­ken naar het kleine.

Alle inzen­din­gen wor­den ver­za­meld op pin­te­rest.

klein

Deze och­tend was ik weer voor dag en dauw wak­ker. Met mijn zelf­ge­maak­te ont­bijt en kop­je kof­fie ging ik naar bui­ten om van de zon te kun­nen genie­ten voor­dat het mij te warm zou wor­den. Bij het ope­nen van de deur meen­de ik iets (een klein dier­tje?) te zien weg­schie­ten in de strui­ken. Bang dat onze rat weer was terug­ge­keerd ging ik snel een kijk­je nemen. Geluk­kig, loos alarm. Het was onze tuin­ka­bou­ter maar.

~ ~ ~