Boekenruil

Het begon met een mis­ver­stand. Gis­te­rocht­end plaat­ste ik in al mijn onschuld de 31ste vraag in de nu al leg­en­darische #50books serie. Voor de goede ver­staan­der duidelijk, dacht ik. Maar ik had buiten mijn pro­mo­tionele tweet gerek­end…

Ik ging er eens goed voor zit­ten om haar uit te leggen dat ik dus iets anders voor ogen had met mijn vraag. Maar tegelijk­er­ti­jd dacht ik bij mezelf, ‘waarom niet?’, en dat had de vast­ber­aden @JuL1ta ook. Waarom niet? Dus gin­gen we verder in op haar idee om elka­ar een boek naar eigen keuze toe te sturen waar­van we het idee hebben dat dit goed leesvo­er voor de ander zou zijn. We zouden dan niet alleen het boek gaan lezen maar lat­er ook onze leeser­var­ing delen. Met elke tweet steeg het ent­hou­si­asme.

De rest van de dag waren we volop bezig elka­ar wat beter te leren ken­nen. Want van de oor­spronke­lijke gedachte om een soorte­ment ‘blind boek­date’ te doen, stapten we bij nad­er inzien toch maar af. We wonen (zo blijkt) niet bij elka­ar om de hoek. En om dan elka­ar op de gok boeken toe te sturen die ver­vol­gens weer meteen gere­tourneerd moeten wor­den omdat ontvang(st)er het òf al gelezen heeft, òf er totaal niet in geïn­ter­esseerd is, dat von­den we eigen­lijk niet hand­ig. Dus deden we elka­ar namen, gen­res, titels en wat niet meer toekomen om zo een beter eerste beeld van elka­ar te kri­j­gen. Het lijkt er op dat we ondanks de vele gemeen­schap­pelijke inter­ess­es, toch ook vol­doende van elka­ar ver­schillen om hopelijk de ander te kun­nen ver­rassen met onverwachte keuzes.

En om het ijz­er te sme­den zolang het nog gloeiend heet is, hebben we afge­spro­ken niet te dralen en meteen van­daag een eerste boek op de post te doen. Hoewel miss­chien lat­er zal blijken dat een en ander nog niet vol­doende is door­dacht en dat meer spel­regels opgesteld of aangepast dienen te wor­den wilden we daar niet op wacht­en. Gaan we ruilen of sturen we terug? Mogen we aan­tekenin­gen in het boek mak­en of doen we dat via een inlegv­el? Sturen we pas weer een vol­gend boek op wan­neer we alle­bei klaar zijn of leest ieder in zijn/haar eigen tem­po? Vra­gen te over. Maar we zien wel hoe het uit­pakt. Er is nu al vol­doende wed­erz­i­jds vertrouwen dat we daar wel uit gaan komen.

Aldus heb ik vanocht­end een tijd­je voor mijn boekenkast ges­taan en uitein­delijk is mijn keuze hoofdza­ke­lijk ingegeven door een opmerk­ing die @JuL1ta gis­ter maak­te in ver­band met de boeken van Sylvia Plath en Jeroen Brouw­ers: “Lekker deprimerend.” Het had me gis­ter al op dit spoor gebracht en deze ocht­end was ik er zek­er van dat dit een goede eerste inzend­ing zou zijn. Wat natu­urlijk op niets meer dan enkele tweets gebaseerd is, maar toch. Na de mid­dag heb ik het pakket­je afgegeven bij het postkan­toor zodat het mor­gen bij haar afgeleverd wordt, en nu kan ik bij­na niet wacht­en tot­dat haar verkozen boek deze week arriveert. Wat het ook gaat wor­den, ik weet nu al dat het ‘tof’ is!

JuLiBoek1

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets