50books — vraag 26

Deze blog­post is deel 26 van 50 in de serie 50books — 2013

Nu we over de helft van de 50books vra­gen zijn, vind ik het weer eens een goed moment om er een lez­ersvraag bij te halen. Deze keer kies ik voor een vraag van Karin Win­ters. Zij vroeg zich al ergens in feb­ru­ari af hoe lez­ers bijhouden welke boeken ze al gelezen hebben. De vraag stond onder­aan één van haar inzendin­gen van #50books blog­posts, welke ik echter niet zo 1, 2, 3 kan terugvin­den. Gelukkig heb ik een lijst­je aan­gelegd van lez­ersvra­gen. Want hoe zou ik het anders moeten bijhouden?

Hebben jul­lie een onfeil­baar geheugen? Houden jul­lie lijst­jes bij? Mak­en jul­lie gebruik van sites zoals Goodreads om je leesgeschiede­nis vast te leggen? Of is het iets wat vanzelf­sprek­end is? Dat je alti­jd wan­neer je de titel van een boek hoort, of een boek openslaat, dat je weteen weet dat je het al eerder gelezen hebt. Een herken­ning die zich ogen­blikke­lijk opdringt zon­der dat je daar iets voor moet doen?

Het antwo­ord intrigeert mij ook, zek­er van­wege het feit dat zoveel uit­gev­er­i­jen de (in mijn ogen) kwal­ijke gewoonte hebben om dezelfde titel in de loop der jaren regel­matig opnieuw uit te geven, maar dan vaak in een nieuw jas­je waar­door je gaat twi­jfe­len aan jezelf. Ook het opne­men van een oud ver­haal in een nieuwe bun­del kan ver­war­rend werken. Althans, ik heb daar last van. Ben even gedes­oriën­teerd en moet gecon­cen­treerd een aan­tal pagina’s door­lezen voor­dat ik het soms pas zek­er weet. Miss­chien dat met de komst van het ebook aan deze prak­tijken een einde komt. Ik kan me ten­min­ste moeil­ijk voorstellen dat het­zelfde boek opnieuw ter down­load wordt aange­bo­den alleen omdat het een nieuwe kaft heeft. Mag ik hopen.

Vraag 26:
Hoe houden jul­lie bij welke boeken je al gelezen hebt?

vraag26goodreads

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 25.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 2550books — vraag 27 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets