Kermis

Regel­matig kom ik ’s avonds thuis en vind dan een brief­je op de deur­mat dat de pakket­di­enst is geweest. Omdat er blijk­baar alti­jd wel iemand in onze straat overdag aan­wezig is, kan ik daar ver­vol­gens het pak­je ophalen. Op deze manier bli­jf ik in con­tact met de buurt. Nadat ik ‘Hal­lo’, ‘Is hier soms een pak­je voor ons afgegeven?’, ‘Ah, dank je wel’, ‘En nog een fijne avond verder’ heb gezegd, wan­del ik weer terug naar huis. Onder­tussen probeer ik te raden wat het is. Dat gaat als vol­gt:

  • wan­neer er de naam van mijn vriendin op staat, dan is het pakket­je voor haar en zijn het bij­na alti­jd gemeen­telijke stukken;
  • wan­neer er mijn naam op staat, en ik weet dat ik iets heb besteld, dan raad ik het alti­jd goed;
  • wan­neer er mijn naam op staat, en ik weet niet dat ik iets besteld heb, dan heeft mijn vriendin iets bij nrclux besteld, en dan zijn het dvd’s.

In dat laat­ste geval zijn het bij­na alti­jd dvd’s van tv-series. Inmid­dels hebben we al een hele verza­mel­ing bij elka­ar besteld. Het gros moet ik nog kijken. Vol­gens mij is het alweer enkele jaren gele­den dat ik bij seizoen 3 van Lost ben bli­jven hangen. Daar­na nog een poging gewaagd met 24 (seizoen 2) en The Soprano’s (3 aflev­erin­gen). Toen gestopt. Om ver­vol­gens toch nog seizoen van The Killing in één ruk (van enkele weken) uit te kijken. Binge-watch­ing is niet zo aan mij besteed. De stapel ongezien groeit onder­tussen zien­dero­gen, maar ik weet niet waar te begin­nen. Dus begin ik er niet aan. Pak een boek in plaats. Of zet een cd op.

Deze ocht­end nam ik de fiets om een tocht­je naar Nijmegen te mak­en. Ik was benieuwd of de nieuwe brug al gereed was. Miss­chien was het wel een mooie locatie om foto’s te mak­en voor de laat­ste opdracht van de online fotocur­sus die ik bij Else Kramer volg. In Lent aangekomen zag ik dat de brug nog niet klaar was. Je kon er ten­min­ste nog niet naar toe fiet­sen. Alle toe­gangswe­gen waren afges­loten. Dus besloot ik het fietspad naast de spoor­brug maar eens op te fiet­sen. Tenslotte had ik dat nog nooit eerder gedaan. Boven aangekomen zag ik dat men bezig was met de voor­berei­din­gen voor de Vier­daagse die komende week gaat begin­nen. Er had­den zich al veel kam­peerders verza­meld op de tijdelijke camp­ing aan de oev­ers van de Waal. Maar mijn oog werd vooral getrokken door het ker­mis­ter­rein dat in aan­bouw was. Ineens wist ik welke tv-serie ik bin­nenko­rt toch maar eens ga binge-watchen: Car­ni­vale!

carnivale

~ ~ ~

Geef een reactie