Leesbloggen

Grap­pig hoe de laat­ste weken naar aan­lei­d­ing van het #50books ini­ti­atief zich steeds meer andere ‘spin-offs’ begin­nen te ontwikke­len. Schreef ik maandag al over de spon­tane boeken­ruil met @JuL1ta, van­daag wil ik een tip­je van de sluier oplicht­en over miss­chien wel het ontstaan van een nieuwe leesclub. Het was niet naar aan­lei­d­ing van vraag 19 hoe de (twitter)discussie ontstond, maar het kwam wel ter sprake toen het idee voor een leesclub werd geop­perd.

Of het voors­tel ook daad­w­erke­lijk omgezet gaat wor­den in iets con­creets is nog niet hele­maal duidelijk. De eerste mail heb ik gis­ter ont­van­gen. Daarin wor­den de tweeps benaderd die aan het gesprek deel­na­men met opties voor een verdere invulling voor deze leesclub. Het is nog afwacht­en of iedereen nu nog steeds even ent­hou­si­ast is als vorige week. Ikzelf in ieder geval wel, en heb van­daag mijn antwo­ord terugges­tu­urd hoe ik een en ander voor me zie.

Los van het feit of de leesclub wel of niet door­gaat (en ik hoop van ganser harte van wel) vind ik het vooral posi­tief bij mezelf te bemerken dat mijn aan­dacht (of focus) zich gaan­deweg meer en meer op het lezen en schri­jven richt. Ein­delijk weet ik het weer een logis­che plaats te geven. En dit in com­bi­natie of geïn­te­greerd met mijn blog. Waar­door er een zekere struc­tu­ur komt in wat ik lees en schri­jf. Iets wat ik af en toe nodig heb om gefo­cused te bli­jven.

Lees­bloggen, noem ik het zelf gekscherend. Lezen (van boeken, tijd­schriften, blogs), schri­jven (van korte ver­halen en blog­posts naar aan­lei­d­ing van het gelezene), gelezen wor­den, reac­ties kri­j­gen en daar dan weer over kun­nen vertellen in de vorm van blog­posts. Een mooi cyclisch geheel. Hopelijk komt het de een­duidigheid van mijn blog ten goede of ontstaat er op z’n minst een soorte­ment van rode draad.

~ ~ ~

  • Klinkt leuk! Ik voel me alti­jd aangetrokken tot leesclubs (want: lekker lezen) en afgestoten (want: iemand anders bepaalt wat ik moet lezen). Ben heel benieuwd naar die van jou/jullie!

    • Ik heb het­zelfde vwb dat huiv­erige gevoel bij het gegeven dat iemand anders gaat vertellen wat ik moet lezen. Maar hier is dat min­der (indi­en de voorteke­nen niet bedriegen). Er komt een soort van short­list waaruit we kun­nen kiezen. En dan gaan de boeken met de meeste stem­men gelezen wor­den. Dus je hebt nog wat inspraak.
      Eerst maar eens zien of het daad­w­erke­lijk van de grond komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets