Prereading

Van­daag viel er weer eens onverwacht een pakket­je op de deur­mat. Toen ik het open­maak­te zat er een boek in plus begelei­dende brief. Langza­am viel het kwart­je. Het had te mak­en met een reac­tie op twit­ter die ik enkele dagen gele­den geplaatst had:

Eerlijk gezegd was ik het alweer ver­geten. Maar zoals wel vak­er bij NotJus­tAny­Book kwam deze ver­rass­ing ook nu weer pre­cies op het juiste moment. Afgelopen week­end had ik ‘After dark’ van Muraka­mi uit­gelezen en eerder deze ocht­end ‘Mijn lev­en is mooier dan lit­er­atu­ur’ door Jan­nah Loon­t­jens. Er was dus ruimte voor een nieuw boek. En hoewel ik al een lijst­je van titels had aan­gelegd die ik de komende (vakantie)tijd wilde gaan lezen, wordt het boek wat ik nu voor me op tafel heb liggen als eerste opgepakt. Niet zomaar First In First Out, maar vooral omdat uiter­lijk eind van de maand augus­tus verwacht wordt dat er een recen­sie geschreven en gepost gaat wor­den.

Welk boek zat er nu eigenlijk in het pakketje?

Had ik dat nog niet verteld? Wel­nu, dit­maal is het ‘De Terugge­keer­den’. Een debu­ut door Jason Mott. De aan­lei­d­ing voor het schri­jven van dit boek staat ver­meld op de web­site van NotJus­tAny­Book waar ook de oproep staat om je aan te melden als pre­read­er (want het boek ver­schi­jnt pas op 27 augus­tus in Ned­er­land).

Een paar jaar gele­den had schri­jver Jason Mott een droom: hij droomde dat hij bij thuiskomst uit zijn werk zijn overleden moed­er aan de keukentafel aantre­ft, rustig op hem wach­t­end. Een beeld dat zo real­is­tisch was, dat het in niets op een droom leek. Er ontstond een heel gewoon gesprek tussen moed­er en zoon. De droom bleef Jason Mott nog lang bij en hij vroeg zich af wat er zou gebeuren als we onze gestor­ven dier­baren écht weer bij ons zouden hebben. Die gedachte was de aan­lei­d­ing voor het schri­jven van De Terugge­keer­den.

Achterflap ‘De Teruggekeerden’:

Op een zon­nige dag in augus­tus 1966 ver­drinkt de acht­jarige Jacob, zoon van Lucille en Harold Har­grave. Bij­na vijftig jaar lat­er staat hij voor hun deur. Blak­end van gezond­heid, nog steeds acht jaar oud.

En Jacob is niet de enige die is terugge­keerd uit de dood. Over­al in de wereld duiken Terugge­keer­den op, en al gauw zijn het er zo veel dat steeds meer mensen zich bedreigd voe­len. Nie­mand begri­jpt waarom het gebeurt, hoe het mogelijk is. Maar één ding is zek­er: in de chaos die vol­gt zal iedereen uitein­delijk een keuze moeten mak­en.

Jason Mott studeerde poëzie en lit­er­atu­ur aan de Uni­ver­si­ty of North Car­oli­na. Zijn gedicht­en wer­den in diverse lit­eraire tijd­schriften en dicht­bun­dels gepub­liceerd, wat hem een nom­i­natie voor de Push­cart Prize Award opleverde, een pres­tigieuze lit­eraire pri­js die aan onder anderen John Irv­ing en Ray­mond Carv­er werd toegek­end.

DeTeruggekeerden_600

~ ~ ~

7 Comments

Wow, ik kreeg kip­pen­v­el van die trail­er (al bli­jf ik het apart vin­den dat boeken tegen­wo­ordig trail­ers hebben, moet er even aan wen­nen), ben dus erg benieuwd naar je recen­sie! Veel lees plezi­er en alvast fijne vakantie!

Ja, dat trai­l­erge­doe is ook voor mij wen­nen. Maar aan de andere kant staat het wel weer erg leuk in zo’n anders miss­chien wel saaie blog­post.
De recen­sie gaat er zek­er en vast komen of ik nu wel of niet veel leesplezi­er zal beleven aan dit boek, en wat die vakantie betre­ft, die is bij­na begonnen… Dank je!

Geef een reactie